Harmonizace jin a jang – ženské a mužské energie v člověku

Harmonizace ženské a mužské energie pro svůj vlastní klid. Klidu bez harmonizace těchto dvou energií nelze dosáhnout.

Sjednocovat neslučitelné není možné v dualitním chápání reality, ale pouze v realitě nového věku –  v energiích sjednocení. Pak  se dějí zázraky, (měřeno pohledem duality a třetí dimenze zázraky, avšak ty jsou běžnou součástí reality vyšších dimenzí).

Chceme-li se do dimenze zázraků dostat, pak pro to musíme něco udělat. Musíme změnit sebe sama  a přizpůsobit se novému.

Sjednocení ženské a mužské energie pro svůj vnitřní klid a harmonii, která prozáří i vaše okolí, generace zpět i dopředu a umožní  jim zazářit také takovou změnou je. Harmonizace a sjednocení ženské a mužské energie jako podmínka pro vstup do páté dimenze a pro vytvoření zlatého věku lidstva. Nemluvím o novém věku, ten již žijeme. Jen na nás je, jaký bude – zlatý nebo pekelný?

V energiích starého neosvědčeného věku vytvoří člověk zase jen nefunkční a bolestnou realitu.

Nový věk je tu pro nás. Je to čas velkých a většinou netušených možností, které se člověku odhalují, když on sám si své vlastní energie harmonizuje.

Připravenému štěstí přeje, pomoz si sám a bude ti pomoženo, jak nahoře (vesmír, prvotní zdroj všeho bytí), tak dole (člověk) – to jsou známé postřehy, kterými lze také přiblížit praxi harmonizace ž a m energie.

Chcete pomoct sobě?

Chcete pomoci svým nejbližším?

Chcete pomoci Planetě Zemi?

Chcete pomoci lidstvu?

Pokud alespoň na jednu otázku zní odpověď ano, pusťte se do toho – nahlédněte do svého nitra a uzdravte vnitřní ženu a vnitřního muže. Sjednoťte je. Cesta k jednotě vede skrze sjednocení ž a m energie.

Jednota – je to to, po čem duše touží a co nakonec každá duše jednou udělá. Jednota, která tu byla v době dávné Lemurie, která je předpokladem souladu člověka se vším, co jest a předpokladem pro vytvoření zlatého věku lidstva.

Naděje na vytvoření souladu v jednotě je nadějí na vymanění se ze zákonu duality a tím zachování zlatého věku lidstva bez nutnosti pádu civilizace. Přerušení duality znamená, že po pěkném nenásleduje bolest, po zdraví nenásleduje nemoc, po štěstí nenásleduje nedostatek, po vzestupu nenásleduje pád. Poprvé  máme šanci toto vytvořit. Mnoho z nás se narodilo do této doby, protože toužilo se na tomto tvoření podílet. Pokud to s vámi rezonuje, ozývá se  vaše duše a připomíná vám poslání, pro které jste se kdysi rozhodli. Teď je už je správný čas J.
Zvu vás na kurz: http://ivakukackova.cz/harmonizuji-zenskou-a-muzskou-energii/

Iva
Komentáře