Jóga jinak

cvičení na páteř a klouby 

 účinné metody na zlepšení stavu vnitřních orgánů prováděné
v představě + samouzdravování, které umíte, jen o tom nevíte


Přihlašovací formulář je na konci stránky.

Bolestné prožitky, pocity zanechávají energetickou stopu na vnitřních orgánech. Podle zákona o zachování energie (je možná pouze přeměna) tyto energie zůstávají, dokud nejsou přeměněny v životní energii.

Podle zákona přitažlivosti shodného tyto energie v nitru člověka přitahují odpovídající situace, myšlenky a posléze i nemoci. Cesta k uzdravení vede cestou objevování a přeměny bolestných energetických stop v našem nitru.

A přesně to budeme společně dělat. Pomohu Vám svým energetickým působením.
Vše má vysvětlení v kvantové fyzice.

Ze súfijské jógy jsem vyvinula metodu, kterou jsem nazvala:

"Samouzdravování, které umíte, jen o tom nevíte".

Súfijská jóga dříve byla  pro své účinky utajována a určena výhradně pro vládnoucího emira, okruhu jeho rodiny a kněží. Pomocí těchto praktik žili déle, byli zdravější, než lidé, kteří k těmto metodám neměli přístup
a z této pozice se jim lépe vládlo. Vyzrazení mimo tento okruh lidí se trestalo smrtí.
Obsahuje soubor fyzických cviků na páteř, klouby a působení na vnitřní orgány v představě různými způsoby.

Výhody:

 • snadno proveditelné metody i pro starší generaci
  často přicházejí lidé z jiných cvičení, která jim jejich zdravotní stav už neumožňuje praktikovat. Metody jsou dokonce přínosné pokud jsou praktikované v sedě nebo během upoutání na lůžko.
 • všechny metody můžete praktikovat sami doma
 • vhodné i pro úplné začátečníky
 • kvantová terapie
  celou skupinu energeticky podporuji kvantovou terapií. Energetické bloky nezpracovaných emočních prožitků z páteře a vnitřních orgánů uvolňujeme a nahrazujeme životní energií.

Jsem cvičitelka zdravotní tělesné výchovy, vzdělání má akreditaci u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Používám metody na zlepšení stavu vnitřních orgánů, které mají vysvětlení v kvantové fyzice. Obohacuji jimi cvičení.

Moje páteř je pružná.

 

Co Vám cvičení přinese?

 • zlepšení stavu páteře
  Budeme cvičit sestavu cviků na páteř a klouby, který si vysloužil název "zázračný", neboť již mnohé lidi svými účinky velmi příjemně překvapil. K čemu dochází? Při cvičení se uvolňuje jeden obratel za druhým, zvětšuje se prostor pro meziobratlové ploténky, které nabývají na pružnosti, jsou-li vyhřezlé, získají prostor k nápravě. Masírují se a uvolňují jemné svaly okolo páteře, které často bývají v křeči a stávají se příčinou problémů s páteří. Svaly okolo páteře se posilují, začínají opět přebírat část zátěže a tím ulevují páteři, resp. kloubům. Ve skupinové kvantové terapii budeme uvolňovat energetické bloky, které vznikly prožitými traumaty.
 • metody na zlepšení stavu vnitřních orgánů
  Na vnitřní orgány budeme působit v představě různými způsoby a vědomými záměry. Budete překvapeni, jak tělo na ně reaguje! Zde na mém webu v záložce "zkušenosti klientů" si můžete přečíst jaké účinky zaznamenali někteří z mých cvičenců. Nemusíte mít obavy, že vám představy nepůjdou. Organismus reaguje na každou myšlenku, na každý záměr a schopnost vnímat reakci organismu si časem vypěstujete. Navíc vás podporuji svými energiemi a terapií. Metody můžete praktikovat sami doma. Při pravidelném praktikování těchto metod dochází k detoxikaci, obnově buněk, obnově funkce orgánu a orgánové soustavy.
 • zlepšení nálady a vitality
 • harmonizaci energetických center a drah
  na východě nazývaných čakry a meridiány
 • metodu na harmonizaci imunity
 • podporu skupinovou kvantovou terapií
  Skupinová kvantová terapie vám pomůže uvolnit staré energetické bloky, které vznikly prožitými traumaty a brání zdraví.
 • duševní a duchovní posun
  při praktikování tohoto cvičení a metod dochází k otevírání energetických center a k jejich stále většímu naladění na životní energii. Dochází též k harmonizaci energetických drah. V důsledku toho duševně i duchovně roste. Získává nová pochopení důležitá ke zlepšení zdraví a zkvalitnění života celkově.

Co budeme dělat?

 • 1. lekce
  Úvod do kurzu. Sestava cviků na páteř s podrobným výkladem a nácvikem.
 • 2. lekce
  Magické dýchání. Sestava cviků na páteř a klouby. Závěrečné ozdravné působení v představě s energetickou podporou.
 • 3. lekce
  Magické dýchání. Harmonizace imunity, nitrolebního tlaku, hypothalamu a epifýzy masírováním reflexních bodů. Psychofyzické cvičení na játra. Sestava cviků na páteř a klouby. Závěrečné ozdravné působení v představě s energetickou podporou.
 • 4. lekce
  Magické dýchání. Harmonizace imunity, nitrolebního tlaku, hypothalamu a epifýzy masírováním reflexních bodů. Metoda "samoléčení, které umíte, jen o tom nevíte" a její použití na ledviny. Tuto metodu můžete snadno sami použít na jakýkoliv jiný vnitřní orgán mimo mozek a srdce. Sestava cviků na páteř a klouby. Závěrečné ozdravné působení v představě s energetickou podporou.
 • 5. lekce
  Magické dýchání. Harmonizace imunity, nitrolebního tlaku, hypothalamu a epifýzy masírováním reflexních bodů. Metoda "samoléčení, které umíte, jen o tom nevíte" použita na mozek a k uvolnění mysli. Sestava cviků na páteř a klouby. Závěrečné ozdravné působení v představě s energetickou podporou.
 • 6. lekce
  Magické dýchání. Harmonizace imunity, nitrolebního tlaku, hypothalamu a epifýzy masírováním reflexních bodů. Metoda "samoléčení, které umíte, jen o tom nevíte" použita na srdce. Sestava cviků na páteř a klouby. Závěrečné ozdravné působení v představě s energetickou podporou.
 • 7. lekce
  Magické dýchání. Harmonizace imunity, nitrolebního tlaku, hypothalamu a epifýzy masírováním reflexních bodů. Metoda "samoléčení, které umíte, jen o tom nevíte" použita na klouby. Sestava cviků na páteř a klouby. Závěrečné ozdravné působení v představě s energetickou podporou.
 • 8. lekce
  Magické dýchání. Harmonizace imunity, nitrolebního tlaku, hypothalamu a epifýzy masírováním reflexních bodů. Metoda "samoléčení, které umíte, jen o tom nevíte" použita na zrak a sluch. Metoda k získávání životní energie. Sestava cviků na páteř a klouby. Závěrečné ozdravné působení v představě s energetickou podporou.
 • 9. lekce
  Magické dýchání. Harmonizace imunity, nitrolebního tlaku, hypothalamu a epifýzy masírováním reflexních bodů. Metoda "samoléčení, které umíte, jen o tom nevíte" na harmonizaci pánevního dna (vhodné při hemoroidech a gynekologických problémech). Sestava cviků na páteř a klouby. Závěrečné ozdravné působení v představě s energetickou podporou.
 • 10. lekce
  Magické dýchání. Harmonizace imunity, nitrolebního tlaku, hypothalamu a epifýzy masírováním reflexních bodů. Metoda "samoléčení, které umíte, jen o tom nevíte" použita na harmonizaci všech orgánů v trupu těla. Cvičení k získání životní energie. Sestava cviků na páteř a klouby. Závěrečné ozdravné působení v představě s energetickou podporou.
 • 11. lekce
  Magické dýchání. Harmonizace imunity, nitrolebního tlaku, hypothalamu a epifýzy masírováním reflexních bodů. Metoda "samoléčení, které umíte, jen o tom nevíte" použita na zklidnění psychiky, uvolnění a k navození spánku. Sestava cviků na páteř a klouby. Závěrečné ozdravné působení v představě s energetickou podporou.
 • 12. lekce
  Magické dýchání. Harmonizace imunity, nitrolebního tlaku, hypothalamu a epifýzy masírováním reflexních bodů. Metoda "samoléčení, které umíte, jen o tom nevíte" použita na zlepšení stavu páteře, harmonizace energetických center a drah na páteři. Cvičení k získání životní energie. Sestava cviků na páteř a klouby. Závěrečné ozdravné působení v představě s energetickou podporou.

Organizace kurzu

Místo konání: Zeyerova 718/38, Ústí nad Labem, mapa a dopravní spojení ZDE.


Jednotlivé lekce trvají 90 min.

Cvičení bude probíhat v úterý ve dvou časech - od 16,00 hod. a od 18,00 hod.
Každý z těchto časů bude mít jiný režim a trochu jiný záměr.

Podložky na cvičení si nenoste, mám je pro vás. Vezměte si jen pohodlné oblečení.


Cvičení od 16,00 hod.

Od 16,00 hod. je určen pro ty, kteří si chtějí zlepšit stav své páteře a poznat nový způsob, jak si pomoci snadno a sám doma.

Bude cyklus 11 resp. 12 výše uvedených lekcí, který se bude během školního roku 2019 - 20 opakovat dle níže uvedeného rozpisu. Tzn., že noví zájemci mají možnost zahájit cvičení 17. 9., 3. 12. 2019
a 31. 3. 2020.
V průběhu kurzů, tedy v jiné časy, než je uvedeno, nebudu přijímat nováčky, protože jednotlivé lekce na sebe navazují. Vstoupit do kurzu v jiný čas, než je uveden mohou, bude-li volné místo (na dotaz) ti, kteří již toto cvičení znají a dříve se mnou cvičili.

kurz A: od 17. 9. - 26. 11. 2019,   tj. 11 lekcí  OBSAZENO. Pokud chceete být náhradníkem,  můžete vyplnit přihlášku a ozvu se Vám, pokud se místo uvolní. Stává se to, tak to nevzdávejte :-).
kurz B: od 3. 12. 2019 - 24. 3. 2020   (cvičení nebude 24. a 31. 12. 2019, 4. 2., 25. 2. a 3. 3. 2020), tj. 12 lekcí
kurz C: od 31. 3. - 16. 6. 2020, tj. 12 lekcí.

Počet míst je omezen. Cvičíme v kolektivu max. 10 lidí.

Cena:

Jednolivě placená lekce: 140 Kč

Permanentka na 11 resp. 12 lekcí daného kurzu svojí platností přesahuje 14 dní do dalšího kurzu. Pokud tedy nestihnete 11 vstupů vyčerpat během kurzu, který jste si vybrali, můžete permanentku uplatnit ještě
14 dní po skončení vašeho kurzu v kurzu následujícím.

Permanentka na kurz A (11 lekcí):    1.400 Kč
Permanentka na kurz B, C (12 lekcí):   1.527 Kč

Zvýhodněná permanentka na všechny tři kurzy A, B a C (35 lekcí):   4.135 Kč.
V této ceně je zahrnuta množstevní sleva, proto v případě, že se lekce nezúčastníte, nebudou peníze vráceny).        

Můžete si cvičení vyzkoušet a zaplatit 1 - 2 lekce jednotlivě (tzn. á = 140 Kč) a pokud se následně rozhodnete pro permanentku, tuto zaplacenou částku Vám započtu.

Způsob přihlášení a platby čtěte níže.                           


Cvičení od 18,00 hod.

Vnímám jógu jako nauku o vědomém životě, jako možnost poznat sebe sama, své nitro, vesmírné fungování a uvést se do souladu  s ním.
Tento soulad přináší zdraví fyzické, psychické a duševní.

A tomuto se budeme věnovat kurzu, který začíná v 18,00 hod.
Půjde o celoroční seberozvojový kurz, který je zaměřený na zdraví fyzické - naučíte se vnímat buňky, na zdraví duševní - naučíte se vnímat duši a spolupracovat s ní, budete se energeticky otevírat životní energii
a uvádět svůj organismus do souladu s ní.
Budeme provádět metody uvedené výše v lekci 1 - 12 i jiné metody. 

Půjde o uzavřenou skupinu, kterou povedu. Z tohoto důvodu je forma úhrady celoroční předplatné .

Počet míst je omezen. Cvičíme v kolektivu max. 10 lidí.

Doba konání: 17. 9. 2019 - 16. 6. 2020 (cvičení nebude 1. 10., 3. 12., 24. 31. 12. 2019, 4. 2., 25. 2.
a 3. 3. 2020 ).

Celkem 34 lekcí.

Cena:

Zvýhodněná permanentka na 34 lekcí:   4.015 Kč.

V této ceně je zahrnuta množstevní sleva, proto v případě, že se lekce nezúčastníte, nebudou peníze vráceny).                                    


Způsob přihlášení a platby (shodné pro oba kurzy):

Vyplňte  přihlášku příslušející k Vámi zvolenému kurzu. Přijde Vám ještě potvrzující e-mail a je nutné kliknout na odkaz v něm uvedený. Toto vyžaduje GDPR. Teprve pak jste přihlášeni. Kdybyste  e-mail náhodou hned nenašli, zkontrolujte si, prosím, i složky Hromadné, Promo akce či Spam.

Na požádání vystavím doklad i pro Vašeho zaměstnavatele či zdravotní pojišťovnu za cvičení jógy (zdravotního tělocviku).

Platit můžete buď hotově před začátkem cvičení nebo převodem na běžný účet již nyní.
Č.ú.: 1767895019/3030. Do poznámky uveďte jméno za koho platíte.
Po obdržení platby Vám zašlu e-mailem doklad k přijaté platbě. Pokud si přejete vystavit doklad pro zaměstnavatele, napište mi do poznámky v přihlášce fakturační údaje. Pokud si přejete doklad pro zdravotní pojišťovnu, napište mi do poznámky Vaše datum narození nebo rodné číslo a adresu. Nebojte se, s Vašemi osobními údaji nakládám v souladu se zákonem a se způsobem nakládání se můžete seznámit ZDE.

Vraťte své páteři pružnost a zdraví.

Přihláška na kurz od 16 hod.:

Kurz A     17. 9. - 26. 11. 2019

Správcem Vašich osobních údajů je Iva Kukačková. Budu zpracovávat výše uvedené údaje nejdéle po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a v souladu s nimi. Vy, jako Subjekt údajů odesláním svých údajů prohlašujete, že jste se řádně seznámil se způsobem zpracování a ochraně osobních údajů, vyjadřujete s nimi souhlas, seznámil jste se se svými právy, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. Se zásadami ochrany Vašich osobních údajů se seznamte ZDE

Kurz B  3. 12. 19. - 26. 11. 20

Správcem Vašich osobních údajů je Iva Kukačková. Budu zpracovávat výše uvedené údaje nejdéle po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a v souladu s nimi. Vy, jako Subjekt údajů odesláním svých údajů prohlašujete, že jste se řádně seznámil se způsobem zpracování a ochraně osobních údajů, vyjadřujete s nimi souhlas, seznámil jste se se svými právy, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. Se zásadami ochrany Vašich osobních údajů se seznamte ZDE

Kurz C  31. 3. - 16. 6. 2020

Správcem Vašich osobních údajů je Iva Kukačková. Budu zpracovávat výše uvedené údaje nejdéle po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a v souladu s nimi. Vy, jako Subjekt údajů odesláním svých údajů prohlašujete, že jste se řádně seznámil se způsobem zpracování a ochraně osobních údajů, vyjadřujete s nimi souhlas, seznámil jste se se svými právy, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. Se zásadami ochrany Vašich osobních údajů se seznamte ZDE

Kurzy A, B, C   17. 9. -16.6.

Správcem Vašich osobních údajů je Iva Kukačková. Budu zpracovávat výše uvedené údaje nejdéle po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a v souladu s nimi. Vy, jako Subjekt údajů odesláním svých údajů prohlašujete, že jste se řádně seznámil se způsobem zpracování a ochraně osobních údajů, vyjadřujete s nimi souhlas, seznámil jste se se svými právy, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. Se zásadami ochrany Vašich osobních údajů se seznamte ZDE

Přihláška na kurz od 18 hod.:

Správcem Vašich osobních údajů je Iva Kukačková. Budu zpracovávat výše uvedené údaje nejdéle po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a v souladu s nimi. Vy, jako Subjekt údajů odesláním svých údajů prohlašujete, že jste se řádně seznámil se způsobem zpracování a ochraně osobních údajů, vyjadřujete s nimi souhlas, seznámil jste se se svými právy, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. Svůj souhlas se zasíláním novinek a zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném emailu. Se zásadami ochrany Vašich osobních údajů se seznamte ZDE

Těším se na vás


Osobní zkušenosti cvičenců

Milá Ivo. chtěla jsem se s Tebou podělit o jistý výsledek Tvého cvičení. Před lety jsem měla jít na operaci krční páteře, měla jsem výrůstky. Teď jsem byla (v jiné souvislosti) na magnetické rezonanci a ejhle krční páteř je OK. Cvičím skoro denně cviky na krční páteř.

JUDr. Renata Zlámalová

Ach Ivuško, opět jsi to Ty, která mi pomohla. Po mozkové příhodě a Tvé pomoci s pohyblivostí jsem už psala. Přetrvávala nespolehlivost nohy. Po různých pobytech v rehabiltačních zařízení , a běhání od čerta k ďáblu , mne neustále svazoval pocit jakoby napnuté šňůry v noze. Bránilo mi to ve spolehlivé chůzi. Až nyní po Tvém jedinečném způsobu léčby se noha uvolnila a já se mohu na mou nožku spolehnout. Už zase "skáču přes kaluže" Díky.

Mamka pedagožka v důchodu

Dobrý den/Ahoj. Ráda bych se s vámi podělila o svou zkušenost s kurzem „Sufijská jóga – komplex cviků pro páteř“. Tento kurz Ivči Kukačkové navštěvuji již pátým rokem. Hned po několika prvních lekcích se hybnost mé krční páteře zlepšila natolik, že se nemusím otáčet celá, ale postačí otočit hlavou, ale hlavně se celkový stav mé páteře zlepšil natolik, že jsem si vysloužila pochvalu masérky a na masáže už docházím pouze z frajeřiny a pro ty slastné okamžiky, kdy se nechávám opečovávat. Ivčin kurz tak mohu doporučit každému, kdo hledá uvolnění a chce se cítit lehce a svěže.

Radmilaúřednice

Chodím na cvičení k paní Ivě už pátým rokem a je to pro mne něco, čeho bych se ve svém životě nerada zřekla. Každé cvičení mi přináší nejen protažení těla, ale i uvolnění psychické a duševní. Cviky jsou velmi příjemné a atmosféra pod vedením paní Ivy je velmi příjemná a uvolňující. Přátelské prostředí a speciální cvičení, které Vám protáhne každý kousek těla a i místa o kterých ani nevíte, že je máte, je perfektní. Doporučuji všem.

Hankadůchodkyně

Časté dotazy

Nikdy jsem jógu necvičil (a). Není mi 20.

Nevadí. Toto je zcela jiný druh jógy. Cviky jsou neobvyklé, avšak snadno proveditelné pro každou generaci.

Jsem po operaci, úrazu páteře, či mám chronické bolesti.

Nevadí. Jen mě na svůj zdravotní stav upozorněte, povedu Vás. Je možné, že některý z cviků vynecháte nebo "ošidíte". Postupně se však bude pohyblivost Vaší páteře zlepšovat.
Tyto cviky pomohly již řadě lidem od prognózované operace páteře.

Neumím si nic představovat ani meditovat.

Nevadí. Ujišťuji Vás, že Váš organismus reaguje na Váš záměr, Vaši myšlenku bez ohledu na to, zda si Vy umíte něco představit. Budu Vás podporovat mými energiemi a Vaše skryté schopnosti se rozvinou.

 

Chcete se na něco zeptat? Zavolejte mi. Tel. 777 285 488