Co je Reiki a jeho úloha v Novém věku

Cesta ke světlu

Reiki je nekonečný potenciál hojnosti v jakékoliv oblasti života. Jak je to možné?  Předávat někomu Reiki znamená napojit dotyčného přímo na Prvotní zdroj všeho bytí.

Prvotní zdroj vibruje bezpodmínečnou láskou. Bezpodmínečná láska vytváří prostředí, ve kterém se všemu daří. Když jsme byli malí, instinktivně jsme toužili po tom, být přijímáni a milováni právě takoví, jací jsme, bez podmínek, bez hodnocení.

V atmosféře bezpodmínečné lásky dobře fungují buňky (potažmo orgány a celé orgánové soustavy). Vzešly z Prvotního zdroje, a pokud se nacházejí v jeho energiích, mohou uplatnit plný svůj potenciál. Vědecky je dokázáno, že v možnostech lidského těla je dlouhověkost ve zdraví…je jen třeba udělat vhodné podmínky. Uzdravují se a dobře fungují i všechna energetická těla, centra a dráhy.

Stejné je to se vším ostatním. Protože všechno vzniklo z Prvotního zdroje, tak také vše co existuje,
v energii tohoto zdroje prospívá v hojnosti.

Vše-objímající, nehodnotící, bez-podmínečná láska je podstatou Prvotního zdroje. V této lásce není prostor pro dualitu. Pokud obě polarity jsou přijímány stejnou měrou, polarita – dualita mizí.

Život na planetě Zemi je dualitní. Vše má svůj protipól. Např. světlo – tma jsou dvě krajní polarity světelnosti. Mezi nimi je široká škála odstínů šedi. Teplo – chlad jsou krajní polarity teploty, polarita je i v pocitech, emocích nebo v prožívané realitě: radost – smutek, láska – nenávist, nemoc – zdraví,  bída – hojnost…

My zde žijeme své životy (svých mnoho životů), abychom dualitu zažili a bez-podmínečným přijetím projevů obou jejích polarit ji sjednotili, rozpustili a tím se z jejích bolestných projevů vysvobodili. Pak podle svobodné volby buď s Prvotním zdrojem se opět spojili nebo ještě po nějakou dobu v tomto osvobození setrvali a tvořili.

Co je bezpodmínečná láska?
Její termín je již celkem rozšířený, avšak s jejím chápáním tomu tak už zdaleka není a s jejím prožívání je spojeno velké mistrovství.

Co bezpodmínečná láska je a co není, co je Reiki a co Reiki není:

Reiki je bezpodmínečná láska a jako taková není polaritní.
Pokud se napojím na energii Prvotního zdroje je to Reiki – bezpolaritní bezpodmínečná láska. Pokud té energii dám záměr, co má udělat, není to Reiki, ale magie. Může být bílá, nebo černá, ale je to magie. Řeším problém z pohledu duality. Výjimkou je, pokud záměr zní: “pro nejvyšší dobro všech zúčastněných“, neboť toto zadání je v souladu s bezpodmínečnou láskou.

Bezpodmínečná láska nevidí problém! Ona prostě JE. Při předávání Reiki vstupuje tam, kam přiložím ruce nebo ji z dlaní vyšlu. Vstoupí a svým bezpodmínečným přijetím sjednotí polarity, nastolí soulad, jehož důsledkem je zdraví a hojnost (tvůrčí, materiální, zdraví…).

Uzdravování člověka nebo jeho prožívané reality propojováním s bezpodmínečnou láskou Prvotního zdroje (Reiki) je většinou pomalejší (pokud nejde o akutní stav). Výsledek závisí i na tom, jak daný člověk má pochopené vesmírné zákony ovlivňující život a jak tyto poznatky uvádí do života. Oproti tomu pokaždé, když nějakou část svého života uvedeme do souladu s Prvotním zdrojem, je to trvalé vyléčení v dané oblasti i po všechny následující životy.  Znamená to energetický vzestup po vertikální ose (přiblížení se k Prvotnímu zdroji), který jediný má význam z pohledu smyslu reinkarnací.

Pomáháme si bílou magií. I léčení bylinami je magie, stejně jako všechny další terapeutické metody. Pracují v dualitě, proto těmito metodami lze pomoci i ublížit. Terapeut musí mít výborné znalosti, zkušenosti, ale i poctivost, morálku a dobré srdce, aby pomohl a neublížil. Výsledky terapií bílou magií jsou rychlejší, avšak pomíjivé, pokud nejdou ruku v ruce s poznáním vesmírných zákonů
a bezpodmínečné lásky.

Ideální je tedy kombinace obojího. Rychlejší pomocí získávám čas pro poznání pravdy (vesmírných zákonitostí směřujících k bezpodmínečné lásce) a pro jejich uvedení do života.  

Důsledky tvoření v dualitě a důsledky tvoření neduálního v bezpodmínečné lásce:
pokud si přeji vyřešení vzniklé situace jinak než „pro nejvyšší dobro všech zúčastněných“, pokud je to konkrétněji specifikovaný záměr, energie pracuje v dualitě a byť je záměr dobře míněný, ve svém důsledku vytváří energetickou příčinu pro opačný protipól a ten se dříve nebo později (nyní spíše dříve) projeví v prožívané realitě.

Takový je zákon duality. Buďme si vědomi, že dualita nás má přivést k pochopení bezpodmínečného přijetí obou polarit.
Prožívání žádné polarity netrvá věčně, ale podle zákona harmonie je vždy projev jedné polarity vyvažován projevem opačné polarity. Člověk zažívá štěstí i žal, radost i smutek, lepší i horší časy. To je dualita.

Oproti tomu myšlení a jednání ve smyslu „pro nejvyšší dobro všech zúčastněných“ je mimo polaritu. Čím více takových myšlenek projde hlavou člověka a čím více takových činů projeví, tím víc se vysvobozuje od bolestných projevů duality. Tím víc je v souladu s Prvotním zdrojem a to mu přináší zvláštní, slovy těžko popsatelný vnitřní klid. Ať se děje vně cokoliv, člověk je nad dualitou. Zmoudřel. Ví, že dualitu potřebují ostatní, pro své zmoudření a udělají to, až přijde jejich čas… Dává jim svobodu a dává ji sobě.

Reiki není také to, pokud během předávání bezpodmínečné lásky začne předávající dávat své představy o vyřešení dané situace. V tu chvíli se bezpolaritní bezpodmínečná láska Prvotního zdroje mění na polaritní pozemskou se všemi důsledky. Tím může být i to, že příjemci nebude po takové seanci dobře. Řešení, které energii zadal terapeut, nemusí být shodné se záměrem duše nebo na něj není ještě připravena. Pak to je na ni nátlak, na který reaguje odmítnutím, zaseknutím se. Takovému člověku pak se pomoc vzdaluje. Terapeut pracující v dualitě nese osobní zodpovědnost za důsledek svého konání.

Naopak, pokud necháme průchod bezpodmínečné lásce, pokud jsme pouze zprostředkovatelem spojení klienta s Prvotním zdrojem, propojuje se to, co spolu kdysi bylo spojeno. Část Prvotního zdroje v člověku se propojí se svojí domovinou a spolu najdou to nejlepší řešení. Vše se děje v bezpodmínečné lásce pro nejvyšší dobro léčeného. (Léčení probíhá i u toho, kdo Reiki předává).

Člověk pak často zírá, protože takové řešení by nevymyslel. Prvotní zdroj je nekonečná inteligence a má nekonečné možnosti řešení. Je jen třeba být trpělivý, někdy nás energie vede k upořádání si určitých okolností, k pochopení, aby mohlo dojít k tomu nejlepšímu řešení. Je také třeba se otevřít nečekaným vyústěním (zázrakům).

Reiki tedy nikdy nemůže ublížit. Terapeut ani nepotřebuje pozemského vzdělání. Potřebuje však být otevřený lásce a alespoň po dobu terapie být nad dualitou „pro nejvyšší dobro všech zúčastněných“. Někdy se ani sám nemusí vzdělávat v poznávání vesmírných zákonů, intuitivně je už zná z minulých inkarnací.

Nastal nový věk. Planeta Země zvýšila své intenzitu bezpodmínečné lásky. Toto se děje v souladu s vesmírnými zákony. Člověk, aby byl v souladu s děním v přírodě musí tuto změnu udělat vědomě.

Reiki je arkturiánská léčebná metoda. Arkturiáni jsou jedna z nejvyspělejších  mimozemských civilizací ve vesmíru a říkají nám: Reiki je pro vás důležité v této době transformace, víc než kdy jindy. Reiki, jak jste ho dosud poznali, byla jen příprava na tuto dobu. Reiki nabývá na intenzitě i na významu. Směřujete ke Zdroji, učíte se bezpodmínečné lásce, potřebujete ji zažívat, napojovat se na ni. Tím se vám budou zvyšovat vibrace a vy budete schopni přijímat informace z vyšších úrovní, které nutně potřebujete pro svůj vzestup. Potřebujete je pro pochopení a zlepšení svých životů a k vymanění se z pastí duality.

Nabízejí nám také pomoc: Při předávání Reiki otevřte svá srdce, napojte se na chrám (Chrám bohyní Isis, Maat a Živy)  a na nás. Pomůžeme vám.

Této pomoci využívám od doby, kdy jsem jejich poselství obdržela. Pomáhají mi zvýšit vibrace a tím předat více Reiki. Někdy se do léčení aktivně vloží.

Předávala jsem Reiki i dne 21. 12. 2020 krátce po skupinové meditaci. Ten večer meditovalo mnoho lidí po celé planetě, aby svojí láskou zvedli vibrace planety a umožnili jí vstup do věku Vodnáře. Cítila jsem Reiki jinak, silnější, světlejší… jinak. Reiki nebylo jiné, to já jsem si zvýšila vibrace, planeta Země i kolektivní vědomí v tu dobu mělo vysoké vibrace lásky.

Nyní v 5. dimenzi má planeta Země již nezvratně vysoké vibrace. Tak, jak si je budeme zvyšovat i my lidé a čím víc nás bude, tím větší zázraky bude Reiki dělat. Léčení už nebude trvat tak dlouho, jako ve 3. dimenzi. Reiki nám bude ukazovat dosud nepoznané možnosti, které život v bezpodmínečné lásce v napojení na Zdroj umožňuje. Budeme překvapeni, jak lze žít jinak, lépe, zdravěji, lehčeji a že toho jsme schopni.

Iva
Komentáře

Přidat komentář