Nositelům Světla

Přituhuje – vydržme (26. 11. 2021).
Poprosila jsem v Chrámu bohyní Isis, Maat a Živy o poselství. Přišlo ze Zdroje všeho bytí, tedy od Boha:


„ Znovu vás žádám, otevřete svá srdce lásce a nechte lásku proudit do všech situací, na které zaměříte pozornost. Viďte všechno láskou. Viďte za vším lásku. Vše co se odehrává, má svůj vyšší smysl a za vším je láska.


Mnozí tuto lásku nevidí, nejsou toho ještě schopni, nemají to poznání. Nevědí, že bolest je tady proto, aby se otevřeli lásce. Bolí je to, že o mne, o bezpodmínečné lásce nevědí. Bolí je to, že nevědí, že v nich jsem já a v nich je láska. To je bolí. Vy jim tu lásku dopřejte. Neviďte na nich to špatné, já to také nevidím. Podporuji lásku ve vás všech. Kdybych to nedělal, už byste nebyli. Pracovníci světla, velmi vás žádám, buďte jako já, spatřujte za vším lásku.

Falešné informace, falešné zvyky, které se usadily ve vašich duších, ve vašich buňkách ve vašich zvycích ve vašem kolektivním vnímání, tohle falešné se ještě pokouší odpoutat vaši pozornost od lásky. Na vás je, čemu dáte pozornost. Moje láska je tady pro vás a vždycky byla.
Vy máte tu volbu – cítit ji, vnímat ji, předávat ji. Nebo máte volbu napojit se na to temné, na to falešné, to co bolí druhé, bude bolet vás.

Máte svobodnou volbu. Tu respektuji, ale jsem tu pro vás. A vždycky jsem byl. Posílám vám neustále podporu. Neustále z celého vesmíru k vám proudí podpora.
Spatřujte ji. A obracejte na ni svoji pozornost. To je cesta z temnoty. Jiná není.

Za sebe, Jas:
Spatřuji, že i někteří vědomí lidé, dobří lidé, tedy nositelé světla nebo probouzející se lidé, nemají dost informací. Shrnu tedy to nejzákladnější:


1) To, čemu věnuji pozornost (myšlenku), to energeticky vyživuji, podporuji a je jedno, jestli tomu dávám pozornost, protože s tím nesouhlasím. Toto energie rozlišit neumí! Ten, kdo to musí rozlišit je člověk sám a ten má svobodnou volbu, ale také ZODPOVĚDNOST za své myšlenky.

Nyní se tedy odehrává ukrutný boj o naši pozornost. Prosím, buďme bdělí. Když se setkáme s nespravedlností, s bolestí, s utrpením, s nesmysly, s manipulací atd., nezapomeňme, že máme Boha v sobě. Projevme ho a pošleme ho do té situace – pošleme POŽEHÁNÍ. Žehnejme nemocným, žehnejme politikům, žehnejme nevědomým…. Toto je naše tvoření! Ne jen velké akce a hluboké meditace, ale tvoření v každém okamžiku!

Následně si představme situaci vyléčenou. Dělám to tak, že si přestavím lidi, jak si přátelsky podávají ruce. Udělala jsem si z tohoto obrazu symbol toho, že spolu jednají v úctě, s respektem jeden k druhému a důsledek jejich jednání je pro nejvyšší dobro všech zúčastněných.
Představuji si také lidi, kteří se drží za ruce okolo Planety Země.


2) Zákon svobodné vůle, patří mezi základní vesmírné boží zákony. Tedy od Zdroje (Boha) a světelných jemnohmotných bytostí nám může přijít pouze pomoc, při našem vlastním tvoření! Nemohou nic udělat za nás! Proto každý z nás je tak důležitý! (Proto se také svádí tak urputný boj o naši pozornost.)


3) Nejde netvořit, protože nejde nezaměřovat pozornost. Tedy, pokud si člověk řekne, že tvořit nebude, tvoří temnotu, protože situace, které vidíme, jsou převážně odrazem temnoty.


4) Není čas stát opodál a čekat, až to udělají druzí, až budou lepší okolnosti…. V současné době už přecházíme od individuálního vědomí Já k vědomí MY všichni. Lepší okolnosti tedy nevytvoří pár jedinců, musí ho vytvořit většina lidí!

K udržování si pozitivního myšlení, Světla pomáhá naplňování svého poslání. Pokud na něj zaměřujeme pozornost, zaměřujeme pozornost na Boha, na Světlo. Naplňování poslání dělá radost duši. Když se raduje duše, člověk má dost energie a také se zlepšuje zdraví. Můžeme se každý den ptát „co mohu dnes udělat pro své poslání?“
K naplnění poslání by člověk opět neměl čekat na lepší okolnosti. Právě tam, kde je, je jeho současné poslání! Posláním je třeba žehnání, čtení, vzdělávání se, laskavost, být pečující, dobrosrdečný, čistit své nitro a dělat se lepším, světlejším…
Tvoření v souladu s posláním přináší duchovní růst a duchovní růst přináší povznešení poslání a to přináší další radost, další energii…


5) Je třeba být k sobě naprosto upřímný. Tedy nepodlehnout duchovní pýše (už jsem na cestě tak dlouho, už to mám „zmáklé“, to se mě netýká…. apod.) Tak, jak do nás vstupuje stále více láska Boha (zvyšují se vibrace), tak vystupuje z našeho nitra vše, co s bezpodmínečnou láskou ještě není v souladu. Jsou to energie prožitků z minulých životů a touží být láskou přijaty a tím na lásku přeměněny.

Bezpodmínečná láska je láska všeobjímající. Zdroj (Bůh) stejnou mírou přijímá svatého jako zločince.
Zlo je druhý protipól lásky a bude tady tak dlouho, dokud nám bude potřeba zrcadlit, že my sami ještě nejsme v bezpodmínečné lásce. Kdykoliv ji projevujeme, žehnáme, bereme zlu moc. A pak, až nás bude dostatek, i tyto duše, které na sebe vzaly úkol vykonávat zlo, tvořit protiklad, aby ostatní mohli dojít k poznání bezpodmínečné lásky, i ony se osvobodí od své role a napojí se na bezpodmínečnou lásku Zdroje, ze které i ony vzešly! („Za vším je láska“ viz poselství výše.)

Bůh nesoudí, proč by to měl dělat člověk???
Boha máme všichni v sobě. Máme bezpodmínečnou lásku ve středu svého srdce. Z tohoto místa je třeba jednat. Bezpodmínečnou láskou přijmout vše, co je v nitru i to, co je vně.
To je cesta ke Zlatému věku. Zvládneme ji.

Věřím vám, jako věřím sobě a jako věřím Bohu.
Iva Jas Kukačková

Iva
Komentáře