„Všechno, co přijmete bezvýhradně, vám přinese klid,

dokonce i přijetí skutečnosti, že něco přijmout nemůžete a že se něčemu bráníte.“
Z knihy „Ticho promlouvá – moc přítomného okamžiku“ Eckhart Tolle
Mám ráda moudra tohoto autora, přicházejí z jeho prožívané bdělé přítomnosti…

Přijetí je pasivní – ženská energie. Abychom dosáhli stavu Isis, je třeba sjednotit sám v sobě protiklady, tedy dát do souladu mj. i ženskou a mužskou energii. Pokud přijmeme bez výhrad situaci, stav, jaký je, získáme klid. Máme šanci nabrat sílu, neztrácíme ji odporem. Sílu pak použijeme k akci – mužská energie. Akce může vypadat i takto: „co ve mně brání přijmout tuto situaci?“ To, že něco nemůžeme přijmout, není naše nedostatečnost. Z osobní i mnohaleté terapeutické praxe vím, že v minulosti takový člověk zažil stejnou nebo podobnou situaci, která ho hodně ranila nebo dokonce stála život. Tuto zkušenost si nese na nevědomé úrovni. Skutečnost, že se začne dotyčný ptát po příčině, mu umožní příčinu nalézt, vyléčit a tím se osvobodit od omezujících energií. A z oběti se stává tvůrce! A jak to vnímáte Vy?

Iva
Komentáře