Připravenému štěstí přeje

Reiki v potenciálu nové doby

Máme dobu vědomou.

Ukazuje se čím dál více, že je třeba věnovat pozornost tomu, proč se mi dějí věci, které mi nedělají radost a proč mám pocity, které mi nejsou příjemné. To vše jsou signály a výzva ke změně. Žádný trest, ale šance!  Vždy cítíme jen to, na co máme schopnosti v danou chvíli reagovat. Není na místě podceňovat svoje schopnosti, je jen třeba rozhodnout se, že tomu, co prožívám, chci rozumět! Bez tohoto rázného rozhodnutí má člověk „klapky na očích“ a možnosti nevidí.

Samozřejmě je třeba rozvíjet intuitivní složku své osobnosti (tomu napomáhá např. předávání životní energie rukama – Reiki, ale také mnohédalší metody), ale v prvopočátku je vhodné  „nasytit“ i logickou část mysli.
Setkávám se ve své praxi občas s tím, že lidé různými technikami rozvíjejí pouze své intuitivní schopnosti, ale protože jim chybí vědomé pochopení a tedy i vědomý přístup ke svému životu, přináší jim to více problémů než užitku.

Hlavně díky kvantové fyzice máme logická zdůvodnění. Vnímám, že v určité době je souběh logických vysvětlení společně s intuicí pro většinu lidí vhodný. To, co člověk pochopí, toho se přestává podvědomě bát a může jasněji a razantněji přehodnotit své dosavadní zvyklosti, návyky, svá pochopení.

Pak nastává doba pro prioritní rozvoj intuice, neboť jedině intuice přinese odpovědi člověku přímo „na míru“ a umožňuje reagovat na jeho individuální schopnosti, prožitky a možnosti v konkrétním daném okamžiku. Vytváří se prostor, aby postupně intuitivní složka začala mít navrch. Dosavadní získané vědomosti zůstávají a jsou-li v souladu s životním posláním, dále se rozvíjejí. Avšak s intuitivním vedením se vše děje již snazším způsobem. Logika hledá jistoty, (reaguje na energie strachu), oproti tomu intuice je projevem životní energie a její podstatou je radost a lehkost.
Protože to, co člověk vyzařuje, to také přitahuje, pokud v myšlenkách a pocitech začnou převažovat radost a lehkost, projeví se i v reálném životě.

Máme dobu vědomou. Každého člověka životní zákonitosti vedou k pochopení, ať už si toho je vědom či ne. (Podobně, jako zemská přitažlivost působí neomylně na každého, ať už o ní má jakékoliv povědomí).  I zde platí, že „připravenému štěstí přeje“, tedy pokud o zákonitostech, které ovlivňují život, víte a umíte je používat, přebíráte vládu nad svým životem, stáváte se tvůrci

Právě  tomuto účelu věnuji webináře Reiki v možnostech nové doby aneb večery pro zdraví.
Během 90ti minut zažijete :

  • léčivou terapii na dálku
  • vesmírné zákonitosti
  • nové metody rozvíjející Vaše schopnosti a možnosti

Pro více informací o tématech webinářů a možnostech sledování klikněte ZDE.

Iva
Komentáře