Tělo a multidimenzionální čakry

Polil mě studený pot od bolesti. Mým břichem projel skalpel! Císařský řez… věděla, kterým směrem, během operace, byl veden  (paní doktorka již měla napřaženo k řezu dřív, než zabrala narkóza), není pochyb, co je příčinou té hrozné bolesti. Řez, který jsem právě procítila, byl veden stejným směrem. Moje tělo si pamatovalo trauma 15 let a právě ho uvolnilo (nikdy po té bolest při práci s touto jizvou nebyla).

Buněčná paměť.
Buňky si pamatují prožitky z minulosti a to nejen z tohoto života, ale i z životů předchozích. A to je už nějaká nálož! Uvědomíme-li si  zákon rezonance – přitažlivosti shodného, je jasné, že tyto energie minulých prožitků přitahují do života člověka stále stejné energie – okolnosti a s tím spojené stále stejné prožitky. Energie časem nezmizí, lze je jen vědomě přeměnit.

Buňky si však pamatují ještě více – i to, co bylo před tím vším – v prvopočátku existence bytosti, pamatují si prvotní informaci o dokonalosti a zdraví. A to je ta dobrá zpráva!

Příklad z dnešní terapie:
Přišla mladá žena. V průběhu terapie se ukázala potřeba léčit její ruce. Byly energeticky zanešené prožitky z minulosti. Její srdeční čakra je hezky otevřená, září, ale energie lásky ze srdeční čakry nemohly naplno procházet jejíma rukama. A ty ruce toužily po tom předávat lásku. Být naplno pečující, něžné a laskavé. Vždyť za nedlouho bude tato žena maminkou a bude se dotýkat svého děťátka. Z vyléčení měly obě duše radost.

Pokud buňky osvobodíme od energií prožitých traumat (traumata nemusela být jen fyzická, energetickou zátěž nesou buňky i po emočních traumatech), vytvoříme příznivé (pro buňky přirozené) prostředí, ve kterém buňky umí být zdravé. V takovém prostředí se další generace buněk rodí zdravější a zdravější. Buňky se neustále obnovují, v každém orgánu v jiné periodě, ale po čase je člověk tvořen zcela novými buňkami.

V kurzu Tělo a multidimenzionální čakry však půjdeme ještě dále. Buňky si nesou nejen informace z minulosti člověka, ale také omezující programy a potřeby kolektivního vědomí (spíše nevědomí), které vznikly v temných dobách lidstva (ve třetí dimenzi).
I tyto pochopitelně brání člověku žít svůj sen v současnosti a je-li k tomu člověk inspirován – i ve zvýšení jeho vibrací a přerodu do vyšších sfér bytí (čtvrté a páté dimenze).

Budeme tedy léčit buňky i od těchto omezení! Svým tempem budete vytvářet prostředí, které umožní buňkám transformovat se. Budete vytvářet energetický soulad svého pravého Já s Planetou Zemí a s Prvotním zdrojem všeho bytí.

Vyléčení omezení ze staré doby  umožní  rozvinutí čaker v  multidimenzionální čakry, potřebné pro vstup do páté (multidimenzionální) dimenze. Budeme pracovat se všemi čakrami i s těmi mimo fyzické tělo.

Seminář a metody nenahrazují lékařskou péči!

Iva
Komentáře