Požehnané Velikonoce

Vážení,

ze srdce vám přeji příjemné prožití svátků a radost do vašich srdcí.
Možná se vašich otevřených srdcí dotkne i poselství Ježíše Krista, neboť Velikonoce nejsou jen svátky jara, ale jsou také příležitostí k zamyšlení – meditací nad jeho odkazem.

Kdo je Kristus? Kristus je člověk, který žije kristovské vědomí. Ježíš Kristus je člověkem, který ho žil na Zemi poprvé po velmi dlouhé době. Skrze něj se projevovalo.
To je jeho obrovský dar nám dnes. Zanechal zde energetickou stopu schopnosti to udělat, na kterou se může napojit každý, kdo má zájem udělat totéž.

Ano. Kristovské vědomí je o rozhodnutí se, že ho budu žít! Není to něco nedosažitelného, něco jen pro vyvolené. Je to SVOBODNÁ VOLBA.

Ze začátku možná náročná, protože člověk se rozhoduje pro něco, k čemu mu většina pochopení přijde až tehdy, když to udělá. Přesto jiná cesta, než přes vědomé rozhodnutí, není.

Kristovské vědomí je nehodnotící láska. Nehodnotící láskou je prvotní zdroj všeho bytí. Žít kristovské vědomí znamená žít v naprostém souladu s prvotním zdrojem všeho bytí. Často citovaný Ježíš: „já a otec jsme jedno“. Otcem je míněn prvotní zdroj.

A teprve se zkvalitněním vztahu člověka se zdrojem, na základě jeho vědomé snahy žít kristovo vědomí, se vytvoří podmínky pro to, aby docházel k hlubšímu poznání, k pravdě a také pocítil správnost svého rozhodnutí.

Soulad se zdrojem člověku přináší vnitřní klid (i přes bouři vně), tichou radost, svobodu a … absenci strachu (i ze smrti). Strach je tam, kde člověk není v souladu s kristovským vědomím a tedy s prvotním zdrojem. A tehdy má člověk potřebu vymezovat se, něco nepřijímat, distancovat se, hodnotit a dávat polaritu + a – .

A ono to mínus tady bude tak dlouho, jak dlouho budou lidé žít nevědomě, ve strachu, dle zažitého způsobu uvažování polaritně, jak budou věci nepřijímat a odmítat. Až se naučí vnímat svoji jednotu se vším, co jest, se vším, co vzniklo z jednoho zdroje všeho bytí, až pocítí, že jsou energeticky propojeni, začnou přijímat realitu takovou, jaká je a začnou žít kristovo vědomí nehodnotící lásky, zanikne polarita a s ní i bolavé mínus.

A to je také důvod existence duality a tedy i bolavého mínus. Je tu proto, aby člověk poznal, kým ve skutečnosti je, resp. může být – projevem kristova vědomí, tedy prvotního zdroje na Zemi. Je to jediný způsob, jak proměnit nový věk, (který již žijeme) ve zlatý věk lidstva.

Je to jen a jen volba. Svobodná volba.

Kristovo vědomí je nehodnotící láska, a tedy i rozhodnutí člověka pro žití v nevědomosti posuzování je v této lásce prvotního zdroje a kristova vědomí zahrnuto. Nelze být mimo zdroj všeho bytí a kristovo vědomí. Nakonec všechny duše zmoudří a dojdou zpět ke zdroji. Jen a jen člověk každý sám tvoří svá rozhodnutí, jaký život bude žít.

Každý jsme sám sobě pravdou a cestou.

S láskou
Iva Kukačková

Iva
Komentáře