Jóga - duchovní cesta

do svého nitra, do buněk a ke světlu


"Nahlédnete-li hluboko do svého nitra, zjistíte, že je tam světlo".  Luisa Hay

Ve zlatém věku v dávných civilizacích duchovní adepti denně cvičili jógu, aby se svým fyzickým tělem byli co nejčastěji ve vědomém kontaktu a mohli na něho reagovat. Vnímat jeho signály, dávat mu přesně to, co právě potřebuje a  jakýkoliv nesoulad a ihned uvédli v soulad. Skrze své tělo vnímali, zda jsou v souladu s vesmírem, neboť "jak nahoře, tak dole", neboli makrokosmos a mikrokosmos v našem těle mají být v souladu. Ten se pak projevuje v prožívané hmotné realitě na Planetě Zemi jako zdraví, vnitřní klid, harmonie a pocit celistvosti. Neboť to, co je v nás, se podle zákona rezonance a zákona přitažlivosti shodného, se odráží v tom, co prožíváme.

Provázanost těla a duše:
- Jste-li na duchovní cestě (ve smyslu osvobození duše), pak ten je s fyzickým tělem přímo provázán. Bez vědomé práce s fyzickým tělem narazíte na omezení, přes která se dostanete pouze, uvedete-li své buňky do souladu
s Planetou Zemí i s Prvotním zdrojem všeho bytí. Samo se to nestane, musíme se přičinit.
- Zdraví je provázáno s úrovní pochopení principů duchovních (vesmírných) zákonů a jejich praktikování, tedy
s úrovní vaší duchovní cesty. Tedy nemoci a úrazy jsou zprávami od duše. Je moudré jim rozumět a umět reagovat.

Proto jóga a duchovní cesta k sobě vždy patřily a patří. Vše podávám srozumitelně a vybírám ty nejúčinnější metody a přístupy. Pracuji v přítomném okamžiku, tedy reaguji na vaše potřeby, které v danou chvíli navnímám. Energeticky vám pomáhám.

Co budeme dělat:

 • Budu vás energeticky otevírat a povedu vás, abyste vnímali energie svého těla a rozuměli jim
 • Budete-li k porozumění potřebovat informace, bude i prostor pro odpovědi na vaše otázky
 • Budete na své vnitřní orgány a buňky vědomě působit a přeměňovat temné, nepotřebné energie
  v životadárné - ve Světlo. Čím více světla budete v sobě mít, tím více se ho bude zradlit ve vaší vnější prožívané realitě (ve vztazích, ve vašem poslání...atd.) a nejen to, o to více se zlepší vaše osobní propojení se Světlem Prvotního Zdroje všeho bytí.
 • Fyzickým cvičením, mentálním působením, záměry a meditacemi budeme působit na jednotlivé orgány,
  orgánové soustavy, imunitní systém, harmonizovat nitrolební tlak a také hormonální žlázy včetně těch důležitých pro duchovní rozvoj, tj. hypotalamu a epifýzy.
 • Harmonizovat energetická centra, energetické dráhy vč. páteřního kanálu, dvou důležitých drah okolo páteře
  a budeme harmonizovat jin a jang
 • Tímto způsobem, pokud si energie udržíte, např. podpoříte i praktikováním sami doma, budete působit
  na přeměnu samotné DNA
 • Budeme se propojovat s prvotním zdrojem všeho bytí i s duchovním centrem Planety Země
 • Fyzicky budeme procvičovat páteř, jeden obratel po druhém a také klouby. Vždy ve všech rozsazích pohybu,
  kterou daná oblast umožňuje. Pohybový aparát uvolňuje nepotřebné energie právě při pohybu. Pohyb je také nutný k tomu, aby nové, životadárné, lásky plné energie prvotního zdroje i Planety Země mohly vstoupit do našeho těla, do jednotlivých orgánů a buněk.
 • Budete umět doplňovat životní energii
 • Vše budete umět používat i sami doma.

Budeme dělat metody, které pomohly k vzestupu civilizacím před námi.
Na novinky se tedy mohou těšit i ti, kteří se mnou cvičí již několik let.

Jak je to s fyzickým tělem a prožitky z minulosti:

V DNA (a tedy v buňkách a ve vnitřních orgánech) jsou informace o všech fyzických a emočních prožitcích, které člověk během všech minulých inkarnací zažil. Ne vždy to byly prožitky láskyplné.  Energie bolestných  prožitků nyní blokují přívod životní (světelné) energie prvotního zdroje k nim. 

Energie časem nemizí, mohou být pouze přeměněny.
Čím více energetických bloků člověk přemění,
tím více životní energie - světla se dostane do jeho těla.

Proč je třeba vědomě působit i na tělo a ne jen na mysl či duši:

Pokud jsou v buňkách, tedy na nevědomé úrovni, uloženy energie bolestných prožitků, tyto energie podle zákona přitažlivosti shodného, přitahují odpovídající prožitky v prožívané realitě člověka. Přitahují také myšlenky odpovídající nízkým vibracím bolestného prožitku v minulosti. Člověk pak velmi těžko zklidňuje mysl, na své životní cestě jako by chodil okolo bludného kořenu. Možná se i příliš snaží o zlepšení, ale nátlak je na naší duchovní cestě kontraproduktivní.

Zkrátka, tělo je naše a chce své :-).  

Máme-li žít "s láskou a úctou k sobě samému a ke všemu, co jest" – což je zásada pro nový věk,

potřebujeme i tělu dát, co mu náleží - pozornost, ocenění a lásku.

O mé cestě:

To, co vyučuji - fyzické cvičení stejně jako mentální působení na vnitřní orgány - má svůj původ v sufijské, dříve utajované józe.
Byla výhradně praktikována pouze v okruhu císaře (emíra), jeho rodiny a kněží. Díky tomu byli emíři zdravější a  žili déle, než lidé, kteří k těmto praktikám neměli přístup. Z této pozice se jim lépe vládlo, a proto vyzrazení mimo zmíněný okruh se trestalo smrtí! Doba utajování skončila.

Poprvné jsem se se súfijskou jógou setkala při četbě knihy "Pomoz si sám" od Borise Tichanovského asi před 20ti lety. Ihned mě zaujala, právě pro práci s buňkami. Když jsem četla o práci s jizvou, zaradovala jsem se. Vyzkouším to! Obě děti přišly na svět císařským řezem, jizva tedy je a né ledajaká.

Polil mě studený pot od bolesti. Mým břichem projel skalpel! Věděla, kterým směrem během operace byl řez vedený (paní doktorka již měla napřaženo k řezu dřív, než zabrala narkóza), nebylo pochyb, co je příčinou té hrozné bolesti. Řez, který jsem právě procítila, byl veden stejným směrem.

A právě tato příhoda mě přesvědčila o smysluplnosti této jógy. Když já, jako úplný začátečník s touto technikou, se jen podle knihy mohu dostat k uloženému traumatu v mých buňkách (15 let po druhém císařském řezu) a uvolnit ho (bolest se při dalším praktikování nikdy neopakovala), tak tuto jógu chci znát!

Učila jsem se mnoho let od Borise Tichanovského. Z tohoto vzdělávání jsem vzešla jako profesionální cvičitelka zdravotní tělesné výchovy. Vzdělání je aktreditováno u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Navštívila jsem i kurzy Jeleny Tomilinové a Larisy Fotynové.

Později jsem si přeměnila další traumata uložená z minulosti.
Nyní, na prahu nového věku vnímám velký potenciál těchto praktik, který jsem před dvaceti lety tušila. Do nového věku mohou přejít  a zlatý věk lidstva vytvořit jen ty lidské bytosti, které si očistily zátěže minulé temné doby ve fyzických tělech, v DNA.

Při praktikování této jógy mi přicházejí stále nová pochopení, která vedou k větší účinnosti praktikovaných metod, což mi moji jógoví studenti potvrzují.  Vše se vyvíjí a je v pořádku reagovat na možnosti nového věku lidstva.  Je to jen a jen důkaz, že tento druh jógy nám má ještě mnoho co nabídnout.
Vím, že tímto způsobem si můžeme vytvořit světelná těla.

Jsem vděčná, že mohu přijímat a PŘEDÁVAT INFORMACE, které přicházejí v přítomném okamžiku pro dobro mých studentů i mé.

Zvu vás na tuto jedinečnou a jemnou cestu do sebe sama, na cestu proměny, na cestu ke Světlu.

K tomu, aby energie prvotního zdroje a Planety Země mohly dobře procházet naším tělem, je třeba mít uvolněnou, pružnou páteř.
Každou lekci budeme cvičit soubor cviků na páteř, při kterém se uvolní jeden obratel za druhým.
Podrobně o celkovém přínosu tohoto cvičení, které zachránilo řadu lidí od prognózvané operace páteře a mnoha lidem přineslo úlevu a klinicky prokázané zlepšení, ZDE:

Překážky nejsou:

 • snadno proveditelné metody i pro starší generaci
  často přicházejí lidé z jiných cvičení, která jim jejich zdravotní stav už neumožňuje praktikovat. Některé metody lze praktikovat i pokud je člověk připoután na lůžko
 • všechny metody můžete praktikovat sami doma
 • vhodné i pro úplné začátečníky

Důsledkem praktikování této jógy

 • energie budou vašim tělem lépe proudit
  harmonizovaný bude hlavní energetický kanál ve středu páteře, dva důležité vedle páteře, ale i všechny další energetické kanály v organismu
 • pocítíte propojení se Zdrojem všeho bytí i s Planetou Zemí
 • lépe budou pracovat vaše energetická centra - čakry
  budou se otvírat, rozvíjet a harmonizovat
 • fyzické tělo se bude detoxikovat
 • harmonizovat se budou vaše vnitřní orgány
 • bude se zvětšovat rozsah pohybu páteře a kloubů ve všech rozsazích pohybu, kterou daná část těla
  umožňuje
 • bude se zlepšovat vaše imunita a celkový stav organismu
 • budete vnímavější k energiím svého fyzického těla
 • budete vnímavější k potřebám vašeho těla
 • bude se prohlubovat vaše schopnost vědomého propojení se sebou samým, se zdrojem všeho bytí
  a s Planetou Zemí
 • "odnesete" si to, co v daný okamžitk potřebujete. Naše praktikování je cesta. Kdo chce, přidá se a kráčí svým
  tempem a svou přirozeností :-)

Organizační záležitosti pro školní rok 2023/ 2024:

Předběžně (nezávazně) se můžete hlásit již nyní (formulář je na konci této stránky). Kapacita je omezená.
Na konci srpna 2023 doplním údaj o ceně, další organizační záležitosti a ty vám pošlu na vámi uvedený email. Pak, bude-li váš zájem nadále trvat, teprve vyplníte přihlášku s povinností platby.

Roční kurz pojímám jako duchovní cestu.  Pro stanovený cíl je důležité sladění celé, nevelké skupiny lidí a dodržování určité posloupnosti při výuce. Nebudu z tohoto důvodu nikoho nového v průběhu školního roku přijímat (s výjimkou prvních dvou, max. tří lekcí). Z tohoto důvodu se platí celý školní rok dopředu. Peníze za neuskutečněné lekce vracím v případě, že překážka bude na mé straně.

Ve skupině bude max. 10 lidí.

Cena: lekce v délce 1,5 hod. stojí .... Kč. Bude ..... lekcí (počet lekcí a cenu doplním koncem srpna 2023), tedy cena za kurz je .......Kč a (cenu doplním koncem srpna 2023) je splatná nejpozději v den zahájení. Úhrada je možná převodem na běžný účet nebo hotově.

Mohu vám vystavit doklad na zdravotní cvičení nebo jógu na páteř, pokud vám přispívá zaměstnavatel nebo zdravotní pojišťovna. V tom případě mi napište fakturační údaje zaměstnavatele a pro zdravotní pojišťovnu do poznámky napište vaše bydliště a datum narození. Pokud máte vlastní živnost (IČ) a chcete náklady uplatnit, napište mi opět vaše fakturační údaje. Doklad bude znít "lektorská činnost v oblasti rozvoje osobnosti".

Otevírám dva kurzy, v úterý a ve středu vždy od 18,00 - 19,30 hod.

Kurz v úterý začíná 3. října 2023
Kurz ve středu začíná 4. října 2023
Končíme 18. a 19. června 2024.
Cvičení nebude:....upřesním v srpnu 2023

Zde budeme praktikovat:
V mém studiu: Zeyerova 718/38, Ústí nad Labem - Střekov. Mapu a dopravní spojení najdete ZDE.

Předběžná přihláška:

Již nyní se můžete předběžně přihlásit a místo budete mít rezervované! Počet míst je omezen.
Koncem srpna 2023 doplním údaj o ceně, další organizační záležitosti a ty vám pošlu na vámi uvedený email.
Pak, bude-li váš zájem nadále trvat, teprve vyplníte přihlášku s povinností platby:

Předběžná přihláška na cvičení v úterý:

Předběžná přihláška na cvičení ve středu:

Trochu osobních zkušeností mých studentů:

Milá Ivo. chtěla jsem se s Tebou podělit o jistý výsledek Tvého cvičení. Před lety jsem měla jít na operaci krční páteře, měla jsem výrůstky. Teď jsem byla (v jiné souvislosti) na magnetické rezonanci a ejhle krční páteř je OK. Cvičím skoro denně cviky na krční páteř.

JUDr. Renata Zlámalová

Dobrý den/Ahoj. Ráda bych se s vámi podělila o svou zkušenost s kurzem „Sufijská jóga – komplex cviků pro páteř“. Tento kurz Ivči Kukačkové navštěvuji již pátým rokem. Hned po několika prvních lekcích se hybnost mé krční páteře zlepšila natolik, že se nemusím otáčet celá, ale postačí otočit hlavou, ale hlavně se celkový stav mé páteře zlepšil natolik, že jsem si vysloužila pochvalu masérky a na masáže už docházím pouze z frajeřiny a pro ty slastné okamžiky, kdy se nechávám opečovávat. Ivčin kurz tak mohu doporučit každému, kdo hledá uvolnění a chce se cítit lehce a svěže.

Radmilaúřednice

Chodím na cvičení k paní Ivě už pátým rokem a je to pro mne něco, čeho bych se ve svém životě nerada zřekla. Každé cvičení mi přináší nejen protažení těla, ale i uvolnění psychické a duševní. Cviky jsou velmi příjemné a atmosféra pod vedením paní Ivy je velmi příjemná a uvolňující. Přátelské prostředí a speciální cvičení, které Vám protáhne každý kousek těla a i místa o kterých ani nevíte, že je máte, je perfektní. Doporučuji všem.

Hankadůchodkyně

Časté dotazy:

Nikdy jsem jógu necvičil (a). Není mi 20.

Nevadí. Toto je zcela jiný druh jógy. Cviky jsou neobvyklé, avšak snadno proveditelné pro každou generaci.

Jsem po operaci, úrazu páteře, či mám chronické bolesti.

Nevadí. Jen mě na svůj zdravotní stav upozorněte, povedu Vás. Je možné, že některý z cviků vynecháte nebo "ošidíte". Postupně se však bude pohyblivost Vaší páteře zlepšovat.
Tyto cviky pomohly již řadě lidem od prognózované operace páteře.

Těším se ná vás!

Každý si najdete to své... někdo zlepšení zdraví fyzického, psychického nebo duševního, další zažije i posun na své duchovní cestě...