blog

Články kategorie blog
5.10. 2021

Božské tvoření

Pře pár dny (podzimní rovnodennost 22. 9.) jsme se v meditaci otevřeli božskému a nechali do sebe vstoupit bezpodmínečnou lásku, každý na úrovni odpovídající svého současného poznání, dosaženého pochopení, na úrovni svých vibrací. Božské však můžeme projevovat vědomě, každý den. V každý okamžik svého života si můžeme zvyšovat vibrace, přibližovat se Bohu (Prvotnímu zdroji všeho bytí) a tím pomáhat nevědomým lidem, celé...

12.9. 2021

Nebe na Zemi – vizualizace

Symbol „Nebe na Zemi“ – poselství z chrámu ze dne 9. 9. 2021 Přišla celkem narychlo informace o tom, že nám má být něco předáno ve výše uvedený (magický) den. Podařila se mi sehnat jedna osoba. Byly jsme tedy dvě. Stačí. „Kde jsou dva a více, jsem já“, řekl Bůh skrze Ježíše. A my jsme byly obě se srdcem dokořán...

6.9. 2021

Libušino proroctví požehnáno.

Hrad Střekov 3. 9. 2021: „Ó bohové, slyšte modlitbu mou,můj národ vezměte v ochranu svou!Ó, chraňte mou vlast!Můj národ vezměte v ochranu svou!“ … opera „Libuše“, zazněla na Hradu Střekově. Svoji genialitu a lásku k českému národu do ní vložil Bedřich Smetana. Je to oslava hodnot, jako je láska, sounáležitost, jednota, odpuštění, usmíření a oddanost vyšším hodnotám v souladu s Bohem. Byl to...

24.8. 2021

Spojení Země s Centrálním Sluncem v Panenském Týnci

12. srpna 2021, tedy v dobu, kdy ještě doznívaly energie otevřené Lví brány 8. 8., jsem k ránu obdržela léčení a informaci od Neptuna, že mám dnes poslání v chrámu v Panenském Týnci. Ještě dodal, že je tam vstupní brána do jiných vesmírů. „Náhodou“ jsem měla čas a vše pěkně klaplo, přestože je to z mého domova hodina jízdy autem. Meditovat jsem v chrámu...

Reiki v potenciálu nové doby
25.5. 2021

Co je Reiki a jeho úloha v Novém věku

Reiki je nekonečný potenciál hojnosti v jakékoliv oblasti života. Jak je to možné?  Předávat někomu Reiki znamená napojit dotyčného přímo na Prvotní zdroj všeho bytí. Prvotní zdroj vibruje bezpodmínečnou láskou. Bezpodmínečná láska vytváří prostředí, ve kterém se všemu daří. Když jsme byli malí, instinktivně jsme toužili po tom, být přijímáni a milováni právě takoví, jací jsme, bez podmínek, bez...

21.5. 2021

Tvořivá vizualizace k léčení čaker a planety

Planeta Země přijímá (a také vysílá) stále více Světla, zvyšuje vibrace. Do života každého z nás se dostává stále více bezpodmínečné lásky Prvotního zdroje všeho bytí a tím jsou stále více viditelnější záležitosti, ve kterých ještě nejsme s touto láskou sladění. Je to příležitost ke tvoření. Proto jsme tady v tuto dobu, kdy máme jedinečnou příležitost osvobozovat své duše. S každým...

Holubice míru
26.4. 2021

I Tvoje myšlenka tvoří mír nebo konflikt. Co tvoříš?

Jsme době převratných změn. Svět není, jak byl dřív a už nikdy nebude, ale ten nový na své uspořádání teprve čeká. Jak dlouho bude trvat přechodový stav a jak moc bude dramatický, záleží na každém z nás. Bez výjimky. Jsme ve čtvrté dimenzi a beze zbytku tvoříme svými myšlenkami a emocemi. Nelze se tedy tohoto procesu neúčastnit. Každý z nás je zodpovědný za své...

19.3. 2021

Bohyně Živa

Bohyně Živa v Energetickém chrámu bohyní Isis a Maat. Annavi Ivana Prokopcová: sdílení:Začalo to 16.3.2021=15=6 shlédnutím těchto polních květin, kdy kdy jsem si uvědomila, že když někdy v meditaci pracuji se svým vnitřním dítětem,objevuje se mi holčička s chlapečkem, jak se drží za ruce a radostně poskakují v lánech obilí s tímto kvítím. Před spaním chodím meditovat a tvořit do chrámu,takže i tento den. Mým zvykem...

12.3. 2021

Probouzení léčivých krystalů

Co o krystalech říká Thovt v knize „Thovt – brány Atlantidy“: „Vše hmotné souvisí s tokem energie jemnohmotných frekvencí z říše minerálů – minerály tudíž působí na vaše těla. Pokud byste se tím zabývali více, zjistili byste, že vaše tělo je určitými kameny doslova přitahováno. Buď jsou to minerály, které vaše tělo nutně potřebuje pro stabilizaci svých funkcí, anebo je...

10.2. 2021

Tvořivá meditace v Chrámu bohyní Isis a Maat

Den 7. 1. 2021 má podle numerologie číslo dne 13, které se dále do jednociferného čísla nesčítá. Je to číslo Bohyně. V tento den jsem meditovala (Annavi Ivana Prokopcová) v Energetickém chrámu bohyní Isis a Maat. Bylo to období, kdy k nám začalo proudit velké množství energie z našeho Centrálního slunce Alcyone v souhvězdí Plejád.. Od bytostí Alcyonu jsem přijala poselství, jak...