Reiki, Mikao Usui a posvátná hora Kurama

Posvátná hora Kurama v Japonsku

 

je místo, na kterém získal osvícení Mikau Usui.

Mikao Usui je spojen s nejdostupnější léčitelskou metodou Reiki. Reiki znamená předávání vesmírné energie rukama kontaktně nebo na dálku.

Předávající se sám dostane do propojení s celistvostí a toto zprostředkuje i příjemci. Nacházet se ve stavu propojení s životní energií Bytí je přínosné pro oba. Konečným smyslem tohoto počínání by mělo být dosažení trvalého propojení, sounáležitosti s vesmírnou životní energií Bytí. To je to, oč usiloval Mikao Usui a co také učil své žáky.

Výuka Reiki byla dlouhodobá záležitost, která se neomezovala na pouhý jeden nebo pár kurzů. Učitel se setkával na seminářích se svými žáky každý měsíc po dobu min. jednoho roku. Tento způsob mi dává smysl, resp. mi přestal dávat smyl jakýkoliv jiný způsob zasvěcování do Reiki. Nyní navazuji na  původní záměr Mikaa Usui s možnostmi, které přináší nová doba.

Učím Reiki v možnostech nové doby. Kurz je čtyřdenní (dva víkendy), aby se stihlo předat vše zásadní. Avšak důležitá je následná spolupráce. Pořádám jednodenní semináře jednou za 3 měsíce a plánuji webináře, abych byla v kontaktu s lidmi ze vzdálených míst od mého působiště v Ústí nad Labem.

Příběh Reiki spojený s horou Kurama mě okouzlil již před více než 20ti lety, kdy jsem se poprvé s Reiki jako žákyně setkala. Toužila jsem se na horu podívat. Sen se splnil po více než 20ti letech v květnu 2016.
Syn byl na pracovně-studijní stáži v Japonsku, my jsme s manželem využili příležitost a krátce jsme Japonsko navštívili. K mé velké radosti se  do  programu vešla i návštěva Kjóto a nedaleké hory Kurama.

Posvátná hora Kurama

slouží po staletí jako duchovní ochrana nedalekého města Kjóto. Je na ní vybudováno několik chrámů, podliteben a krásných, upravených míst ke zklidnění, k meditaci.
Hora není příliš vysoká. Lze pohodlně vyjít na vrchol,zastvit se, pomeditovat a sejít jinou cestou ke krásnému, opět udržovanému potůčku, během půl dne.

Text k hoře Kurama:

u vstupu do posvátné prostoru hory je následující text:

„Již od pradávna přebývala na hoře Kurama životní síla Mao-sona (symbol síly), ducha Země a krále všech bojovníků se zlem. V pokoji zde žije mnoho různých forem života naplněných touto životní energií, a jejich životní prostor stále vzkvétá.

 

Na konci období Nara zde začal být uctíván strážce nebes Bišamonten (symbol světla), a na začátku období Heia k němu přibyl Sendžu-kannon bodhisattva (symbol lásky) s tisíci rukama. Proto se zde lidé stále shromažďují a vyslovují své srdečné modlitby.

 

V kuramském chrámu jsou dnes tato tři božstva uctívána jako Sontenská trojice (symbol vesmírné energie). Všichni, kdo přijdou na horu Kurama, přijmou nejenom energii vyzařovanou z hory, ale také si uvědomí svou vlastní “šinge” (čistá a nevinná duše) a vzhlédnou k úsvitu světa plného míru a harmonie, kde životy všech září tím nejjasnějším světlem.

 

Kvůli světu, kde život září

krásný jako měsíc (láska)

teplý jako slunce (světlo)

silný jako země (síla)

věříme v Sonten.“

 

Přikládám pár pořízených fotografií:

Posvátná hora Kurama

d

 

h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místo meditace Mikaa Usui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posvátná hora Kurama – místo osvícení Mikaa Usui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místo, kde Mikao Usui pobýval

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagy:
Iva
Komentáře