Kyjevskopečerská lávra

Kyjevskopečerská lávra energeticky pomáhá všem lidem na Ukrajině. Má transformační schopnost.

Stalo se díky společnému tvoření (meditaci) s Karla Šilingová a Františka Kořínková dnes 25. 2. 2022 ve 13 hod. Inspirace mi přišla pár chvil před tím, když jsem si kladla otázku, co mohu pro dění na Ukrajině udělat, jak pomoci?

Lávru jsem fyzicky navštívila v r. 2019. V Chrámu bohyní Isis, Maat a Živy jsme byly v bílém světle a tvořily jsme zlatý trojúhelník, každá z nás stála v jednom jeho vrcholu. Kolem nás se sešel obrovský zástup světelných jemnohmotných bytostí. Vnímala jsem, jak přicházejí další a další. Velké množství bytostí světla, lásky a moudrosti přišlo, aby se na pomoci Ukrajině spolupodílelo!!!

Byly jsme mimo čas a prostor. Potom zpět v energetickém chrámu. V trojúhelníku se vytvořil prostor, kterým sloup bílého světla spojil Prvotní zdroj s lávrou v Kyjevě. Tímto bílým sloupem pak do lávry vstupovaly jemnohmotné bytosti, které se před tím v chrámu shromáždily. Pak jsem vnímala něco, jako by se částice hmoty posvátných předmětů a staveb přeuspořádávaly do obrazců posvátné geometrie. Neumím to přesně vysvětlit, ale vnímala jsem, že to má velký význam a přesah.

Všechny jsme vnímaly, že nyní, kdokoliv chrám navštíví nebo se ocitne v jeho blízkosti, odejde jako jiný člověk. Projde tranformací. Vysoká věž lávry toto vyzařuje daleko do krajiny. Viděla jsem se na věži lávry tak, jak jsem tam před pár lety stála a sktrze tuto moji fyzickou přítomnost tam, do lávry vstoupil další paprsek světla ze Zdroje.

Byl to pro všechny z nás silný zážitek. Po návratu do Chrámu bohyní Isis, Maat a Živy vyjadřovaly jemnohmotné bytosti uznání a vděk za tento náš počin, skrze který mohly pomoci. Bylo to krásné společné tvoření a děkuji z hloubky srdce všem zúčastněným – oběma ženám výše uvedeným, jemnohmotným bytostem i sobě.

S láskou Jas🙏💜💚🤍❤️

Následně Annavi – Ivana Prokopcová navnímala lávru takto: „To je úžasná práce, kterou jste udělaly. Vnímám, jak je pomáháno veškerému dění na Ukrajině, pro nejvyšší dobro všech, kteří tam žijí, nejen Ukrajinců , Rusů, ale i dalších etnik.. Celé to dění má vyšší smysl, který nejsme zatím schopni vnímat, natož pochopit. ÓM“

Iva
Komentáře