Kurz naciťování emocí

a emočního léčení

pro všechny, kteří chtějí rozvinout
své schopnosti


S láskou a úctou k sobě samému a ke všemu, co jest, je umění, kterému se máme všichni naučit a není to zrovna lehké. V minulosti jsme nasbírali mnoho bolesti a jejich energie se usadily v našich buňkách, na duši
a v podvědomí. Přesto nejsme obětí minulosti, máme možnosti a praktiky, kterými jsme schopni stará, omezující traumata přeměnit v radost ze života.


Naciťovat, znamená mít schopnost na svém těle cítit  energie druhých lidí, událostí, okolností, zvířat, rostlin... a vnímat, jak jsou nebo nejsou v souladu s životní energií, resp. harmonií.

Všichni naciťujeme. Naciťování podvědomé - nevědomé přináší člověku mnoho bolestných prožitků.

Naopak naciťování užito vědomě

člověku umožní uvést svůj život do souladu
s životní energií a žít harmonický život ve zdraví.

Naciťovat vědomě znamená být vědomě v propojení s životní energií - harmonií a vnímat, v čem jsou nacítěné energie v rozporu s ní.
Naučíme vás emoční léčení, budete umět vyhledat prvotní příčinu nacítěné disharmonie a uvést ji do souladu s životní energií, harmonií, bezpodmínečnou láskou, která je zdrojem veškeré prosperity.


Zveme každého, kdo chce porozumět sobě, životu
a chce se rozvíjet.

Zveme lektory, terapeuty, maséry, cvičitele jógy, pedagogy,
ale také rodiče a všechny,
kteří přijali za své poslání pomáhat druhým.


Emoce jsou vodítkem do našeho nitra, k našemu pravému já a také k osvícení. Dlouhé věky jsme byli vedeni k jejich potlačování a zatracování.
Všechna zázračná uzdravení se udála tím, že člověk našel přístup ke svým buněčným vzpomínkám a uvolnil je.  (Tomuto tématu se věnují např. Deepak Chopra nebo Brandon Bays).

Naučíme vás:

 • pocítit vnitřní klid, celistvost a soulad se vším, co jest
  získáte metody, jak se do tohoto stavu sami dostat a postupně v něm spočívat čím dál tím déle
 • rychlý přístup k buněčným vzpomínkám
 • efektivně nakládat s emocemi,
  abyste uvolnili a osvobodili vnitřní potenciál člověka
 • jak provést člověka procesem uzdravení jeho života
  k realizaci jeho přání (i zdraví), záměrů, vizí, k seberealizaci a k hojnosti.

Iva Kukačková

terapeutka, lektorka
Přes 20 let jsem rozvíjela své schopnosti a hledala efektivní metodu, jak pomoci lidem od utrpení. Nacítění emocí a emoční léčení mi umožnilo léčit prvotní příčiny problémů a schopnost efektivně pomoci v novém uspořádání života v současnosti. Všechny doposud získané schopnosti a metody umocnilo. Vím, že tuto schopnost v pradávných dobách, ve zlaté éře lidstva, lidé běžně měli (stejně jako schopnost předávat Reiki). Emoční léčení, společně s naciťováním prvotní příčiny problému, znamená návrat ke ztraceným, leč přirozeným lidským schopnostem. Tato schopnost zároveň pomáhá naplňovat moji touhu podílet se na vytváření lepšího světa pro všechny. Těším se na každého z vás, kdo má podobnou touhu. Tato touha stačí, není třeba žádných výjimečných schopností.

Lucie Šnajdrová

masérka, terapeutka
Ve své praxi už několik let individuálně pomáhám klientům v jejich přístupech ke svému životu, v nastavení vnitřních pocitů a postojů k sobě a okolí. Sama jsem touto prací na sobě pochopila, že není nutné, aby se člověk zbytečně trápil a stresoval v situacích, o kterých se domnívá, že jsou dané a neměnné. Ráda bych byla součástí postupného uvědomování dalších a dalších lidí, kteří se rozhodnou být šťastní, zdraví a zodpovědní za své životy.

Více o Ivě Kukačkové ZDE

Více o Lucii Šnajdrové ZDE


Přínos:

 • váš osobní život se zkvalitní
  naučíte umění vnitřního klidu a souladu se vším, co jest. Naučíte se komunikovat se svojí duší, svými buňkami a zbavovat je uložených traumat. Naučíte se naciťovat pravdu, odstranění stresů a odblokování limitujících postojů, pochopíte sílu svých myšlenek a naučíte se jim dávat žádoucí směr
 • vaši klienti ocení efektivitu nové terapeutické metody,
  která má vysvětlení v kvantové fyzice, nové kvantové biologii či kvantové psychologii.
 • práce s kolektivem
  se rovněž stane efektivnější. Budete umět reagovat na emoční rozpoložení a potřeby kolektivu v daném okamžiku. Získáte postupně schopnost skutečně rozvíjet vnitřní potenciál svých svěřenců bez omezujících dogmat.

Co vás čeká:

Nečekejte pevné postupy, poučky, schémata... Naciťování je o pocitech. Povedeme vás do vašeho nitra,
k vašemu pravému já, k duši, mysli, do buněk, orgánů a k vyššímu já. Budete se zbavovat omezujcích pocitů
a zvyšovat svoji propojenost s životní energií veškerého bytí. Tím se stanete vnímaví k tomu, které pocity vaše nebo druhých lidí (klientovy) jsou v rozporu s touto životadárnou energií. Naučíme vás omezující energie přeměnit v životadárné v prvotní příčině problému. Budete tak umět pomoci tím nejefektivnějším způsobem klientovi přímo na míru v daném okamžiku s respektem k jeho jedinečnosti a jedinečnosti jeho prožitků.

Tento způsob vedení terapie je ve světě stále více rozšířený a uznávaný i proto, že vysvětlení nachází
v poměrně mladém vědním oboru - v kvantové fyzice. Podstatou kvantové fyziky (stručně řečeno) je poznatek, že nejmenší částice hmoty jsou vlny (energetické), které reagují na pozorovatele (energie jeho pocitů a myšlenkových pochodů).  Poznatky kvantové fyziky umožnily vysvětlení dříve nevysvětelných jevů
a daly vznik nové kvantové biologii a kvantové psychologii.

Postupně budete umět čím dál tím lépe pomoci sobě i dalším lidem v novém uspořádání či nasměrování  života v souladu s  vnitřní podstatou.


Náplň kurzu:

Kurz se skádá ze  čtyř čtyřdenních seminářů.
Kurz je rozložen do jednoho roku tak, abyste mezi jednotlivými semináři měli dostatek času nově získané dovednosti i znalosti zažít a praktikováním námi doporučených seberozvojových metod se dobře připravit na následující seminář. Počítejte tedy s prací na sobě i v době mezi semináři. (Převážně půjde o metody časově nepříliš náročné).

Po celou dobu kurzu budete mít naši energetickou podporu. Není třeba mít zvláštní předpoklady. Rozhodující je vaše touha umět tuto metodu a být otveřen(a) novému. S ostatním vám terapeuticky emočním nacítěním pomůžeme. Je však možné, že u někoho vznikne potřeba ještě individuální terapie.
Každý půjde svým tempem, zde nebudete hodnoceni. Pracujeme s energiemi bezpodmínečné lásky.

Dostanete skripta, kde budou popsány principy a metody.

Získáte schopnost být v propojení a předávat rukama univerzální životní energii, jejíž podstatou je bezpodmínečná láska (Reiki). Získáte praktické návody, jak pracovat s touto energií vědomě.

Získáte přístup k vaší duši, k buňkám, vnitřním orgánům, naučíte se pracovat s myslí a získáte zásady tvoření vlastní reality.

Naciťování emocí a emoční léčení
Iva Kukačková, Lucie Šnajdrová

Organizace kurzu

Chceme zachovat osobní přístup. Z tohoto důvodu je počet míst omezen na 10 - 15 osob.

Termíny a místo konání:

15. -18. října 2020 Kladno, Labyrint - středisko volného času, klub Spirála, Litevská 2720, mapa ZDE, v místě je volné parkování

28. - 31. ledna 2021 v Kladně, dtto

20. - 23. května 2021 v Kladně, dtto

21. - 24. října 2021 v Kladně, dtto

První den vícedenního semináře bude výuka od 10 - 17,00hod., v následující dva dny od 9,30 - 16,30hod.
a v závěrečný den od 9,30 - 15,30hod.  V poledne bude hodinu přestávka na oběd. Je vhodné vzít si vlastní jídlo ( v okolí se nenachází restaurace), k dispozici bude kuchyňka.  Vezměte si, prosím,  vlastní přezůvky.

Co získáte?

 • 16 dní společných seminářů
  s energetickou podporou a pomocí k naladění na životní energii, řadu seberozvojových technik a skripta
 • získáte schopnost vědomého tvoření
  vlastní reality
 • moderní terapeutickou metodu,
  která zkvalitní Vaši profesi, realizaci Vašeho poslání, potažmo je nástrojem pro zlepšení kvality života na planetě Zemi pro budoucí generace a chcete-li i cestou k osvícení
 • naše zkušenosti a znalosti
  získané mnohaletou prací na sobě i s klienty
 • vnitřní klid, celistvost a soulad se vším, co jest

 

Cena

Myslíme si, že to, co získáte je k nezaplacení. Nás rozvoj našich schopností stál částku v řádu stovek tisíc korun. My jsme cenu kurzu stanovily na

30.000  Kč

Do kurzu budete zapsáni po uhrazení nevratné zálohy ve výši 5.000 Kč.

Doplatek je splatný do 30. září 2020.


Reference

 

Tento kurz právě probíhá. Můžete se však seznámit s osobními zkušenostmi lidí, kteří prošli seberozvojovými kurzy u Ivy Kukačkové a se zkušeností účastnice kurzu "jóga u moře", na kterém bylo použito naciťování:

„…od minulého semináře se mi vše otočilo k lepšímu, zvládám věci, se kterými jsem zápasil a nyní mi jdou samy. Je mi dobře na srdíčku i na dušičce. Děkuji za odblokování, moc se těším na další pokračování…“ (jedná se o kurz „poCHOP svůj ŽIVOT“ pozn. Ivy Kukačkové)

Marek VaňátkoTechnik

Ahoj Ivuško, kurz (Sebeuzdravování – objevení skrytých schopností) mi velmi pomohl. Našla jsem tam hodně podnětů do praktického běžného dění. Je mi čím dál lépe, jsem Ti vděčna za každou Tvoji vyslovenou myšlenku. Měj se co nejlépe. Děkuji moc. S láskou a úctou

Olča H.Důchodkyně

Ahoj Ivi, musim se pochlubit, jak se mi povedlo se porovnat se svým strachem. Stále se stupňovaly mé obavy jezdit služebním autem. Rozhodla jsem se, že tě poprosim o terapii. Ale ještě jsem si chtěla naposledy zkusit pomoci sama. Vzdyť jsi nás to vše naučila. Spojila jsem se s dušičkou a poprosila ji, aby mi ten strach ukázala. Ještě jsem pomyslela na to, že jsem ráda, že o něm vím. Pak už jsem nestihla nic. Najednou jsem cítila tak veliký strach a tak jsem mu podlehla, až jsem vykřila. Po výkřiku byl strach pryč. Cítila jsem klid. Včera jsem bez problémů nastoupila do služ.auta a odjela celou jízdu v úplném klidu. Moc Ti děkuji za to, že jsi mne naučila být tvůrcem. (kurz poCHOP svůj ŽIVOT - pozn. Ivy Kukačkové). Objimám

Iveta BukvicováPečovatelka o mentálně postižené

Letos (r. 2017) jsem se zúčastnila jógy u moře. Bylo to mé první setkání s jógou vůbec a jsem nadšená. Schválně jsem s hodnocením čekala 14 dní, abych zjistila, jak jsem na tom s bolestmi páteře , které mně sužovaly po 16 let, a které mi na kursu už po dvou dnech cvičení zmizely! Vítězoslavně volám NEBOLÍ, NEBOLÍ….. je to nádhera, po probuzení vyskočit z postele , rozhýbat se a zjistit, že vás nic nebolí! Totéž si průběžně uvědomovat během dne. Před 9 lety jsem měla požádáno o invalidní důchod ( chtěli mi dát částečný na pohybový aparát). Pořádně jsem se do toho obula až před rokem a půl, upravila stravu směrem k převážně syrové stravě, uživám zelené doplňky stravy, shodila 10 kg sádlíčka, v létě jsem užívala velkou dávku želatiny, ale bolest jsem cítila pořád. Na józe u moře jsem poznala nové věci, nové super lidi, ráda vzpomínám a všechny srdečně zdravím. S úctou

Olga Č.Administrativní pracovnice

Více osobních zkušeností naleznete ZDE


 

Otázky, které vás možná napadnou

Je schopen se to naučit opravdu každý? Není mi už dvacet.

Tuto metodu je schopen naučit se každý, kdo se jí otevře, kdo je ochoten přijímat nové. Na věku nezáleží.

Nikdy jsem nedělal s energiemi, nemeditoval... apod. Naučím se tuto metodu?

Zde je stejná odpověď. Důležité je chtít...

Nejsem masér, terapeut ani lektor. Mohu se kurzu účastnit?

Ano, jistě. Kurz je vhodný i pro vlastní osobní rozvoj.

Je tato metoda někde akretidovaná?

O akreditaci této metody jsme nežádali a ani nebudeme.  Vzhledem k charakteru kurzu a  současného postoje  úřadů by to byla marná snaha. Tento kurz je určený těm, kteří hledají poznání a pochopení.  Pro ty, kteří (stejně jako my) vnímají prožité poznání jako cestu k moudrosti. 
Osvědčení o absolvování tohoto kurzu dostanete.

Přispěje mi zaměstnavatel finančně?

Na dokladu o zaplacení bude stát: "lektorská činnost v oblasti rozvoje osobnosti".  Jste-li OSVČ, můžete si doklad dát do svého účetnictví.

Naučte se žít

a
pomáhat žít lepší život.

 


Chcete se zeptat?

Volejte: Iva Kukačková tel. 777 285 488, Lucie Šnajdrová tel. 736 500 333.

 


Termíny již probíhajícího kurzu: 2. - 5. ledna 2020, 28. - 29. března, 30. - 31. května, 2. - 4. října 2020