Božské tvoření

Pře pár dny (podzimní rovnodennost 22. 9.) jsme se v meditaci otevřeli božskému a nechali do sebe vstoupit bezpodmínečnou lásku, každý na úrovni odpovídající svého současného poznání, dosaženého pochopení, na úrovni svých vibrací.

Božské však můžeme projevovat vědomě, každý den. V každý okamžik svého života si můžeme zvyšovat vibrace, přibližovat se Bohu (Prvotnímu zdroji všeho bytí) a tím pomáhat nevědomým lidem, celé lidské společnosti, Zemi a veškerenstvu.

Jak?

  • Dle vesmírného zákona to, čemu dáváme pozornost – to posilujeme
  • Víme, že v každém, úplně každém člověku je kousek Boha, nebo-li Prvotního zdroje všeho bytí, ze kterého vzešlo všechno, co jest (svatí i zločinci)

Jak projevovat božské v praxi:

Při jednání s lidmi nebo když o někom slyšíme zprávu zaměřovat pozornost na kousek Boha v sobě a kousek Boha v tomto člověku a tuto pozornost vědomě udržet po celou dobu rozhovoru nebo té zprávy, bez ohledu na to, co ten člověk dělá, říká, tedy jakým způsobem se nyní daný člověk projevuje na úrovni svého poznání.
Svojí pozorností tak posilujeme božské v sobě i v druhém člověku. Pokud toto bude dělat většina lidí…jak se asi bude žít na Zemi J?

Pokud však zaměříme pozornost na projev jeho nízkých vibrací, na to, co se nám u druhého člověka nelíbí… co tím posilujeme? Přesně to, co si v životě prožívat nepřejeme!

Zvolme si tedy lásku. Lásku k sobě a lásku k Prvotnímu zdroji, který se projevuje ve všem, co jest. Touto vědomou volbou tvoříme svoji budoucnost, protože pokud udržíme pozornost na lásku, božské se časem MUSÍ projevit v prožívané realitě. To jeden z vesmírných zákonů, který se máme naučit používat a vytvářet tak nový Zlatý věk lidstva. Zlatý věk za nás neudělá planeta Země, ani Prvotní zdroj, ani bytosti v našem chrámu ani nikdo jiný. Ti všichni nás v maximální míře podporují, ale jedině MY neseme zodpovědnost za své myšlenky. Jedině na nás – člověku – záleží, zda si vytvoříme svojí pozorností peklo nebo ráj na Zemi.

V následující týdny nás čeká „zatěžkávací“ zkouška. Politická scéna bude rozjitřená a polarizovaná. Prosím, pojďme se dívat z nadhledu a využijme situaci, jako „školu“ v projevování svého božského já. Ve finále nebude rozhodující, kdo bude vítězem voleb, kdo s kým udělá koalici…, kdo co řekl, udělal nebo neudělal… Rozhodující bude, zda MY dokážeme vnímat v lidech kousek Boha a zda dokážeme respektovat jejich současnou úroveň pochopení. Zda dokážeme Bohu (Zdroji) a vesmírným zákonům důvěřovat. Tedy, zda si dokážeme udržovat Světlo a Světlo šířit. To bude rozhodovat o naší budoucnosti.

Život (nejen politické dění, ale i náš každodenní vztah k lidem)  je prověrka nás samých. Toho jak silný je náš vztah ke Zdroji, kolik důvěry v něj máme, kolik božského v nás září a kolik je ho ještě zastíněno dávnými bolestmi.

Také zkouška naší upřímnosti, zda člověk nechá své falešné já zaměřovat se na nedokonalost druhých, vinit za svoji situaci druhé lidi nebo zda si upřímně přizná, že je potřeba „uklidit si“ ve svém nitru, aby se začalo projevovat pravé, božské já – bezpodmínečná láska. Tím člověk přebírá zodpovědnost za své pocity, za svoji životní situaci a za svoji cestu k Bohu (Zdroji).

Co je bezpodmínečná láska je na samostatnou kapitolu a nakonec ji stejně každá lidská bytost musí poznat sama v sobě, ve svém srdci. Bezpodmínečná láska neznamená souhlasit se všemi lidmi
a vyhledávat jejich společnost. Člověk může zaznamenat, že něco s ním nesouzní, že něco není pro nejvyšší dobro všech zúčastněných…, může a měl by na to reagovat, avšak jednat s láskou a úctou k sobě samému a ke všemu, co jest. Každý, kdo je inkarnován v tuto energeticky výjimečnou dobu si přál tuto dobu využít ke svému energetickému duchovnímu vzestupu. My, kteří žijeme v Čechách a na Moravě jsme navíc souhlasili s tím, že svým vzestupem a kvalitou života pomůžeme k vzestupu celého lidstva. Rozpomeňte se 🙂

Iva
Komentáře