blog

Články kategorie blog
21.3. 2020

Doba koronavirová (nejen) – praktické rady, jak se bránit strachu, panice i viru.

Představte si sloupeček (ze začátku se zavřenýma očima, pak to zvládnete i s otevřenýma) a na  něm stupnici od 0 – 10. Nula je na spodním kraji sloupečku, 10 na horním. 0 je nemoc, 10 absolutní zdraví. Podívejte se, kde na stupnici od 0 – 10 se nyní nacházíte. V představě, silou myšlenky posuňte rysku co nejvýše a tam rysku udržte. Řekněte...

14.11. 2019

Také se nechcete měnit?

Proč bych měl něco měnit, když to dělám celý život a fungovalo to? Zeptal se mě zoufalý člověk.Proč?Od roku 2012 je jiná doba. Lidé  se mě v tu dobu ptali, zda opravdu bude konec světa? Odpovídala jsem, že se nemusí bát fyzického zániku, ale že se budou dít věci jinak, než jsme zvyklí. Jak jinak? Hodně jinak....

25.11. 2018

Šamanský rituál – jak jsem ho prožila

„No ne, máš se rozhodnout, jestli toto chceš?“ zazněla slova k obrazu, který mi již podruhé vstoupil do mé mysli, když poprvé jsem ho nechala myslí jen projít. Sedím na břehu Karibského moře, hledím na jeho klidnou hladinu, ve které se odráží polední slunce. Doznívá ve mně šamanský rituál… Setkání se šamanem, které bude mít zásadní význam pro můj...

22.8. 2018

Dnes při 50tém výročí – máme jedinečnou příležitost staré emoce uvolnit.

Dnes ráno jsem v autě poslouchala rádio, hráli písničky z roku 1968. Vzbudily u mě emoce. Bylo mi tehdy pět let a srpnové události jsem vnímala skrze pocity mých rodičů a prarodičů. Je to dnes zvláštní den…50té výročí velké bolesti našeho národa. Média nám umožňují znovu pocitově prožít tento tragický okamžik. Ve svém osobním i profesním životě se zaměřuji se na harmonii,...

Reiki v potenciálu nové doby
22.6. 2018

Připravenému štěstí přeje

Máme dobu vědomou. Ukazuje se čím dál více, že je třeba věnovat pozornost tomu, proč se mi dějí věci, které mi nedělají radost a proč mám pocity, které mi nejsou příjemné. To vše jsou signály a výzva ke změně. Žádný trest, ale šance!  Vždy cítíme jen to, na co máme schopnosti v danou chvíli reagovat. Není na místě podceňovat svoje...

18.4. 2018

Co je kvantová terapie?

Kvantoví fyzici spočítali, prokázali, že vše ve vesmíru je energeticky propojeno. Nové poznatky překonaly staré chápání hmoty.  Přesto složitosti nehledejte. Je to vlastně jednoduché… Ukázalo se, že pocit oddělenosti pozorovatele od zbytku přírody je iluzí. Nejmenšími částicemi ve vesmíru jsou kvarky… a kvarky, byly shledány jako energie, malé energetické víry. Pokud se vám to zdá nepochopitelné,...

13.4. 2018

Operace a Vědomé cvičení ke zdraví

Dnes jsem se vrátila z nemocnice. Prodělala jsem lehký zákrok – extrakce lipomu, který jsem měla od mládí a už jsem ho dále nechtěla nosit :-). Chci se s Vámi podělit o zkušenost s praktikováním vědomého působení na organismus, který vyučuji ve Vědomém cvičení ke zdraví. Nejde jen o fyzické cvičení, ale především o vědomé působení na vnitřní orgány, buňky láskou a vědomými záměry. Tyto...

23.3. 2018

Reiki, Mikao Usui a posvátná hora Kurama

Posvátná hora Kurama v Japonsku   je místo, na kterém získal osvícení Mikau Usui. Mikao Usui je spojen s nejdostupnější léčitelskou metodou Reiki. Reiki znamená předávání vesmírné energie rukama kontaktně nebo na dálku. Předávající se sám dostane do propojení s celistvostí a toto zprostředkuje i příjemci. Nacházet se ve stavu propojení s životní energií Bytí je přínosné pro oba. Konečným smyslem tohoto počínání by...

4.1. 2018

Novoroční předsevzetí – proč nefungují?

Máme pár dní nového roku. S jeho začátkem se stala opět (jako každoročně) aktuální PŘEDSEVZETÍ. Proč většinou nefungují? Na přelomu roku lidé bilancují a přejí si, aby ten nový rok byl nějakým způsobem lepší, aby se měli lépe. Přicházejí rozhodnutí, že se sami se o to přičiní, že něco na sobě změní. To je správné pochopení – začít u sebe....

17.12. 2017

Jak je to se symboly Reiki v nové době

Před pár dny mi mladá žena řekla:“ To je zajímavé. Jakmile pomyslím, že někomu pošlu Reiki, ono samo začne silně proudit, když ale přidám symboly, které bych přidat měla, utlumí se to.“ Ano, tak to je. Je nová doba – doba vědomá. Člověk svou myšlenkou uvádí životní energii do pohybu. Symboly nejen, že nejsou třeba, ale...