Kurz Reiki s vědomým tvořením vlastní reality

Láska léčí, pomáhá, dělá v životě zázraky. A co teprve láska bez podmínek! Ta je vesmírnou pomocí nám lidem. Naučím vás ji používat.

Nejen to, naučím vás i vědomě mistrovat prožívanou realitu.
Dva nástroje pro lepší život v nové době.přihláška je na konci této stránky.

Na kurzu získáte umění harmonie v každé životní oblasti - zdraví, vztahů, hmotného zajištění, sebevědomí, seberealizace, svobody..., ale i vnitřního klidu.

Co je reiki?

Používat reiki – dávat reki, znamená být v propojení energií prvotního zdroje všeho bytí, tedy s energií, která je podstatou existence všeho, co jest. Je to životní energie. Tuto životní energii vnímáme jako bezpodmínečnou lásku, která harmonizuje, uzdravuje. Vše, kam vstoupí uvádí v soulad. Tento soulad, tuto životní energii předáváme přikládáním rukou nebo rukama posíláme na dálku. (Ve východních zemích se předává i pokládáním chodidel na léčeného).

Využítí reiki v nové době

Celistvá harmonizace pouhým přiložením rukou.

Je to energie, která nemá protiklady, krajní polarity. Je to harmonie, nebo-li soulad, souznění, které působí pro nejvyšší dobro všech zúčastněných.

Tento soulad je nám všem neustále k dispozici.

Při používání Reiki pouhým položením rukou na člověka terapeut zprostředkuje propojení tohoto člověka s léčivou energií bezpodmínečné lásky. Nic víc. Organismus příjemce (jeho podvědomí) ví, jak má energii co nejlépe využít a co má dělat ke zlepšení dané situace. Dochází k celistvému samoléčení. Takto jednoduché je Reiki.


Účinky reiki:

Beze slov, pouhým přiložením rukou se harmonizuje fyzické tělo. To začne vylučovat toxické látky, ale také uvolňovat energie prožitých traumat, která zanechala stopu na buněčné úrovni, na duši i v podvědomí. Tělo se harmonizuje
po všech stránkách. Harmonizují se energetická centra, energetické dráhy, kranio-sakrální rytmus, jin a jang, atd….

Harmonizuje psychiku, zklidňuje mysl a posiluje intuici. Je-li používáno v kolektivu (rodina, tvůrčí kolektiv), harmonizuje mezilidské vztahy.

Pomáhá právě narozeným miminkům, stejně jako těm, kteří z tohoto světa právě odcházejí.

Reiki je důležité při duchovním růstu. Duchovní růst je cestou k prvotnímu zdroji všeho bytí. Pokud používám energii tohoto zdroje, mám neocenitelné vodítko.

Reiki je návrat k naší přirozenosti. Je nápomocno při jakékoliv lidské činnosti.

Pomáhá všem, kteří pracují s lidmi - lektorům, masérům, kosmetičkám...atd. Těm všem pomáhá zvýšená intuice i  vlastní vyrovnanost, která se zrcadlí v profesi.

V rodině je Reiki neocenitelným. Pomáhá harmonizovat vztahy a samozřejmě při každém fyzickém onemocnění.

Pomocí Reiki je možno harmonizovat vodu, kterou pijete, jídlo než ho sníte, ale také např. semínka mají větší klíčivost, rostliny lépe prospívají, lze jimi ošetřovat - harmonizovat minerály, harmonizovat energie prostoru, ve kterém přebýváte - domov, kancelář. Reiki pomáhá zvířatům. Lze ho posílat
a ocení ho i planeta Země.


Reiki a symboly.
Reiki je spojeno s používáním určitých symbolů. V minulé době se s jejich použitím člověk dostal rychleji do propojení s prvotním zdrojem.
S používáním symbolů byly spojeny i stupně reiki. Stupně byly tři:

1. stupeň - bez používání symbolů, pouze přikládání rukou
2. stupeň - symboly a posílání reiki na dálku, použití v rodině a okruhu známých
3. stupeň - další symboly – pro profesní terapeutické použití

                                            - symbol pro mistra reiki za účelem  zasvěcení dalších lidí do reiki.

Nyní máme dobu vědomou. Kam jde pozornost, tam jde energie a to prospívá. V dnešní době zmizely překážky, které dříve lidem bránily
v napojení se na prvotní zdroj, tedy na životní energii. Kam zaměříme pozornost, tam energie proudí. Pokud ji obrátíte na symbol, jako zástupný prostředek, tok energie k léčenému člověku zeslábne. Žijeme v úžasné převratné době. Zástupných prostředků již není třeba. Máme vše plně ve své moci.

Jak tedy poměřovat pokročilost, když ne podle používání symbolů?

Přestože symboly dříve zesilovaly tok energie, tím hlavním, co rozhodovalo o množství předané energie byla pokročilost člověka, který reiki předával. Tou pokročilostí nebylo množsví absolvovaných kruzů, získaných certifikátů
a přečtených knih, byla to míra, s jakou se dokázal otevřít lásce a láskou žít. (Získané vědomosti mu mohly pomoci, ale nebyly tím rozhodujícím).

Kvalita a kvantita předané energie záležela a i nyní záleží pouze na tom, jak člověk sám se sebou pracuje, jak aktivně se zbavuje vlastních omezení, jak moc se zajímá o vesmírné zákonitosti, které ovlivňují život a zda tyto poznatky uvádí v život - tedy na osobním duchovním růstu.

Předám vám symboly a zasvěcení do všech tří stupňů (ne do mistrovského stupně). Předám vám však také poznatky s používáním v nové době. Vše si vyzkoušíte.


Uvědomíme-li si, že nemoci nebo jiné bolestné životní situace jsou způsobeny disharmoniemi uloženými
v podvědomí, pochopíme, že se prožívanou bolestí viditelné. Dostaly se z nevědomí na vědomou úroveň. O čem víme,  s tím už můžeme něco dělat. Můžeme to změnit.

V době, kdy je člověk „na dně“ je Reiki schopno udělat změny, které by člověk sám nedokázal. Často mluvíme o  zázracích.Oceníme pomoc reiki.

Pak však přichází čas, (je-li člověk dospělý a mentálně zdravý), aby se člověk vědomě přičinil o vytváření souladu, aby začal vědomě tvořit svoji realitu.  Je třeba vědomě působit!

Reiki vám vždy bude mocným a lásky plným průvodcem a pomocníkem.

Co je vědomé tvoření vlastní reality?

Nejsme obětí svých genů.

Člověk, jako jediný v přírodě má schopnost vědomých záměrů. Myšlenky mají tvořivou moc. Naučím vás ovládat vědomě vesmírné zákonitosti. Vaše myšlenky a představy budou účinně působit pro vaše nejvyšší dobro a zároveň pro nejvyšší dobro všech zúčastněných. Není to vůbec těžké. Chce to jen trochu cviku.

Tuto metodu předal lidem v dávných dobách učenec jménem Hermes (znám též pod jménem Thovt). Byla určena pouze pro určitý okruh lidí, aby síla myšlenky nebyla zneužita. Od tud pochází „hermeticky uzavřeno“. Nyní v nové době je na čase, abychom využili všech možností k převzetí vlády nad svým životem, abychom se vymanili z mentality oběti, která nám byla po tisíciletí vmanipulovávána a stali se sebevědomými, lásky plnými tvůrci.

Reiki v potenciálu nové doby

Jsme schopni zharmonizovat své vztahy.


Reiki učím více než 15 let. Mám bohaté zkušenosti.
Přes 25 let jako terapeutka vyhledávám a léčím provotní  příčiny problémů.
Své schopnosti neustále rozvíjím. Mám přístup do kroniky Akáša, nebo-li léčím příčiny kdekoliv v časoprostoru.

V kurzech učím lidi, jak oni sami si mohou účinně pomoci.


Co říká nová kvantová biologie a epigenetika:

  • DNA není neměnná
    reaguje na buněčné prostředí. Buněčné prostředí reaguje na energie, primárně na energie vlastních myšlenek a pocitů. Myšlenky můžeme změnit a použít tvůrčím způsobem. Tomu vás naučím. Reiki je energie prvotního zdroje všeho bytí. Reiki přináší harmonii, soulad s životní energií pouhým přiložením rukou. Reiki je neocenitelnou, celistvou pomocí v jakékoliv nesnázi a na duchovní cestě.
  • Energetická příčina ve mně
    vše, co člověk prožívá, je v něm samotném. Působí zákon přitažlivosti shodného. Energie myšlenek , nebo prožitků uložených v podvědomí, podle tohoto zákona podvědomě přitahují energeticky odpovídající situace, vztahy atd. Je třeba očistit své nevědomí i vědomou mysl. To uděláte metodami vědomého mistrování a s pomocí Reiki.
  • Změním-li prostředí
    změní se DNA i okolní realita. Naopak, pokud nic na sobě nezměním a očekávám pomoc jen z venku, zlepšení bude vždy jen dočasné.

Získáte

- schopnost předávat harmonizující energii přikládáním rukou a na dálku a tím pomáhat (harmonizovat) sebe, druhé lidi, situace, vztahy, zvířata, rostliny, vodu ...atd.

- jak mentálně mistrovat svoji realitu

- dozvíte se, proč sluníčkový přístup nefungue

- následnou podporu v dalším seberozvoji, např. na seminářích "Rozvíjím se".

 

Dostanete písemný manuál, který obsahuje:

- historii reiki

- informace o symbolech reiki a o stupních reiki

- doporučené pozice rukou při předávání reiki

- návod a ukázky mentálního tvoření vlastní reality

Reiki a vědomé tvoření vlastní reality
Iva Kukačková

Cena

víkendového kurzu, ve kterém se naučíte harmonizovat sebe, druhé lidi, události a okolnosti, ve kterém bude zasvěcení do všech stupňů reiki, kromě mistrovského stupně a ve kterém předám shopnost mentálního mistrování vlastní reality, včetně písemného manuálu je:

2. 500 Kč


Organizace kurzu

Kurzu se můžete zúčastnit v Ústí nad Labem, nebo v Praze.

V Ústí nad Labem se bude konat 13. - 14. června 2020 v Zeyerově 718/38, dopravní spojení a mapu najdete ZDE.


V Praze se bude kurz konat 31. října - 1. listopadu 2020 v A centru, Vítkova 10, dopravní spojení a mapu najde ZDE


Časový rozvrh: sobota v 10,00 - 18,00 hod., neděle 9,00 - 16,00 hod. V poledne bude 1 hod. přestávka
na oběd. V okolí jsou restaurace. Můžete si přinésti i jídlo vlastní. Po celou dobu kurzu budete mít ode mne k dispozici bylinný čaj. Vezměte si prosím přezuvky.


Přihláška

je platná po zaplacení nevratné zálohy ve výši 1.000 Kč. Po odeslání přihlášky obdržíte pokyny k jejímu zaplacení.

Chci se přihlásit do

 

Ústí nad Labem

13. - 14. června 2020

Správcem Vašich osobních údajů je Iva Kukačková. Budu zpracovávat výše uvedené údaje nejdéle po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a v souladu s nimi. Vy, jako Subjekt údajů odesláním svých údajů prohlašujete, že jste se řádně seznámil se způsobem zpracování a ochraně osobních údajů, vyjadřujete s nimi souhlas, seznámil jste se se svými právy, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. Se zásadami ochrany Vašich osobních údajů se seznamte ZDE

Chci se přihlásit do

 

Prahy

31. října - 1. listopadu 2020

Správcem Vašich osobních údajů je Iva Kukačková. Budu zpracovávat výše uvedené údaje nejdéle po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a v souladu s nimi. Vy, jako Subjekt údajů odesláním svých údajů prohlašujete, že jste se řádně seznámil se způsobem zpracování a ochraně osobních údajů, vyjadřujete s nimi souhlas, seznámil jste se se svými právy, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. Se zásadami ochrany Vašich osobních údajů se seznamte ZDE

Osobní zkušenosti mých studentů:

Ráda bych se podělila se svou osobní zkušeností s Reiki. Koncem loňského roku jsem měla jít na operaci kyčle. Protože se ještě koncem ledna nic nedělo a bylo mi řečeno, že nejsou na operaci peníze, „naštvala“ jsem se a vzala jsem svou situaci do „vlastních rukou“ se vším všudy ! Začala jsem si každý večer dávat Reiki. A to minimálně 20 minut, ale častěji až 50. Do měsíce jsem začala opravdu pozorovat úlevu a bolesti v kyčli začaly ustupovat ! Na své večerní Reiki jsem si tak zvykla, že během dne jsem se už těšila, jak se večer krásně uvolním a zklidním a budu si „užívat“ ! Vynechávala jsem jen tehdy, když jsem nebyla doma a neměla jsem patřičný klid. Momentálně jsem na tom tak, že kdyby mě kontaktovali z nemocnice, operaci bych odmítla. Věřím, že to takto bude i nadále a já budu moci provozovat všechny své aktivity bez omezení v pohybu a bez bolesti, což bylo před půl rokem nemožné.

Hana Djurovičovádůchodkyně

Má dcera Laura, když jí bylo mezi 3. - 4. rokem trpěla atopickým ekzémem. Delší čas měla na obou pažích ( zevnitř lokte) červené fleky. Někdy byly červenější, jindy byly méně zarudlé. Ale jednoho dne se osypala celá. Měla to i v očích. Vypadalo to děsivě. Každý den jsme s manželem dávali dceři reiki a podpořili to ještě propolisovou mastí Epam. Za pár dní nebylo po ekzému žádné stopy a od té doby nic takového už neměla. Reiki pomohlo v naší rodině úplně každému. Pomohlo a podpořilo děti když je bolelo bříško, když měly horečku, když dcera spadla ze schodů a pohmoždila si nohu - druhý den bylo vše v pořádku. Reiki praktikujeme celá rodina a velmi nám v energiích pomáhá. Časem jsem začala praktikovat reiki i na ostatních lidech, nejen v rodině. Reiki je pro všechny velká pomoc, ať už se jedná o fyzický nebo psychický problém. A já jsem vděčná sobě - že jsem Tě našla a Patrikovi, kvůli kterému jsem hledala pomoc...a hlavně Tobě Ivuško, žes mi reiki předala!

Michaela Kupkováhotelierka

Dobrý den paní Kukačková, hlásím, že moje zkušenosti s Reiki jsou výborné. Od zasvěcení tj. od 15.6. jsem neměla žádnou migrénu. Už více jak měsíc jsem neměla tu šílenou pravostrannou migrénu (dnes je 24.7.), která mě trápila tak 20 let a občas na ni vůbec nic nezabíralo. Je to zázrak!

Jana H.úřednice

Další osobní zkušenosti mých klientů a studentů najdete ZDE

Časté dotazy

Je  schopen se to naučit každý?
Ano, každý, kdo se pro reiki i vědomé tvoření  rozhodne.

Je to bezpečné?
Reiki je bezpečné.  Je to bezpodmínečná, všeobjímající láska a pokud je podáno správně, bez lidského  zkreslení, působí vždy pro příjemcovo nejvyšší dobro, jedná-li se o více osob, pro nejvyšší dobro všech zúčastněných. Nelze jím ublížit a nelze ho předávkovat. Zodpovědností každého je, aby si vybral poctivého terapeuta nebo lektora.

Opravdu je reiki takle jednoduché?
Ano, reiki je jednoduché. Nehledejte složitosti. Někteří lidé podlehli pokušení a udělali z něho vědu. Vy to nedělejte. Vneste si do života lehkost. Reiki zvádne malé dítě.

V případě dalších dotazů mi neváhejte zavolat, ráda se podělím o více než 25leté zkušenosti.
Tel. 777 285 488.

 

Těším se na Vás :-)