Seminář s Arkturiány

 

- aktivace životní síly a moudrosti

skrze otevřená energetická centra

a skrze spojení se Zdrojem všeho bytí.

"Aktivujte své schopnosti, které máte, které vám byly dány Bohem, a které čekají, až je znovu začnete používat" - říkají Arkturiáni.

Arkturiáni si výslovně přáli datum zahájení semináře 23. 9. 2023.
Je to den podzimní rovnodennosti. Země je nejblíže Slunci.
Přikládám numerologický výklad tohoto data:
Celkové číslo dne je 3.
Součet 2+3+9+2+2+3=21, 2+1=3
Energie celkového čísla ovlivňují den nejsilněji. Pojďme si říct jak:

č. 3 = trojjedinost Boha. Č. 3 přináší katalyzační energie. Katalyzátor vstupuje do akce a umožňuje změnu, reakci, tvoření - v tomto případě transformaci, neboť katalyzátorem je samotný Bůh (Prvotní zdroj všeho bytí). Katalyzátor vychází z tvoření nezměněn, jen umožnil jeho průběh...

 Jen na nás je, jak energii katalyzátoru využijeme. (Všimněte si, že č. 3 je v datu zastoupeno celkem třikrát!)  Máme obrovskou příležitost, udělat osobní (a v důsledku celoplanetární) velkou transformaci.
A s tím nám přijdou Arkturiáni pomoci!
Další numerologický rozbor tohoto, po všech stránkách zajímavého, dne je níže.

Společně s Arkturiány vás povedu k objevení sebe jako součásti Boha (Prvotního zdroje všeho bytí).
Objevíte své zářící Pravé Já.
Povedu vás k pravdě o sobě ukryté ve vás samých.

"PRAVDA, LÁSKA a BŮH jsou obsaženy v Reiki.
Pravda, láska a Bůh procházejí vámi a předávány přiložením rukou jsou ukotvovány v hmotné realitě, v daný okamžik na Planetě Zemi. Je to přenos nejvyšších hodnot tohoto vesmíru do hmotné reality. Tento přenos zprostředkovává člověk, aby sám sebe poznal a přijal, jako tvůrce, skrze něhož se projevuje Bůh.

Tvořte s Reiki a poznávejte stále více pravdy o sobě, tím i o Bohu a o jeho projevu skrze vás zde
na Zemi.

Poznejte, co ve vás dříme, poznejte, že jste víc, než jste si kdy mysleli"
- říkají Arkturiáni.

Numerologický rozbor dne 23. 9. 2023:
č. 2 - dva - člověk a Bůh
součet dne je: 2 + 3 = 5
č. 5 - tvořivost, svoboda, pestrost a rozmanitost. Jestliže se člověk má poznat jako tvůrce, skrze něhož
se projevuje Bůh, pak toto jsou okolnosti a vlastnosti, kterých je třeba
číslo 23 je na začátku i na konci data, což jeho energetický vliv velmi posiluje!
č. 9 - moudrost, projev Boha.
č. 3 - význam je uveden v úvodu

Arkturiáni jsou nejvyspělejší mimozemská civilizace v našem vesmíru. Reiki je jejich léčebná metoda, kterou předali Mikau Usuimu, meditujícímu na posvátné Hoře Kurama (Japonsko), když chtěl vědět, jak léčil Ježíš.

Mikao Usui se pak postaral o rozšíření tohoto léčebného systému, který jak je vidět, působí na samotnou podstatu člověka.

Reiki mě vždy přitahovalo. Jsem mistr Reiki učitel.  V r. 2016 se mi splnilo dávné přání a posvátnou Horu Kurama jsem navštívila. Arkturiáni jsou s touto horou energeticky spjatí, proto přikládám foto z mé cesty.

Organizace semináře:

Datum konání 23. - 24. září 2023
sobota 10:00 - 17:00 hod.
neděle 9:00 - 16:00 hod.
Jídlo, pití a přezůvky s sebou. K dispozici bude kuchyňka s rychlovarnou konvicí, káva a čaj.
Můžete si přinést své léčivé krystaly-budou vítány.

Místo konání: Zeyerova 718/38, Ústí nad Labem - Střekov, 5 min. od hlavního vlakového nádraží, více ZDE

Cena: 2.500 Kč

Přihlášeni jste po uhrazení zálohy 1000 Kč. Pokyn k úhradě Vám přijde e-mailem po odeslání přihlášky:

Přihláška:

Těším sa na vás!
Iva Jas