Iva Jas Kukačková

lektorka, terapeutka

 

Pomáhám lidem žít lehčí život.

Mám vizi lepšího světa. Vím, že je to možné.

 

Od dětství jsem byla velmi citlivá, což přinášelo častá emocionální zranění, ale také fyzická onemocnění, od lehčích forem až po život ohrožující. Dnes vím, že má citlivost byl dar, stejně jako všechny další zkušenosti i ty bolestné - ty zejména. Osobní prožitky jsou nezbytné
pro schopnost umět skutečně pomoci dalším lidem.

Jak jsem objevila léčitelské schopnosti.
Děti byly ještě celkem malé, stavěli jsme dům, podnikali a u manžela se objevila zdravotní krize.  Chystal se na třetí operaci srdce, když jsem se začala rozhlížet po jiném řešení. Každých půl roku stend do srdce mi nepřipadalo trvalé a uspokojivé řešení. Nic jiného v tu dobu klasická medicína nabídnout neuměla. Manželovi se dostávalo péče nejmodernější metodou. 

Odpověď na mé bytostné přání poznat jiný způsob řešení přišla v podobě Reiki. Manžel na třetí operaci nemusel. Denně jsem mu však dávala hodinu Reiki. Později, když byla dostupná medikace, která zabírala, přešel na ni. My jsme však všichni včetně dětí poznali účinky energetického léčení.  Já sama jsem po dvou letech praktikování Reiki zjistila, že preventivní vakcinaci proti alergii, kterou jsem podstupovala dvacet let, již nepotřebuji. Alergie na prach, pyl a peří byla pryč.

Výsledky mě nadchly a chtěla jsem poznat více, tak začala má c e s t a ...
Naplňující, neboď odhaluje možnosti člověka, jak převzít krok za krokem osud do svých vlastních rukou.

Je to již 30 let, co pomáhám lidem. Poznala jsem mnoho metod, přístupů a filozofií. Poznala jsem a sama již učím Reiki, naučila jsem se energetické léčení Džuny Davitašvili, kranio-sakrální terapii, tajnou súfijsou jógu, terapii emočním nacítěním JIH, numerologii, ajurvédu, východní medicínu, různé druhy masáží, zdravotní cvičení, účinky bylin, krystaloterapii, chanelling... atd.

Udělala jsem si rekvalifikaci v Profesionální masérské škole Borise Tichanovského, akreditované u Ministerstva školství a tělovýchovy ČR - v oborech: masér, výživový poradce a cvičitel zdravotní tělesné výchovy.

Netrvalo to dlouho, když jsem si uvědomila a práce s lidmi mi to vždy potvrdila, že nemoci nejsou náhody a nemají snadno pojmenovatelné příčiny. Dva lidé mohou dělat totéž a jeden onemocní a druhý ne. Příčina je v podvědomí.

Podvědomí ovlivňuje člověka z 97 %  (vědecky doloženo). Tedy ovlivňuje nejen zdraví, ale prakticky celý život. Vyléčení prvotní příčiny v podvědomí znamená, že minulost už neovlivňuje současnost ani budoucnost člověka!

Moje pozornost je již mnoho let zaměřena právě tímto směrem. Postupně jsem si rozvinula schopnost vidět u konkrétního člověka v minulosti  prvotní příčinu toho, co ho trápí v současnosti. Vidím možnosti nápravy, kterou mohu udělat
a které jsou u každého jiné. 

Vnímám, co on nyní může pro sebe udělat sám a doporučuji některou z  mnoha mnou poznaných a ověřených metod. Vnímám člověka v jeho celistvosti a přichází mi na mysl právě ta, která je v daný okamžik pro něho nejvhodnější. Lidé si mění současnost a tvoří lepší budoucnost.

Vnímám časoprostor, je-li třeba, až k samému prvopočátku duše. Pokud to během terapie vyplyne, předávám poselství. Nepoužívám již pevně daný postup ani metodu,  jsou pro mě omezující. Přítomný okamžik mě vede napříč tím vším, co umím pro nejvyšší dobro klienta, resp. všech zúčasněných. Stává se, že mi přijde zcela nová informace, nové řešení a to je pak velmi naplňující okamžik.

Obohatila mě i pracovní oblast. V manželově soukromé firmě jsem dělala asi 20 let asistentku. Poznala jsem, jak funguje ekonomika, krize a konjuktury, vztahy s dodavateli, společníky a také se zaměstnanci.  Účetnictví, úvěry, smlouvy,  vyhlášky, zákony, jaký dopad mají politická rozhodnutí, rozhodnutí národní centrální banky...
Při tom jsme s manželem vychovali dvě děti a postavili dům.

Dětem jsem se věnovala s láskou, poznávala jejich talenty a podporovali jsme s manželem jejich rozvoj. Hodně jsme cestovali po Čechách i v zahraničí. Rekreačně sportovali. Stavět dům je velmi obohacující zkušenost, kdo zažil, ví.

Za všechny zkušenosti jsem hluboce vděčná. Moje osobní zkušenosti a schopnost
se s okolnostmi vyrovnat jsou v mých energiích. Obohatily moji duši a toto je přínosem mým klientům a studentům.

Zdraví a spokojenost jsou přímo úměrné s mírou vyléčení minulosti v podvědomí a mírou poznání zákonitostí životní harmonie a mírou vědomého uplatňování poznatků v životě. Těmto tématům se věnuji při seminářích, kurzech,  meditacích  i při individuálních terapiích.

Zdraví a spokojenost jsou přímo úměrné s mírou vyléčení minulosti v podvědomí a mírou poznání zákonitostí životní harmonie a mírou vědomého uplatňování poznatků v životě. Těmto tématům se věnuji při seminářích, kurzech,  meditacích  i při individuálních terapiích.

Za svůj život jsem vděčná.
Jsem zdravá, moje páteř je pružná, žádný vnitřní orgán mi nemusel být vyoperován a neužívám trvale žádné  medikamenty.
Moje poslání mě naplňuje.

Co se týká zdraví - moje praxe nenahrazuje lékařskou péči, ani nemůže.  Souběh je možný.

Objednání tel.: 777 285 488.