Zdravotní význam přičítaný infračerveným paprskům

V lehátku Ceragem

Působí infračervené záření v pohyblivém tělese, které je z jadeitu. Jadeit je na východě posvátný kámen s uvolňujícími účinky, ale také výborně vede teplo.

1) Jadeitové těleso se pohybuje a prohřívá okolí páteře.
2) Zastavuje se v reflexních bodech. (Pokud se do nich píchají jehličky, terapie se nazývá akupunktura. Východní medicína však používá ke stimulaci těchto bodů i tlak -akupresuru, nebo teplo -termopunkturu. Právě to se děje na lehátku).

Infračervené záření působí i na ploše, na které spočívají dolní končetiny.

Přídavný zdroj infračerveného záření

přikládám na ležícího klienta a umísťuji přímo  na bolavé místo či orgán. Není-li žádný takový, umísťuji na podbřišek. Oblast pánevního dna vždy zaslouží pozornost.

 

Název IČZ je odvozen z toho, že jeho vlnová délka leží pod (infra = pod) červeným světlem, tj. má větší vlnovou délku (je neviditelné) a má tepelný účinek. Přirozeným zdrojem je Slunce, umělým zdrojem např. solux, topná tělesa, člověk apod. Tepelná energie absorbovaná ve tkáni se projeví vasodilatací (rozšíření cév v pokožce) a zčervenáním. Účinek IČZ je místní a reflexní, zasahující do vzdálenějších oblastí cestou přenosu tepla.

INFRAČERVENÉ  ZÁŘENÍ podporuje uzdravení a léčbu u těchto zdravotních potíží:

- Harmonizuje krevní tlak (vysoký snižuje a naopak nízký zvyšuje)

- Detoxikuje krev (vyplavuje toxické látky z těla ven)

- Podporuje krevní oběh - tím působí proti tvorbě chronického revmatismu; tiší bolest, únavu, stres a poskytuje úlevu od všech druhů artritidy (zánětlivé onemocnění kloubů)

- bojuje proti kornatění cév, onemocněním tepen (rozšiřuje tepny, cévy a kapiláry)

- pozitivně působí na tvorbu zásoby bílých krvinek; zvyšuje růst buněk, slučování DNA a proteinů v buňkách

- působí při svalových (sportovních) zraněních stejně jako při opakovaných únavových zraněních

- Prokazatelně snižuje cukrovku a vysoký cholesterol

- Srdeční a cévní onemocnění - Jako potvrzení poznatků o zlepšování kardiovaskulární kondice může sloužit velký výzkum provedený NASA na počátku 80. let, který vedl k závěru, že stimulace kardiovaskulárního systému infračerveným zářením bude ideálním způsobem jak trénovat kardiovaskulární kondici u astronautů během dlouhých vesmírných letů. Bylo zaznamenáno, že během ohřevu celého těla dochází ke zvýšení průtoku krve z 5,65 - 7,91 l/min až do 14,69 l/min.

- Revma, artróza

- Astma

- Zmírňuje bolesti - Zvýšené periferní prokrvení způsobuje transport nutný ke snižování edémů, což pomáhá zastavit záněty, snižuje bolest a urychluje hojení.

- Nachlazení

- Bronchitida

- Bolesti zad

- Bederní ústřel (houser)

- Zmírňuje menstruační bolesti

- Porucha funkce ledvin

- Krční, nosní a ušní problémy (záněty)

- Problémy trávicího ústrojí

- Zápal plic

- Problémy s prostatou, inkontinencí

- Hemoroidy

- Nespavost

- Odbourává stres a deprese

- Pomáhají při ošetřování poškození měkkých tkání a odstraňování kožních problémů (akné, ekzémy, prašivina, lišeje, opary, vředy, popáleniny)

-  stimuluje metabolismus, podporuje odstraňování některých nebezpečných toxinů, které se shromažďují v buňkách (jako např. karcinogenní jedy těžkých kovů, jedovaté látky z jídla, mléčných výrobků, volné kyseliny, kyselinu močovou a únavové jedy)

- Celková revitalizace tělesná i psychická, stabilizuje produkci hormonů

ZDRAVOTNÍ VÝZNAM PŘIČÍTANÝ INFRAČERVENÝM PAPRSKŮM

Za posledních 25 let prováděli Čínští a Japonští výzkumníci a klinici rozsáhlý výzkum týkající se terapie infračerveným zářením
a oznámili mnoho provokativních zjištění. V Japonsku je "Infračervená společnost", skládající se z lékařů a fyzioterapeutů, kteří provádějí hlubší výzkum a dávají podporu zdravotnímu významu infračervených paprsků a léčbě pomocí nich.

Největší rozvoj po stránce ekonomické zaznamenaly infračervené lampy s vlnovou délkou o rozsahu 2 - 25 mikronů, které se hlavně objevily na trhu v Evropě, Austrálii i na Východě. Bylo prodáno přibližně 700 tis. ITS pro zdravou regeneraci těla a dalších 30 mil. lidí akceptovalo léčbu infračervenými paprsky. Němečtí terapeuti se nezávisle na tom zaměřili na metodu kompletní léčby lidského organismu infračerveným zářením.

TERAPEUTICKÉ ÚČINKY TEPLA

Následující souhrn je z knihy: Therapeutic Heat and Cold, 4th edition, ED. Justus F. Lehmann M. D., Williams and Wilkons, Chapter 9, anebo vypsáno z ostatních kapitol z této knihy.

Zvyšuje roztažnost kolagenových tkání
Tkáně zahřáté do 45 °C a poté podstupující protažení jsou vystaveny neelastickému residuálnímu prodloužení 0,5 - 0,9 %. Toto protažení zůstává i po skončení protahování. K tomuto protažení nedochází při protahování za klasické tělesné teploty. Proto 20 protahovacích sezení, může vést k prodloužení délky tkáně kolem 10 - 18 %.
Tento efekt je velmi hodnotný právě při práci s ligamenty, klouby, šlachami, fasciemi a synoviálními tkáněmi, které byly jakýmkoli způsobem poškozeny.
roztahování při zahřátí na 45 °C je pro protahovanou tkáň daleko méně namáhavé, než podobné protahování při klasické teplotě.
Výše citované experimenty jasně ukazují, že aplikace infračerveného záření dohromady s protahováním anebo rozsahově pohybovým cvičením zajišťuje daleko větší residuální prodloužení tkáně, než by tomu bylo za klasické tělní teploty.
Toto bezpečnější protahování je velice důležité u profesionálních atletů, kde minimalizuje jejich rekonvalescenci po úrazech.
Přímo snižuje kloubní tuhost
Je pozorováno 20 % snížení kloubní tuhosti u revmatoidních kloubů prstů při prohřátí tkání na 45 °C oproti 33 °C
Snižuje svalový spasmus
Pokud svalový spasmus vznikne na podkladě skeletálního, kloubního nebo neuro-patologického poškození, je pozorováno jeho snížení používáním tepla.
Tento účinek je pravděpodobně dosažen z důvodu působení jak na primární a sekundární aferentní nervy z míšních buněk, tak na Golgiho tělíska. Výsledky obou těchto mechanismů demonstrují, že jejich maximální výkon je v rozmezí terapeutické teploty dosažitelné právě infračerveným zářením.
Poskytuje snížení bolesti
Bolest může být zmírněna snížením původního nebo druhotného svalového spasmu. Vasodilatace upravuje svalovou ischémii a rozbourává patologický cyklus, kdy ischémie způsobuje ještě větší spasmus a ten ještě větší bolest.
Bylo dokázáno, že teplo snižuje senzitivní práh bolesti přímo na volných nervových zakončeních, anebo na periferních nervech. V jedné dentální studii opakovaná aplikace tepla vedla k celkové ztrátě nervové odpovědi na bolest způsobenou zubní dření.
Teplo může vést ke zvýšení produkce endorfinů a k uzavření tzv. Melzack a Wall spinálních vrátek, oba tyto efekty snižují bolest.
Zvýšení průtoku krve
Zahřívání části těla způsobuje reflexně modulovanou vasodilataci ve vzdálených tělních partiích přesto, že nedojde ke změně centrální tělní teploty.
Zahřívání svalů způsobuje zvýšení průtoku krve podobný tomu, jaký zažíváme při cvičení.
Zvýšení teploty způsobuje zvýšení průtoku krve a dilataci přímo v kapilárách, arteriolách a venulách, pravděpodobně přímým působením na jejich hladkou svalovinu. Uvolnění bradykininu, způsobeného aktivitou potních žláz, také zapříčiňuje zvýšení krevního toku a vasodilataci.
Celotělní hypertermie, s následujícím zvýšením teploty tělního jádra, ještě více zvyšuje vasodilataci přes snížení hypotalamické aktivity vedoucí ke snížení sympatického napětí na arteriovenózních anastomózách. Vasodilatace je rovněž vyvolávána axonálními reflexy, které mění vasomotorickou rovnováhu.
Pomáhá při rozkládání zánětlivých infiltrátů, edémů a výpotků.
Zvýšené periferní prokrvení způsobuje transport nutný ke snižování edémů, což pomáhá zastavit záněty, snižuje bolest a urychluje hojení.
IČZ -  PASIVNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ TRÉNINK

"Mnoho z nás pravidelně běhá, abychom trénovali náš kardiovaskulární systém a ne abychom získali velké stehenní svaly. Pravidelné používání lehátka má podobnou kardiovaskulární zátěž a může být, co se týče zvyšování kardiovaskulární kondice a spalování kalorií stejně efektivní, jako pravidelné cvičení". (Journal of the American Medical Association 7. srpna 1981)

IČT dává větší možnost výběru zátěže při stávajícím kardiovaskulárním programu a umožňuje poskytnout imobilním lidem na vozíčku a všem dalším, kteří nemohou podstoupit cvičební zátěž (cvičební programy), kardiovaskulární trénink.

Hlubokou penetrací, cca 4 cm do hloubky, produkovanou infračervenými paprsky, dochází k efektu prohřátí hluboko ve svalových tkáních a vnitřních orgánech. Tělo na tento hluboko-hřevný stimul reaguje přes hypotalamický systém zvýšením srdečního objemu a rytmu. Tato přínosná srdeční zátěž vede k žádoucímu kardiovaskulárnímu tréninku a zlepšování kondice. Výzkumníci v medicíně potvrzují, že používáním IČZ posiluje kardiovaskulární kondici tím, jak se tělo snaží samo sebe ochladit, jak znatelně zvyšuje srdeční rytmus, srdeční a metabolický výdej. Jako potvrzení poznatků o zlepšování kardiovaskulární kondice může sloužit velký výzkum provedený NASA na počátku 80. let, který vedl k závěru, že stimulace kardiovaskulárního systému infračerveným zářením bude ideálním způsobem jak trénovat kardiovaskulární kondici u astronautů během dlouhých vesmírných letů. Bylo zaznamenáno, že během ohřevu celého těla dochází ke zvýšení průtoku krve z 5,65 - 7,91 l/min až do 14,69 l/min.

ARTERIOSKLERÓZA, HYPERTENZE A KORONÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ

Finští výzkumníci tvrdí, že se zlepšuje elasticita a poddajnost cév z důvodu pravidelné dilatace a kontrakce cév způsobené působením IČZ. Němečtí výzkumníci zjistili zlepšení viskozity krevní plazmy.

ÚČINKY NA IMUNITNÍ SYSTÉM

Dr. Paro uvádí, že zvýšení tělesné teploty vede k usmrcení bakterií a virů nebo u některých druhů alespoň k zástavě jejich reprodukčního cyklu. Při infekci organismu dochází současně ke zmnožení leukocytů odpovědných za likvidaci infekce.

Pokusy z Michiganské univerzity prokazují stimulaci imunitního systému a likvidaci infekce.

Hlavně v počátečním stadiu onemocnění, kdy ještě nejsou choroby plně rozvinuty, se doporučuje včasné prohřívání k likvidaci infekce tepelným efektem. Jsou-li již choroby plně rozvinuty, prohřívání se nedoporučuje, hrozí riziko zásahu do termoregulačních tělesných mechanismů.

SPALOVÁNÍ KALORIÍ A KONTROLA NADVÁHY

V Guyton's Texbook of Medical Physiology, můžeme číst, že na produkci 1 g potu spotřebujeme 0,568 kcal energie.

Středně trénovaný člověk může v sauně vypotit 500 g potu, čímž spotřebuje 300 kcal - ekvivalent běhu na 3,5 - 5 km. Teplem trénovaný člověk může lehce vypotit 600 - 800 kcal bez žádných nežádoucích účinků. Zatímco pokles váhy způsobené ztrátou vody je lehce nahraditelný pitným režimem, spálené kcal už do organismu dodány nebudou.

IČT spaluje 600 a více kcal za 30 min.

Kalorická ztráta u osoby vážící kolem 75 kg při 30 min. sportovní zátěži:

Maratón
393
Plavání (kraul)
300
Jogging
300
Tenis (rychlá hra)
265
INFRAČERVENÉ ZÁŘENÍ A ELIMINACE TOXICKÝCH LÁTEK Z TĚLA
(Cline Medical Center, Nanino, British Columbia, Canada)

Dlouhodobým výzkumem bylo prokázáno, že složení potu v klasické sauně z 95 - 97 % tvoří voda a jen 5 % škodlivin Působením IČZ pak jen 80 - 85 %, zbytek ( 15% )tvoří tukové buňky a cholesterol, v tucích rozpustné jedy, těžké kovy, kyseliny, sodík a čpavek.

Teplo způsobuje vylučování toxinů z buněk. Toxické molekuly se pak přechodně uschovají do lymfy. Protože pot je produkován z lymfy, toxiny se touto cestou dostanou ven z těla. Pro tento způsob vylučování toxinů nejsou játra a ledviny důležité. Z tohoto důvodu dochází k ulehčení jejich funkce a toxiny jsou schopny opustit tělo i při poruše jejich funkce. Toto může být pomoc pro chronicky nemocné pacienty, kteří jsou už tak pod velkým toxickým stresem.

RŮSTOVÝ HORMON
(Cline Medical Center, Nanaimo, British Columbia, Cananda)

Hypertermní terapie (pocení) jako jedna z mála zvyšuje hladinu růstového hormonu, což zlepšuje kvalitu lidských tkání včetně svalů.

INFRAČERVENÉ ZÁŘENÍ A NEGATIVNÍ ELEKTROMAGNETICKÉ ZDROJE

Novodobé knihy, jako např. Cross Currents od Robert O. Becker, M. D., obsahují detailní informace vystavení se určitým druhům elektromagnetických polí prostředí pod vedením vysokého napětí, počítačové terminály. Japonští výzkumníci píší, že infračervené záření působí jako antidotum proti negativnímu působení těchto elektromagnetických zdrojů. Švédský národní institut pro ochranu proti radiaci došel k závěru, že IČZ nejsou nebezpečné.

VÝSLEDKY VÝZKUMŮ

Výzkumníci v Čínských studiích potvrzují až 90 % zvýšení úspěchu léčby, pokud bylo při léčbě používáno infračervené záření, a to při:

poranění měkkých tkání
schiatika (bolest kyčlí a stehenních svalů)
bolestivá menstruace
bolesti zad
infekční ekzémy
neurodermatitida
diarea
pooperační infekce
neurastenie
cholecystitida
pediatrická pneumonie
záněty pánví
periartritida ramenního kloubu
obrna faciálníhonervu
Japonští výzkumníci, jak je dokladováno v knize Dr. Yamajaki:Infrared Therapy, uveřejnili následující výsledky:

popáleniny - snižuje bolest, dobu hojení, menší jizvy
zvýšený krevní tlak - bezpečné v rozmezí 40 - 50 °C, pravidelné používání snižuje krevní tlak
nízký krevní tlak - zvyšuje
poškození mozku - zrychluje rekonvalescenci poškozené tkáně po mozkových kontuzích
zlepšení krátkodobé paměti
vyléčení rakoviny jazyka
toxická elektromagnetická pole - neutralizační efekt
mozkové krvácení - rekonvalescence je zrychlena a zlepšena
automobilové nehody - podobné poškozením měkkých tkání
artritidy, akutní a chronické - výrazné odlehčení
revmatoidní artritida - odlehčení
DNA - odlehčení
menopauza - odlehčení od nervozity, mrazení, deprese, točení hlavy a žaludku
snížení hmotnosti - za prvé pocením (spotřebování energie nutné pro vytvoření potu), za druhé přímým vylučováním tuku
Dr. Masao Nakumura z O And P Medical Clinic v Japonsku oznámil velkou úspěšnost infračervené léčby u:

schiatika
menopauza
artritida
zmrzlé rameno
revmatismus
akné
gastroenterologické problémy
insomnie
onemocnění uší
Japonští výzkumníci všeobecně deklarují zlepšení u těchto problémů:

menopauza
hypertenze
bolest
revmatoidní artritida
nemoc z ozáření
hemeroidy
cévní mozkové příhody
zlepšení hemiparéz
cystitida
cirhóza jater
keloidy
hepatitidy
astma bronchiale
gastritidy
 
post chirurgické adheze
chronická onemocnění
 
vředy dolní končetin
benigní prostatická hypertrofie
 
studené ruce a nohy (Fyzikální terapeuti deklarují zlepšení o 20 - 50 %.)
bolesti způsobené rakovinou : ulehčení v posledních stádiích od bolesti
Choroby nosu, uší a krku:

krvácení z nosu
bolesti v krku
tinitus
chronické záněty středního ucha
Prospěch, který může mít kůže z infračervené terapie:

kopřivka
ucpané póry a tvrdá kůže
snížené napětí kůže
jizvy a bolest z popálenin a ran
akné
ekzémy a psoriáza
spálení od slunce
keloidy
tělní zápach: zlepšením funkce kůže snižuje nepříjemný tělní zápach
Krevní oběhový systém všechny následující diagnózy jsou do jisté míry propojené se špatným krevním oběhem a mohou tak dobře reagovat na zvýšení periferního prokrvení způsobeného infračerveným teplem:

artritida
schiatika
diabetes
bolesti zad
hemeroidy
nervová tenze
svalová únava u dětí
záněty žil
neuritidy
bolestivý žaludek
revmatismus
únava
svalová poškození
menstruační křeče
dekubity
choroby spojené se snížením periferního prokrvení - burzitidy
pooperační edémy: potvrzeno snížení edému až o 25 %
KRÁSA

zlepšuje prokrvení kůže, což je podmínkou pro její krásu
kůže má nový lesk odstraněním kožních nečistot a odumřelých kožních buněk z důvodu hlubokého čištění nečistot, nechává kůži měkkou a hebkou
zlepšuje elasticitu a napětí kůže
zlepšuje akné, ekzémy, psoriasis, popáleniny, poškození kůže (odřeniny, pořezání)
otevřené rány se lépe hojí se zmenšením velikosti jizvy
hluboké prohřátí tkání a následné pocení pomáhá k odstraňování celulitidy
 

STRES

Pomáhá k odstraňování stresu za příjemné teploty.