Jak je to se symboly Reiki v nové době

Před pár dny mi mladá žena řekla:“ To je zajímavé. Jakmile pomyslím, že někomu pošlu Reiki, ono samo začne silně proudit, když ale přidám symboly, které bych přidat měla, utlumí se to.“

Ano, tak to je. Je nová doba – doba vědomá. Člověk svou myšlenkou uvádí životní energii do pohybu. Symboly nejen, že nejsou třeba, ale myšlenka na ně odvádí energii od původního záměru k něčemu zástupnému. Skutečnost je taková, že energie reaguje na náš záměr. Aby byl skutečnou pomocí, nesmí ho ovlivňovat ego, rozum. Musí být veden jenom čistou láskou, čehož lehce dosáhnete tím, že si pomyslíte: „Pro nejvyšší dobro zúčastněného nebo všech zúčastněných, jedná-li se o více osob.“

Je třeba vědět, že každou myšlenkou uvádíme životní energii do pohybu a v ten samý okamžik ona pracuje na realizaci té myšlenky. Z tohoto poznání vychází nutnost kontroly myšlenek. Protože stejnou měrou, jakou léčí, realizuje i destruktivní myšlenky. Není nikdo, kdo by reakce na naše myšlenky třídil. A to je dobře. To je naše svoboda. Svými myšlenkami tvoříme svůj život.

Je třeba nezlobit se na sebe za svoje negativní myšlenky, přijmout je. Vždyť je můžete následující myšlenkou opravit. Můžete to udělat třeba i večer před spaním, poslat lásky plné myšlenky nebo záměr pro nejvyšší dobro všech zúčastněných tam, kam šly negativní. Je třeba být v tomto procesu k sobě trpělivý a laskavý.

Je třeba si uvědomit, že jsme nedílnou součástí té životní energie. Jsme v ní a ona je v nás. Vše je se vším energeticky propojeno.  Kdykoliv smýšlíte negativně o někom jiném, tyto negativní energie se stávají součástí i vašich energií.

Myslet si, že Reiki používám jen tehdy, když přikládám ruce nebo posílám na dálku, je omyl. Všimnout si toho mohl každý, kdo Reiki někdy používal. Ze začátku pomáhalo přikládání rukou velmi, někdy bylo možno mluvit až o zázracích, ale později tomu tak už nebylo. Reiki způsobilo rychlou výměnu energií, proto taková reakce. Další posun už vyžadoval aktivní tvořivý přístup konkrétního člověka.

Symboly se hojně používaly v minulém období v různých naukách. Osvícení lidé jim svými vědomými záměry dali energii, aby v energeticky těžkých dobách symboly pomáhaly lidem.
Nyní je však úplně jiná situace. V nové době je třeba, aby  každý sám sebe poznal jako tvůrce a stal se vědomým. Není nic mimo něj, co by on sám svými myšlenkami, pocity a vědomými záměry nemohl  ovlivnit. Tomuto tématu se věnují vědní obory kvantová fyzika, kvantová psychologie, nová kvantová biologie a řada dalších nových vědních oborů. S některými se můžete seznámit na mých webových stránkách.

Změna přístupu člověka k sobě samému je nutná, avšak bylo by chybou pohlížet na ni, jako na těžkou, či znevažovat sebe za nedokonalost. Ten, kdo zažil seanci Reiki, nic takového přece během ní nepocítil. Naopak vnímal lehkost, lásku všeobjímající, bezpečí, klid, mír …apod.

Je třeba, kromě kontroly myšlenek, do svého života vnášet více radosti a vděku. To jsou magnety, které přitahují další radost. Dávat si záměry, co chcete, v každodenních záležitostech i dlouhodobém horizontu, včetně dalšího pochopení a růstu. To vás postupně dovede k tvořivosti v oblasti vašeho životního poslání. Tato seberealizace vás opět víc propojuje s životní energií a dovede vás k osvícení  (jsou různé cesty, způsoby a stupně osvícení, kolik je lidí, tolik je cest).
A stáváte se pány energií. Ovlivňujete svoje zdraví i vše, čím žijete.

Ne, že by vám do života již nikdy nevstoupila nepříjemnost. Žijeme na začátku tohoto období krásných možností.
Ale vy již velmi rychle pochopíte, co se děje a budete se umět k tomu tvořivě postavit. Změna vašich energií pomáhá lidem okolo vás, celému lidstvu i vesmíru. Na každém z nás záleží.

Předávání energie na dálku nebo přikládáním rukou je na této cestě úžasným pomocníkem, avšak ne spasitelem.
To musíme udělat každý sám 🙂

Přeji vám hodně radosti a lehkosti při vaší vědomé tvořivosti!

 

Iva
Komentáře