Tvořivá vizualizace k léčení čaker a planety

Planeta Země přijímá (a také vysílá) stále více Světla, zvyšuje vibrace. Do života každého z nás se dostává stále více bezpodmínečné lásky Prvotního zdroje všeho bytí a tím jsou stále více viditelnější záležitosti, ve kterých ještě nejsme s touto láskou sladění. Je to příležitost ke tvoření. Proto jsme tady v tuto dobu, kdy máme jedinečnou příležitost osvobozovat své duše. S každým osvobozením se pak přibližovat krok po kroku k životu v lehkosti, vnitřního míru a svobody ducha.

S každým svým osvobozením, s každým pochopením, které uvedeme do života, s každou radostí, osvobozujeme i planetu Zemi, neboť její energie je s energií každého z nás nedílně spjatá. (Tato energetická provázanost je projevena nejvíce v čakře zemská hvězda).
Planeta Země k nám vysílá vždy bezpodmínečnou lásku… co vysíláme my, to je předmětem tvoření každého z nás.

Vidíme, že ještě nějaký čas potvrvá, než se všichni v bezpodmínečné lásce ukotvíme s planetou Zemí a Prvotním zdrojem plně sladíme.

Zvu vás k tvořivé meditaci „Vizualizace pro prosvětlení Země“.
Je z knihy „Vzestup do páté dimenze – kráčející duchovní mistr“ od Diany Cooper a Tim Whilda.

Užijte si ji v Chrámu bohyní Isis, Maat a Živy:

„Budete potřebovat krystal.

Vyberte si vhodné místo doma nebo v přírodě.

Držte v pravé ruce krystal a požádejte ho, aby se spojil s Kosmickým srdcem.

Vnímejte, jak tento krystal naplňuje devítidimenzionální světlo z vzestoupené Venuše.

Představujte si, jak se světlo z tohoto krystalu šíří vaší paží do celého vašeho těla.

Vnímejte a prociťujte, jak se vám rozzářily všechny čakry.

Až bude váš krystal plný zlatého světla, položte si ho mezi chodidla a napojte ho na svou čakru zemské hvězdy (je asi 30 cm pod vašimi chodidly).

Vnímejte, jak se vám tato čakra rozzářila a začala vysílat jasné tekuté stříbrné světlo.

Vizualizujte si, jak světlo z vašeho krystalu splývá s vaší čakrou zemské hvězdy a putuje do nitra planety.

Vnímejte, jak tato směs zlato-stříbrného světla proudí do linií, které obklopují místo, na kterém sedíte. Ať jste kdekoli, toto místo se prosvětlí
a velmi jasně rozzáří.

Přivolejte si mocné zemské draky, aby toto světlo přenesli všude tam, kde je ho nejvíce třeba. Možná máte dokonce na mysli nějaká konkrétní místa.

Zatímco bude vaše světlo putovat do celého světa, představujte si, jak čím dál jasněji září.

Poproste archanděly Sandalfona a Metatrona, aby ukotvili do Země vyšší aspekty Nebes, a tiše se posaďte, zatímco budou plnit tento planetární úkol. Až pocítíte, že toto světlo bylo ukotveno, poděkujte jim.

Poděkujte také zemským drakům a několikrát se nadechněte.

Jakmile budete připraveni, otevřete oči a vězte, že jste právě vykonali velmi účinnou práci pro prosvětlení naší planety“.

Žehnám křídlům vaší duše. Nechť vás vynesou do výšin plné realizace vašeho poslání na Zemi. Nechť vaše hvězda září vaším jedinečným světlem.

S láskou

Jas

Iva
Komentáře