O naciťování

osobní zkušenosti z praxe i soukromého života


Naciťovat vědomě, terapeuticky, znamená nacházet se ve vnímání životní harmonie, mít schopnost na svém těle cítit  energie druhých lidí, událostí, okolností, zvířat... a vnímat, jak jsou nebo nejsou v souladu s životní energií, resp. harmonií a umět jim pomoci.

Naciťování zažívané nevědomě přináší člověku mnoho bolestných prožitků. Užito vědomě naopak

 člověku umožní uvést svůj život do souladu s životní energií

a žít harmonický život ve zdraví.

O naciťování Iva Kukačková a Lucie Šnajdrová: