Spojení Země s Centrálním Sluncem v Panenském Týnci

12. srpna 2021, tedy v dobu, kdy ještě doznívaly energie otevřené Lví brány 8. 8., jsem k ránu obdržela léčení a informaci od Neptuna, že mám dnes poslání v chrámu v Panenském Týnci.

Ještě dodal, že je tam vstupní brána do jiných vesmírů.

„Náhodou“ jsem měla čas a vše pěkně klaplo, přestože je to z mého domova hodina jízdy autem.

Meditovat jsem v chrámu začala přesně ve 12 hod. Chrám v Panenském Týnci je energeticky propojen s naším Chrámem bohyní Isis, Maat a Živy. Byla jsem v obojím najednou. Nejprve bylo znovu moje pročištění.
Pak následovalo tvoření celoplanetární, multidimenzionální. Skutečně se otevřela brána a já vnímala, že mohu propojit Centrální spirituální slunce
s planetou Zemí (do té doby jsem nevěděla, co přesně budu tvořit.)

Pro ty, kteří nevědí – Centrální spirituální slunce není naše Slunce,
ale nachází se mimo naši sluneční soustavu. Naše Slunce vyzařuje nejen teplo, ale i léčivé energie, tedy vysoké vibrace. Centrální slunce má vibrace ještě mnoho násobně vyšší. Vysoké vibrace přinášejí i moudrost.

Paprsek světla spojil Centrální Slunce se Zemí. Pak probíhalo něco, co vnímám jako kalibraci. Vypadalo to jako činka, tyč činky byla tvořena světelným spojením obou těles. Ta „činka“ se vysokou rychlostí točila okolo mě, byla jsem v jejím středu, tedy v klidovém bodu. Pak se to ustálilo. Paprsek byl pevně spojen se Zemí, prosvětloval ji a stejně tak světelnou mřížku okolo Země.
Ukotvilo se spojení planety Země s Centrálním sluncem.
Nechť slouží pro nejvyšší dobro nás všech :-).

Iva
Komentáře