Co je kvantová terapie?

Kvantoví fyzici spočítali, prokázali, že vše ve vesmíru je energeticky propojeno. Nové poznatky překonaly staré chápání hmoty.  Přesto složitosti nehledejte. Je to vlastně jednoduché…

Ukázalo se, že pocit oddělenosti pozorovatele od zbytku přírody je iluzí.
Nejmenšími částicemi ve vesmíru jsou kvarky… a kvarky, byly shledány jako energie, malé energetické víry.

Pokud se vám to zdá nepochopitelné, pak vás možná potěší, že i vědci projevili smysl pro humor, když tento svůj objev nazvali kvark, což je v překladu „nesmysl“. Tím však nesmysly končí. Tento objev promítnutý do různých odvětví vědy vždy přinesl vysvětlení jevů, které původní chápání hmoty vysvětlit nedokázalo.

Je tomu tak i v oblasti lidského zdraví. Kvantovou fyzikou byla vysvětlena i „zázračná“ uzdravení pacientů, které medicína označila za nevyléčitelné, někdy dokonce předjímala jen pár dnů nebo hodin života.
Podrobně se těmto tématům seriózně věnuje kniha, která mě velmi ovlivnila. Je čtivá i pro laika:
“Biologie víry – Jak uvolnit sílu vědomí, hmoty a zázraků”, Bruce Lipton, PhD.

Kvantová fyzika dala vznik novým vědním oborům, z oblasti zdraví je to nová kvantová biologie, kvantová psychologie a epigenetika. Terapie využívající podstatu kvantové fyziky se nazývají kvantovou terapií.
Zjednodušeně princip vysvětluji
lidem na okolnostech všem dobře známých:

Myšlenka je energie – když na někoho myslíte, ten člověk vám po nějaké době zavolá. Nebo naopak, máte nutkání někomu zavolat vy a když to neuděláte, to nutkání se vrací. Po té, co telefonát uskutečníte, volaný člověk vám sdělí, že už nějakou dobu na vás myslí, že s vámi potřebuje mluvit…
Zákon přitažlivosti – pocity a myšlenky jsou energie, které přitahují stejné. Snad každý zažil situaci, kdy přišel nepřipravený do školy a intenzivně myslel na to, aby nebyl zkoušen, samozřejmě byl. Nebo naopak si přál u zkoušky dostat určitou otázku a dostal ji, pokud myslel na otázku, kterou dostat nechtěl, také ji dostal. Z přísloví známe např. „odříkaného chleba největší krajíc“ nebo „nemaluj čerta na zeď”.

Energie Bytí – drobní živočichové jako ptáci, ryby, migrují tisíce kilometrů. Mají malinký mozeček oproti lidskému. Když vědci zkoumají trasu letu ptáků, zjistí, že letí tou nejkratší trasou. Člověk by rozumovým přístupem tak dlouhou trasu, tak přesně bez navigace, kompasu, mapy netrefil. Kdo těm malým živočichům říká, kdy mají vyletět, kudy, v jaké formaci, kde se zastavit a jak se rozmnožit? Řeknete příroda? Ano, jsou v propojení s energií Bytí.
Celá příroda takto funguje a jsme svědky jejích silných samoregulačních schopností, jsme svědky mnohých „zázraků“ přírody.

Jen člověk vnímání tohoto propojení, celistvosti ztratil. Ta „zázračná“ uzdravení byla možná tehdy, když člověk znovu vědomí tohoto propojení, celistvosti získal.

Dominový efekt – energie Bytí naplňující celý vesmír reaguje na energie myšlenky a pocitů člověka, jak už jsme si vysvětlili výše. Každá myšlenka, každý pocit spouští dominovým efektem souhru okolností, událostí na jejímž konci je realizace vyslané myšlenky či touhy ve hmotném, reálném světě.
Proč tedy nejsou lidé zdraví a šťastní,
když si to přejí?
Protože existují energie, které dominový efekt zastaví. Většinou v nevědomí jsou uloženy energie, které spouští dominový efekt, který jde proti vašim vědomým záměrům.

Nemoc a životní krize jsou příležitosti uvědomit si jejich existenci a přeměnit je. Každou přeměnou se přibližujete k celistvosti a k lepším možnostem využívat životní energii ke zdraví, hojnosti a k projevu svých jedinečných schopností ve svém životě.

Každý člověk je jedinečný. Jako máme jedinečný otisk palce, ne lepší nebo horší než někdo jiný, ale prostě jedinečný, tak máme svoji jedinečnost projevu v životě. Proto také cesta k celistvosti bude u každého člověka jiná, jedinečná.
Jako terapeutka jsem vděčná za všechny osobní prožitky i léčitelské poznatky (více informací o mé kvalifikaci naleznete ZDE).

Energie potravin má také vliv na energie člověka. V tomto ohledu jsem vděčná za produkty přírodní medicíny EPAM.
Jsem vděčna za schopnost být v propojení s životní energií a na svém těle pocítit, kde jsou klientovy energie v nesouladu s celistvostí. Jsem schopna najít prvotní energetickou příčinu, která jako magnet přitahovala problémy a nahradit jí životní energií.

Vše dohromady tvoří moji terapeutickou schopnost nacítit se na vás, přeměnit energie v prvotním prožitku (prvotní příčině), porozumět vaší jedinečnosti a provést vás do stavu celistvosti. Mohu pomoci při rozeznávání právě vaší jedinečnosti a vašeho poslání, protože jeho praktikováním se udržujete v souladu s vaší přirozeností a s životní energií.

Začala jsem kvantovou fyzikou a její terminologii použiji i na závěr. Jsme tvořeni obrovským množstvím kvarků, každý z nich má svoji energii a ty dohromady tvoří právě jedinečnost každého z nás! Stejný shluk energií neexistuje v celém vesmíru! Mějme úctu k tomuto dílu přírody, tzn. k sobě samému i ke všemu, co příroda stvořila. Každý z nás je nedílnou součástí. Každý nás spouští dominové efekty, ať už si toho vědom je, nebo ne.

Vzpomeňme, že kvarky znamenají v překladu nesmysl J. Patrně i vědcům se jejich objev zdál tak převratný v době materialistického chápání hmoty, že si takto zahráli se slovíčky. Jako by se zdálo nesmysl, že pevná hmota je energie… a přece, většina z nás v těžkých chvílích vyhledává pobyt v přírodě, vycházku lesem, po které se cítí občerstven. Miminka a malé děti potřebují ke svému zdravému rozvoji procházky venku. Dříve těžce nemocné vynášeli ven, stálo ji za to přemístit tam postel, aby jejich blízký nabral životní sílu, nemluvě o horských či přímořských sanatoriích. Co občerstvuje? Co dodává životní sílu? Je to bezduchá hmota okolo nás? Nikoliv, všudy přítomná a vše prostupující energie života.

Nabízím pomoc při řešení vašeho zdraví či životních krizí, ale i rozvoj osobních vloh, duševního rozvoje nebo koučování kvantovou terapií, nejefektivnější, avšak šetrnou metodou, která svými možnostmi fascinuje svět. Nepůsobí můj rozum, ale sama životní energie a ta působí vždy pro nejvyšší dobro všech zúčastněných. Neboť, jak už zaznělo, vše je propojeno se vším. Nabízím průvodcovství na vaší jedinečné cestě ke zdraví, k celistvosti a naplnění života, neboť nestačí jen energie vyměnit, je třeba udělat pochopení a ta uvést do života. Kvantová výměna energií pomáhá pochopit souvislosti (odstranila se překážka v dominovém efektu). Vy sami rozhodujete o četnosti terapií. V tomto je vám ponechána absolutní svoboda s respektem k vaší životní cestě.
Pokud člověk nechce, nemusí při terapii mluvit.

Vědci při pozorování buněk elektronovým mikroskopem zjistili, že buňky reagují na prostředí, ne na jádro – ne na DNA.
Nová kvantová biologie prokazuje, že kvalitu prostředí buněk ovlivňují okolní energie, různá záření, potraviny, ale ze všeho nejvíce stav mysli – vědomá část a podvědomí. Změníme-li stav mysli, ovlivníme tak své zdraví až na úrovni DNA.

Rovněž vše, co člověk prožívá, je vysvětlitelné kvantovou fyzikou. Tento obor se nazýva kvantová psychologie.
Kvantovou terapií pomáhám lidem řešit vztahy (partnerské, rodinné), strachy, paniky, hmotné zajištění, sebevědomí, seberealizaci… jakoukoliv oblast života, ve které se necítí dobře.

Pokud lidé hledají duševní a duchovní posun, osvícení…podstata terapie je stejná. Vedu lidi k celistvosti s životní energií Bytí.

Informace o terapii ZDE

Iva
Komentáře