I Tvoje myšlenka tvoří mír nebo konflikt. Co tvoříš?

Holubice míru

Jsme době převratných změn. Svět není, jak byl dřív a už nikdy nebude, ale ten nový na své uspořádání teprve čeká. Jak dlouho bude trvat přechodový stav a jak moc bude dramatický, záleží na každém z nás. Bez výjimky. Jsme ve čtvrté dimenzi a beze zbytku tvoříme svými myšlenkami a emocemi. Nelze se tedy tohoto procesu neúčastnit. Každý z nás je zodpovědný za své myšlenky, emoce a pocity.


Co je emoce? Slovník cizích slov abc.cz píše:
„emoce je

 • proces prožívání, hnutí mysli, prožitkový aspekt vědomí
 • pohnutí, dojetí, vzrušení, cit, nálada, afekt, vášeň
 • vědomá duševní reakce subjektivně prožívaná jako určitý cit či pocit, obvykle zaměřená vůči určitému objektu, doprovázená fyziologickými změnami a výrazovými projevy a podněcující
  k určitému způsobu chování.
  Mysl tedy ovlivňuje emoce.


  Myšlenky a emoce ovlivňují realitu. Vědci pomocí kvantové fyziky již třicet let přinášejí jeden důkaz za druhým o tom, že lidská mysl uvádí do akce kvantové pole a akce v kvantovém poli se MUSÍ projevit v prožívané realitě.
  Gregg Braden patří k těmto vědcům a k současnému dění ve sdělovacích prostředcích a na sociálních sítích řekl: „Nyní se hraje bitva o naši mysl.“

Je to tedy tak jednoduché. Chci-li mír, obracím za každých okolností pozornost na mír.

Pokud slyším zprávu, že se děje to a to, představím si situaci nebo oběť uzdravenou. Tuto představu si musím udržet. Kdykoliv tu zprávu zaslechnu znovu nebo kdykoliv mi se mi k ní vrátí myšlenka, představím si znovu situaci vyléčenou. Mohu také poslat požehnání. Důležité je však držet představu vyléčené situace. Například, že se lidé drží v přátelství za ruce.

V žádné případě nedávám pozornost agresorovi (kam jde myšlenka, tam směruji kvantové pole, tedy to podporuji!).
Lidské ego má však rádo dramata. A tak je pro necvičeného člověka dost těžké nesklouznout k odsuzování, zlosti, strachu apod. Tím však posiluje právě to, co nechce. Temno zvítězilo.

Všichni můžeme a měli bychom podporovat sebe sama. Vidět sebe sama v nejlepší představě, jaké jsme schopni. Vidět se zdravé, tvůrčí, v radosti, hojnosti, vidět, že se umíme ocenit a oceňovat druhé, jak pečujeme o sebe, jsme vděční, soucitní…apod. Pokud naplníme těmito hodnotami sami sebe, pak budeme schopni představit si tak i druhé lidi.

V této zemi žije řada pracovníků Světla. Jejich posláním je podílet se na vytváření Nového zlatého věku lidstva a v žádném případě nevyživovat temnotu. A to ani z neznalosti, např. podporováním falešných neověřených zpráv na sociálních sítích (např. Facebook).

Jak zjistíte, že zpráva je falešná? Zkopírujte její název, připište „polašná zpráva“ nebo „hoax“ a nechejte vyhledat Googlem možná i Seznam něco najde. Většinou se již někdo pravdivostí zprávy zabýval a vyhledávač vám tyto informace najde.

Zde se ozvývá Bohyně Maat, jejímž atributem je láska k Pravdě. Přiživováním (sdílením a reagováním) nepravdivých zpráv se opět vzdalujete od Stvořitele stejně, jako kdybyste sami temno vytvářeli nebo podporovali svým hodnocením a posuzováním. Láska k pravdě by měla být v životě vždy prakticky projevována. Má-li člověk duchovně růst, zvyšovat si vibrace a přibližovat se ke Stvořiteli musí jít bezpodmínečná, nehodnotící láska (atribut Isis) ruku v ruce s láskou k Pravdě. Proto také obě bohyně spolu odedávna spolupracují.

Maat: Cokoliv, co narušuje vesmírné zákony řádu a harmonie, je v rozporu s Maat a tím pádem odporuje přímo bohu. Všechno, co plodí neklid, podráždění a chaos, ztěžuje svobodný duchovní rozvoj. Naopak vše, co je v souladu s vesmírnými zákony, podporuje klidnou existenci, harmonii, spravedlnost i opravdovost a napomáhá v rozvoji ducha, božského vědomí a duchovní moudrosti.

O polaritě. Každá záležitost a také každá emoce zde na Zemi má svůj protiklad – polaritu. Např. světlo – tma. Mezi nimi je celá škála odstínů šedi. Teplo – zima, mokro – sucho, chudoba – hojnost, strach – radost ze života, nenávist – láska, zloba – pochopení, nízké sebevědomí – sebedůvěra…atd.
Platí zákon kyvadla. Pokud prožívám radost, štěstí, tento zákon v rámci zachování rovnováhy po nějakém čase kyvadlo zhoupne na opačný protipól a člověk zažívá smutek, bolest apod. A nejen člověk, ale i celé civilizace. Po jejich rozkvětu vždy následoval pád.

Z polarity je úniku! Řešením je bezpodmínečná, vše objímající láska. Pokud přijímám obě polarity, není, kam by se kyvadlo vychýlilo. Jestliže přijímáme vše, jako součást života, tzn. mohu pojmenovávat, mohu cítit a uvědomovat si, že toto se mnou nesouzní, ale nesoudím (!) a zaměřuji pozornost na vyléčenou situaci pro nejvyšší dobro VŠECH zúčastněných, držím kyvadlo v rovnovážném stavu, jsem v souladu se Stvořitelem a není nic, co by zákon rovnováhy musel protipólem vyvažovat.

Pro pochopení uvedu vlastní zkušenost: v rámci očištění první čakry jsem si provedla autoregresi do života v Lemurii v okamžiku zkázy celé civilizace. Byla jsem chrámová kněžka lékařka a stále jsem až do okamžiku smrti opakovala „to se nemělo stát…!“.
Prošlo mi hlavou, jak to vyléčit? Taková zkáza, umírali lidé. Další myšlenka byla „Stvořitel nesoudí, buď jako on“. Pocítila jsem lásku a soucit, jasně jsem věděla, cítila, že lidé mají právo na omyl. Poslala jsem celé civilizaci včetně lidí zodpovědných za zkázu požehnání. A právě jim. Pak mi naskočilo, že i planeta trpěla, poslala jsem požehnání i jí. Okamžitě jsem pocítila odpověď. Ze Země chodidly, která brněla a byla horká, do mě vstoupila vlna krásné energie. První čakra byla osvobozena.

Mozek a srdce, dualita a jednota. Mozek je svým nastavením dualitní. Cokoliv z něho vzejde, byť je dobře míněné, vytvoří někde opačný protipól. Oproti tomu v srdci (mimochodem, jsou v něm buňky, které jsou shodné s mozkovými a srdce s mozkem neustále energeticky komunikuje) je jednota, nedualita. Léčením duality je přesunout vnímání do středu srdce a z tohoto místa dělat závěry, rozhodnutí, tvořit. Je několik postupů, jak vnímání do srdce přesunout, brzy jeden zveřejním.

Chceme-li Zlatý věk lidstva, poznávejme Prvotní zdroj (Stvořitele), Pravdu, žijme Pravdu, buďme Maat a buďme jako on – bezpodmínečná, vše objímající láska, soucit, vděk – buďme Isis. A toto za nás nikdo neudělá, ani planeta Země, ani Prvotní zdroj, ani léčitel, nikdo jiný, než my sami, neboť nám byl dán ten obrovský dar, který nemá žádný jiný tvor na Zemi – schopnost tvořit myšlenkou a svobodná vůle!

S láskou Jas

Iva
Komentáře