Probouzení léčivých krystalů

Bezpodmínečná láska - přírodní krystal.

Co o krystalech říká Thovt v knize „Thovt – brány Atlantidy“:
„Vše hmotné souvisí s tokem energie jemnohmotných frekvencí z říše minerálů – minerály tudíž působí na vaše těla. Pokud byste se tím zabývali více, zjistili byste, že vaše tělo je určitými kameny doslova přitahováno. Buď jsou to minerály, které vaše tělo nutně potřebuje pro stabilizaci svých funkcí, anebo je v nich důležitý zdroj informací pro jádro vaší duše, což vy cítíte. Uvědomte si, že jste pevně svázáni s říší minerálů. Všechny její poklady vás chrání či posilují – a sice zevnitř, na jemnohmotné úrovni, i navenek, v rovině tělesné. Minerály přispívají k udržení zdraví a vyrovnávají případné nerovnováhy“.

 • Uvědom si, že všechny minerály svého druhu jsou vzájemně propojeny
 • Minerály spí, pokud s nimi nikdo nehovoří
 • Vezmi minerály, které máš jeden po druhém do rukou a se skupinou lidí, kteří již v chrámu (energetický Chrám bohyní Isis a Maat umístěný na Hradu Střekov v Ústí nad Labem) někdy fyzicky byli, společně meditujte. Mluvte k minerálu a svojí láskou probuďte skrze tento jeden kousek minerály po celé planetě
 • Pak je naprogramujte,
  o aby přijímaly vesmírné energie
  o Propojte je s planetou Zemi
  o Aby působili na lidi okolo sebe, aby se i oni otevřeli přijímání vesmírných energií
  o Minerály, ať navyšují svoje vibrace
  o Ať působí na lidi ve svém okolí tak, aby i oni si zvyšovali vibrace
 • Setkat se máme ke společné meditaci také 17. a 19. prosince. Zeptala jsem se proč v tyto dny a ne 21. 12.? „To bude příprava“. (Později jsem se dozvěděla, že již v tyto dny vstoupí Jupiter a Saturn do Vodnáře a připraví tak energie na Zemi, tolik potřebné pro vzestup 21. 12. 2020).
 • Ten mistrovský kristal (Isis) si kup a vyleč svoji duši
 • A tvoje duchovní jméno je „Jas“.

  Zaznělo stručné a jasné poselství, které jsem přijala od Arkturiánů ve čtyři hodiny ráno jednoho listopadového dne loňského roku. Zařídili to tak, abych nepochybovala, že poselství je skutečně od nich. Znají mě. Na druhou stranu jsem se sama sebe ptala, jak to, že mě to nenapadlo samotnou? Vždyť je to tak jasné! Uvědomila jsem si, kolik omezení 3. dimenze ještě mám a byla jsem za nápovědu v poselství vděčná.
  Tak tedy, ten večer jsem šla spát pozdě, ale přesto mi přišla myšlenka, že bych si měla poslechnout nějaké poselství na internetu. Klikla jsem na poselství, které na mě první vyskočilo. Bylo v něm mj. sděleno, že v noci se otevře kanál pro komunikaci s Arkturiány! Věděla jsem, že to je ta informace, kterou jsem měla mít. Prošlo mi hlavou, že když mě v noci něco vzbudí, budou to oni. Přichystala jsem si tužku, papír a usnula jsem.

Byla jsem tak poctěna posláním, kterým jsme byli pověřeni, že jsem úplně zapomněla na své duchovní jméno. Hned ráno jsem si koupila krystal, který na mě na internetu předešlý den vykoukl. Pustila jsem se také do organizace probouzení krystalů a na svoje duchovní jméno jsem si vzpomněla až za 14 dní!
Když jsem šla okolo své sbírky krystalů, zeptala jsem se Arkturiánů, které krystaly máme probudit? „Všechny, které máš a také zlato a stříbro“, zněla odpověď.

Probouzeli jsme minerály spojeni on-line, protože fyzické setkání na hradě z důvodu proticovidových opatření nebylo možné. Setkali jsme se celkem
4 – 5 x a vždy jsme pracovali několik hodin.
Pokaždé jsme se energeticky propojili s Chrámem bohyní Isis a Maat.
S pomocí obou bohyní a Arkturiánů jsme minerály jeden po druhém probouzeli a programovali. Také jsme je napojovali na chrám.

Bylo to krásné, byli jsme poctěni a dojati. Nejprve jsem meditaci vedla, ale pak jsem nechávala stále více prostoru pro to, aby každý z nás komunikoval s krystaly svojí jedinečností. Prožitky jsme tedy měli každý své a většinou každý skutečně jedinečné. Avšak slova nám nestačila, abychom vyjádřili to, co krásného jsme v energiích prožívali.
Mluvili jsme k minerálům, dávali jsme jim svoji lásku a oni promlouvali k nám. Společně jsme si užívali tanec energií. S každým minerálem to bylo jiné, a také každé setkání bylo v trochu jiných energiích. To bylo patrně dáno energií datumu. Vybírali jsme si pro tuto naši činnost z pohledu numerologie energeticky silné dny.

Probouzení prvních minerálů trvalo déle, ale čím víc jich bylo probuzeno, tím snadněji se probouzely další. Většinou se už těšily, až na ně přijde řada. My jsme byli i po několika hodinové činnosti stále nabytí energií.

V chrámu jsme vnímali přítomnost probuzených minerálů. V určitou dobu, myslím, že to bylo při třetím sezení, jsme je přestali vnímat jednotlivě. Pokaždé, když jsme další probuzený minerál propojovali s chrámem, zmizel v bílém světle, v jednotě.

Probudili jsme spoustu minerálů, které jsem neměla já, doplnila Annavi Ivana Prokopcová a tak probuzeny a naprogramovány byly prakticky všechny minerály používané k léčení.

Věděli jsme, že připravujeme pomoc planetě Zemi uskutečnit energetický vzestup při velké konjunkci planet 21. prosince 2020. Vnímali jsme vzájemné, energetické propojení minerálů, které tvořilo světelnou síť okolo Země.

Když jsem se vracela z poslední společné meditace domů a projížděla jsem pod Hradem Střekovem, Bohyně Isis mi ještě jednou poděkovala.

Během všech meditací jsme vnímali pomoc bytostí chrámu. Byly vděčné nám a my jim. Vnímali jsme také, jak energie chrámu ještě sílí. Do teď chrámem prostupoval zlato-rubínový paprsek, který spojoval prvotní Zdroj všeho bytí se středem planety Země. Během této naší činnosti vznikl světelný sloup sahající ke Zdroji a do duchovního, energetického centra naší planety.

Annavi obě bohyně sdělily, že od teď, kdokoliv se na chrám napojí, dostane požehnání. To se také děje.

Přikládám prožitek jedné z účastnic: „Když jsme se sešli a Ivanka Jas zahájila meditaci, netušila jsem, co uvidím. Brali jsme jednotlivé krystaly a mluvili v duchu k nim. Komunikovala jsem s nimi tak, jako když maminka s něhou a láskou tou největší přichází budit své dítě. Cítila jsem se naplněna láskou. Když došlo na křišťál, svírala jsem jej pevně v ruce a nesmírně jsem v něj věřila. Náhle jsem se ocitla uprostřed naší planety Země. V jejím středu byl obrovský křišťál. Mluvila jsem k němu s láskou a hladila jej svým citem. Tak jako v mateřském lůně, počne se jednoho dne hýbat plod lásky, tak nyní jsem viděla, jak se v tomto křišťálu začal probouzet a hýbat jeho „plod“, jeho život. Bylo to krátké vidění, leč velmi silné. Srdce naší planety žije“!

Jsem vděčná Stvořiteli, jemnohmotným průvodcům, všem meditujícím i sobě za toto společné tvoření. Jsem vděčná za prožitek toho, jak každý z nás, ať člověk nebo minerál, je jedinečným projevem prvotního zdroje – Stvořitele. Zároveň za prožitek jednoty. Za prožitek toho, jak být v jednotě a zároveň tvořit v dualitě. Za prožitek toho, jakou hodnotu má inkarnované lidská bytost zde na Zemi. Pouze skrze nás může vesmírná láska a jemnohmotné bytosti ukotvit svoji lásku a pomoc zde na Zemi. Pro dobro nás všech i Země samotné. A jsem vděčná za prožitky, které s vámi sdílet nemohu. Nejdou vyjádřit slovy. Byla to ochutnávka 5. dimenze, kde budeme mít ještě rozvinutější schopnost komunikovat jinak, než fyzickými smysly s ostatními nejen lidskými bytostmi.
A na to se moc těším.
S láskou předávám a sdílím

Iva Jas Kukačková, patronka Chrámu Isis a Maat

   

Iva
Komentáře