Jak to vše vznikalo

Annavi

Ivana Prokopcová

Ivana Prokopcová, mistryně Reiki - učitel

Chrám vznikl skrze ni a byla 17 let jeho patronkou.

V roce 2002 jsem bydlela v Ústí nad Labem a ráda jsem meditovala pod ořechem na naší zahrádce
pod Doubravkou v Teplicích.
V červenci roku 2003 roku při jedné takové meditaci jsem se propojila do Světelného chrámu Saint Germaina nad Vyšehradem. Vycházela jsem z něj s pochodní v ruce. Odevzdala jsem se Vyšší moci a nabídla se ke službě druhým. V ten okamžik jsem se ocitla pod Hradem Střekovem v Ústí nad Labem. Přede mnou šel pes a vedl mne nahoru na hrad.

Chtěla jsem porozumět poselství, které mi bylo v meditaci sděleno. Kam mě pes vede? Zjišťovala jsem,
co PES symbolizuje. Jaké jsou jeho aspekty? Co nám pes přináší?

- službu lidstvu, ctí své vlohy
- přátelství, nedodmíněnou lásku a loajalitu
- poselství hlubokého vnoru do své schopnosti služby druhým
- hluboce a soucitně chápe lidské nedostatky
- symbolizuje ženský, mateřský princip, čistotu, milosrdenství
- nechybí mu píle a velká životní síla
- jeho posláním je navodit rovnováhu tam, kde byla narušena

Byla jsem vedena k tomu, abych si vytáhla k tomuto tématu kartu z Totemových zvířat- BOBR:

- energie tohoto zvířete je užitečná při začátcích a pokračovnání nových projektů
- ví, že k uskutečnění je potřebná a důležitá skupinová práce, kdy si každý váží talentu ostatních
- dokonalý stavitel a tvořitel, zručnost
- vyzná se v komunikaci, dokáže sdílet výsledky
- snadno se učí a vzdělává.

Měla jsem si vytáhnout další kartu - PEGAS:

- nositel Božího zjevení, zvíře seslané z hůry
- představuje fyzickou, pozemskou sílu
- symbolizuje též Univerzum
- přináší vnitřní vedení a soucit.

V srpnu 2003 při další meditaci mi Kristus navlkékl na prst zlatý prsten s rubínem. Momentálně jsem
ho nenosila, byl mi malý. Dala jsem si ho zvětšit.

12. 8. 2003 při pravidelném úplňkovém setkání a skupinové meditaci jsme byli ve spojení s Archandělem Měsíce a Archandělem Slunce. Propojili jsme se na Hrad Střekov a posílali lásku do těch situací, kdy láska nebyla použita.

15. 8. 2003 k nám přijeli na návštěvu přátelé - dva manželské páry. Dostala jsem informaci, že je mám vzít
na hrad Střekov a společně i s  manželem Ivanem tam máme udělat první meditaci.

16. 8. 2003 1. meditace přímo na hradě. Bylo nás šest. Po napojení se na světelný Chrám Saint Germaina nad Vyšehradem jsme vnímali nad námi velkou světelnou kouli a z ní vycházely paprsky do všech světových stran. Jeden paprsek nás propojil s Řípem a další do Ruska, neznámo kam. Později nám bylo sděleno, že tím místem je Sibiř.

Večer jsem od svého Vyššího Já dostala informaci, že si mám vytáhnout kartu z Nanebevzatých mistrů. Vytáhla jsem si Mistryni Nadu z karet Archandělů - Archanděla Uriela. Oba pracují a mají na starosti šestý ZLATORUBÍNOVÝ  PAPRSEK.

Konečně se mi rozsvítilo. My všichni budeme budovat nad hradem Střekovem Zlatorubínový energetický chrám. Tehdy jsem ještě nevěděla, že to bude Chrám Bohyně Isis a posléze i Bohyně Maat.

Za krátkou dobu se k nám při meditacích připojila i Matka Marie a Archanděl Michael.

Meditace na Hradě Střekově probíhaly sice 3 - 4 x ročně, ale napojovali jsme se na něj v meditacích při setkávání skupiny nebo při kurzech a seminářích.

Posléze jsem se dozvěděla, že NADA znamená zvuk. Hrad Střekov je postaven na skále, která je z kamene znělec!!! Jak to vše do sebe zapadá. Úžasné synchronicity.

Při každé meditaci jsme se propojovali s energiemi silových a posvátných míst, která jsem já nebo někdo
z lidiček meditující skupiny navštívil. Jak už bylo řečeno, první propojení bylo s Vyšehradem, s Řípem
a do Ruska. Všechna další propojená místa jsou vyjmenována v postranní liště v horní části stránky věnované chrámu..

Fluorid - ilustrační foto

Fluorid z Děčínska, dříve se tam těžil, leží na úpatí hory Kailas. Poslala jsem ho tam, po spřízněné duši.

Scházelo se nás jak kdy 13 - 31 lidiček. Kromě tří to byli účastníci mých kurzů Reiki, Shambally, krystalotereapie a čaker. Někteří byli z Ústí n. L, další se sjížděli z Klášterce nad Ohří, Teplic, Krupky, Děčína, Kadaně, Roudnice nad Labem, Bohušovic, Mnetěše a Slaného.
Na té první meditaci byli přátelé z Karlových Varů, Komárova a já s Ivanem z Ústí nad Labem.

Nikdy nepršelo! Při rovnodennostech jsme na obloze vždy viděli slunce i měsíc.

Dokud jsme chrám tvořili, přicházela do meditací nejdříve témata spojená s 1. a 2. čakrou a s nimi Matka Země, Archanděl Uriel, mistryně Nada, kteří mají na starost Zlatorubínový paprsek a spolu s anděli tohoto paprsku se s námi spojují skrze naší 2. čakru. Smícháním zlaté barvy s rubínovou vzniká barva oranžová
- perfektní tvoření.

Později přicházela témata spojená se 3., 4. a 5. čakrou. Tehdy jsme při meditaci spolupracovali
s Archandělem Michaelem, Matkou Marií, také s Hérou a Diem.
Témata 6., 7. a 8. transpersonální čakry se týkala Ježíše Krista, Krista Maitreya a Kristova vědomí. To už jsme také věděli, že vibrace tohoto chrámu jsou tak vysoké, že tvoříme chrám pro spojení s Bohyní Isis.
A tak se stalo.

V září 2007 jsme se s manželem přestěhovali z Ústí n. L. do Klášterce n. Ohří. S dcerou Radkou jsem založila Školu života Nebíčko - na základě čtení z Palmových listů při měsíčním pobytu v Indii se skupinou, kterou vedla Evička Puklová.
Ta byla u zrodu tvoření a vedení Chrámu Saint Germaina nad Vyšehradem. Vytvoření tohoto chrámu přišlo skrze ni.

Dalším jejím projektem byla Mise duchovní pomoci planetě Zemi, ke kterému byla Matkou Zemí vedena.
V  rámci této mise navštívila řadu zemí a energeticky silných, pro planetu Zemi důležitých míst

Tato místa toužila matka Země propojit s Českou republikou, s energetickým Chrámem Saint Germaina
nad Vyšehradem. Stalo se. Evička pořádala na tato místa zájezdy a skupina meditujích lidiček tato místa
s výše zmíněným chrámem energeticky propojila. Já jsem se zúčastnila výpravy do Peru a do Indie.

Chrám bohyní Isis a Maat na Hradě Střekově je propojen s Vyšehradem a skrze  Chrám Sain Germaina
s řadou, pro Matku Zemi energeticky důležitých, míst po celém světě.

Kristus Maitreya (Majtreja)

v sanskrtu - Universální láska

 • Je tvořen božskými částicemi
 • Kosmický Kristus
 • Je nejvyšší kosmickou bytostí
 • Je učitelem lidstva
 • On sám je Kristovým vědomím v Univerzu
 • Není na nebevzatý - nikdy nebyl v inkarnačním cyklu lidstva

Modlitba k Maitreyovi
"Přijď a vznášej se nade mnou,
buď mým Světlem v temnotách,
ty jsi veškerá moc, ty jsi cesta, ty jsi pravda,
nechť mě tvá pravda vede ke svobodě.
Boží Láska je vším. Amen."


Kristovo vědomí

Vědomí Krista je:

 • čistá přítomnost Láska
 • nejčistší forma Lásky Stvořitelovy duše
 • obnova ve všem, co jsi
 • obnova ve všem, co konáš
 • Světlo ve tvých myšlenkách
 • nezištná láska ve všech jednáních

člověk Ježíš - dosáhl Vědomí Krista a ukázal lidstvu, že je možno tímto vědomím naplňovat své životy.


Saint Germain

 - nanebevzatý mistr fialového paprsku Transformace a Svobody

 • transformuje mentální emocionální zátěže a karmu
 • uvolňuje, osvobozuje svým fialovým plamenem stará pouta a vede nás ke svobodné volbě

Matka Marie

- mateřská, vyživující láska.

Učí nás:

 • cítít se vyživován a milován
 • mít se rádi
 • říkat "ne"
 • poznat, že vše je vzájemně propojeno
 • přijímat i dávat

Její energie vede k Jednotě, k bezpodmínečné všeobjímající lásce bohyně Matky Země. Úzce spolupracuje
s mistryní Nadou.


Mistrině Nada

Na nebevzata byla 700 let př. n. l.

Když přijmeš svůj skutečný stav bytí, můžeš projevit své stinné stránky. Tím přestanou být stinné.

Co nám přináší?

 • cítit se být přijat
 • přijmout sebe sama se světlými i stinnými stránkami
 • přijmout své vlastní tělo, samu sebe i druhé lidi láskyplně a bezpodmínečně
 • všemi smysly vychutávat život
 • léčí nedostatek lásky a zranění v oblasti sexuality
 • dopřává nám pocit, že smíme být takoví, jací jsme
 • posiluje smyslové vnímání
 • otevírá nás poznání krásy a prožitku

Archanděl Uriel

je archanděl služby. Jeho služba spočívá ve spolupráci a ochraně vývoje této planety a jejího osazenstva.

 • Účinek jeho energie je velmi hluboký.
 • Vybaví Boží mocí ty bytosti, které se pozvedly nad hmotu.
 • Jeho energie přivádí člověka velmi silně k jeho mistrovskému já.
 • Přináší, dle významu svého jména "oheň Boží". Osvětluje temnotu v nás. Poznáváme stále více, že také
  my jsme byli vybaveni Boží mocí. Většinou se vzdáváme naší víry v sebe samé, protože neuznáváme Boží moc v nás samých a nedůvěřujeme Boží vůli. Necháváme za sebe rozhodovat jiné autority.
 • Archanděl Uriel chce probudit Boží duchovní sílu, která nás osvobodí od závislosti, projekcí ega
  a duchovní pýchy.

Za několik let, kdy už byla energie Isis v chrámu ukotvena, jsem se dozvěděla, že jedna další skupina v Praze se také napojuje na chrám na Vyšehradem a tvrdí, že tam není chrám Saint Germaina, ale Isis. A proč ne? Když "náš" chrám je s Vyšehradem propojen, tak tam ty energie Isis také zavnímali. Měla jsem z toho radost.

My jsme naší činnost nikde nepublikovali a přesto: Jednou na kurzu jsem ve skupině sdílela informace
o chrámu Isis a od jednoho z účastníků, který žije v Německu, jsem se dozvěděla, že když projížděl autem
po silnici pod Hradem Střekovem, bylo v autě někomu špatně. Ten dotyčný přijal informaci, že má požádat
o pomoc Isis... samožejmě netušil, že nějaký chrám bohyně Isis vůbec existuje, natož pak to, že se pod ním právě nachází.

V říjnu 2019 a to je úsměvné mi v noci o půlnoci na WC přišla informace, že nás šest, kteří jsme se zúčastnili v roce 2003 první meditace na hradu, máme jet do Egypta, kde budeme v meditacích propojovat energii vnitřní ženy a vnitřního muže s vnitřním dítětem a přijímat od Isis kódy pro Novou Zemi, a že tam máme jet
v listopadu nejlépe 13.

Jedni manželé byli v Egyptě před dvěma měsíci, ale byli nadšeni, druzí neměli pasy a báli se letět letadlem
a mému manželovi se nechtělo. Tak jsem to odevzdala a řekla si, že jestli tam máme být, tak tam budeme. Stalo se. 13. 11. 2019 = 18 = 9   - barva zlatá - konec cyklického působení, jsme odletěli, aniž by ten, kdo to zařizoval u cestovky, o poselství k tomuto datu věděl.

Po návratu jsem se od svého Vyššího Já dozvěděla, že moje služba v chrámu je ukončena a pochodeň má převzít, pokud ji přijme, Iva Kukačková, se kterou jsem v té době byla po letech opět v krásném úzkém kontaktu. Iva přijala a já si toho moc vážím a děkuji, děkuji, děkuji!

22. září 2020 nás celkem osm z Klášterce n. O. přijelo do Chrámu Isis na Hrad Střekov v Ústí nad Labem.
Pro tento den Iva přijala meditaci. Sešlo se nás celkem 19, mnoho zúčastněných bylo z mojich kurzů Reiki ještě z doby, kdy jsem bydlela v Ústí n. L. Měla jsem radost z tohoto setkání.

Když jsem se doma připravovala na cestu, opět přišla informace od Krista, že si mám navléknout zlatý prsten s rubínem. Opět mi byl malý (zase jsem trochu "povyrostla"). Dala jsem si ho na malíček, kde byl zase trochu větší.

Na hradě svítilo krásně sluníčko, jako vždy jsme na obloze viděli zároveň slunce i měsíc. Byla podzimní rovnodennost.
Meditace probíhala na otevřeném prostoru terasy, kde se konají svatby. Iva připavila krásný oltář, který jsem jen lehce doplnila. Všichni jsme seděli v kruhu kolem něj, my dvě Ivanky vedle sebe.

Velmi dojemné bylo, když jsem symbolicky vkládala velký zlatý klíč do rukou nové patronky. Všichni povstali. Byla to slavnostní posvátná chvíle. Já jsem dostala nádhernou růži, která se v průběhu meditace rozvinula. Velmi mě to potěšilo. Ještě před meditací jsem v krátkosti sdělovala info o vzniku chrámu a chtěla ukázat ten zlatorubínový prsten. Neměla jsem ho.

Po nádherné meditaci, o které se Iva určitě více rozepíše, jsme ho všichni hledali, ale nenašli. Jak příznačné, byl na začátku a nyní i u konce mé "služby". S lehkostí jsem to přijala s pomyšlením, "třeba někomu pomůže".
Druhý den ho pani pokladní našla (opět úsměvné) na WC.

Posílám ze srdíčka do srdíčka velké poděkování všem, kteří se se mnou podíleli svojí energií i přítomností
na vzniku Zlatorubínového Chrámu bohyně Isis.

Děkuji Stvořiteli a jsem vděčná všem, kteří z jiných úrovní realit nám posílali svá poselství a vedli nás.

Děkuji duchovní bytosti Hradu Střekov, že nás přijímala a též spolupracovala.

Děkuji pánům kastelánům (dřívějšímu i stávajícímu) za umožnění meditací na hradě.

Děkuji a jsem vděčná Ivě Kukačkové za převzetí pochodně Nepodmíněné lásky, Světla a Míru a vytvoření krásné profesionální webové stránky chrámu.

Děkuji své rodině a sobě za všechny zkušenosti, které jsem si za těch 17 let dovolila, které jsem přijímala
i dávala.

Moje služba je u konce, ale já se těším na další spolutvoření Nové Země - s vámi všemi.

Jsem vděčná, že mohu žít a tvořit na naší planetě.

 

Já jsem, My jsme. A tak to je. Annavi

 

V Klášterci nad Ohří 16. 11. 2020 = 13 = číslo Bohyně = završení, plnost, barva diamantová.

 


 

Jas

Iva Kukačková

Iva Kukačková, mistryně Reiki - učitel

Když jsem společně s manželem Leošem v listopadu 2018 odlétala do Mexika, vůbec jsem netušila, že tam podstoupím šamanský rituál. Neměla jsem to v úmyslu. Moji duchovní průvodci však věděli, co potřebuji. Později jsem pochopila, že jsem se potřebovala dostat do hlubin svého nitra, do kterých sama nemám přístup a patrně nikdo z mě dosud dostupných terapeutů.

Přes dvacet let se intenzivně věnuji čistěním stínů a hojení ran mé duše. Již pár let mě vede, (mimo jiné bytosti, které mi pomáhájí) i Thovt. Den před šamanským rituálem mi sdělil, že bude celou dobu se mnou
a povede mě do zákoutí mé duše.

Kdybych tuto informaci neměla, rituál bych přerušila. Tolik bolesti! Myslela jsem, že mi srdce musí každou chvíli puknout. Potoky slz...  Věděla jsem, že moje duše v minulých životech léčila, pomáhala lidem, přinášela světlo a že temnota mi v mnoha životech ubližovala. Byly životy, kdy jsem to světlo jako člověk, už nedokázala nést. Nyní jsem to vše prožívala a očišťovala. Znovu a znovu jsem zaměřovala pozornost na další a další temnotu, která se vždy vynořila po té, co jedna byla přeměněna. Znovu a znovu jsem propukala v pláč
a svíjela se bolestí.

Po závěrečné očistě v teplé vodě Karibského moře jsem uviděla obraz. Viděla jsem vysokou poslavu, která dosahuje do vysokých sfér. Postava je z bělavého světla a v rukou drží zlatožluté zářivé světlo. Věděla jsem, že jsem to já a přináším světlo lidem na Zemi. Jen ten obraz pozoruji. Přišel však ještě jednou se slovy: "No ne! Máš se rozhodnout, jestli toto chceš"!   "ANO".

Na podzim roku 2019 jsem navštívila Ivanu Prokopcovou. Před více než dvaceti lety mě zasvětila do Reiki.
To ona mi v tomto životě pootevřela vrátka k duchovní cestě. Trpělivě nám, na svých kurzech připomínala bezpodmínečnou lásku a že naše přání a činy by měly být vždy orientovány pro nejvyšší dobro všech zúčastněných. Sama těmito hodnotami už v té době také žila. Vážím si jí. Je příjemné a přínosné se s ní vidět.
Povídaly jsem si o Reiki, o dalších duchovních věcech a také o Chrámu Bohyně Isis.

Krátce po té mi přišla od Ivany zpráva. Obdržela poselství, že pokud budu souhlasit, mám se stát patronkou Chrámu Bohyně Isis na Hradě Střekově já.
Jezdím okolo Hradu Střekova do práce. Poslední dobou mi často chodily myšlenky, že je tam ten chrám...něco s chrámem bych měla mít... Nevím co...? Měla bych tam zajít..? Když přišla tato nabídka, pochopila jsem. Souhlasila jsem.

Krátce na to jsem slyšela hlas ve své hlavě: "má to být chrám i Bohyně Maat".
Ivana měla radost, že se chrám bude rozvíjet, posouvat dál. V poselství, které přijala bylo také řečeno, že při předání patronace nad chrámem mají být přítomni lidé, kteří chrám zakládali a budovali a také lidi, které pozvu já. Datum si mám zvolit. Na jaře roku 2020 nám setkání znemožnil Coronavirus, pak byly dovolené
a tak výběr padl na 22. 9. 2020. V ten den byla astronomická rovnodennost.

Od duchovních průvodců mi přišly informace, jak meditaci vést. Ráno 22. 9. 2020 mi také vysvětlily numerologický význam tohoto dne:

                                                             2+2+9+2+2=17      1+7=8

8 = rovnováha v dodržování vesmírných duchovních zákonů, schopnost zorganizovat si záležitosti a život, síla - Maat

9= celistvost, Bůh - Isis

před devítkou i za devítkou jsou dvě dvojky 2+2=4

4= praktičnost, uzemnění - hodnoty Isis a Maat prakticky uvést do života na Zemi.

Budeme ve správný čas na správném místě, máme vedení!

Převzala jsem od Ivany symbolický klíč k chrámu.

Spojili jsme se s oběma bohyněmi.
Jak už jsem psala, udělali jsme průchod pro zlato-rubínový paprsek procházející chrámem do středu planety Země. V ten okamžik se také energie chrámu rozprostřely do kruhu, který pokrývá prakticky na celé území naší republiky.
Chrám jsme energeticky propojili s posvátnou horou Kurama v Japonsku. Navázali jsme vědomou spolupráci s Arkturiány.
Udělali jsme energetické propojení s Pyramidou Slunce v Bosně a s Kukulkánovou pyramidou v Mexiku. Jednotlivá místa, se kterými je chrám spojen, přestala být oddělená, ale propojila se navzájem mezi sebou.
Meditace byla krásná a silná. Někteří meditující lidé dostali léčení fyzického těla.

A zlatorubínový prstýnek? Dostala jsem ho před pár týdny od maminky. Jsem již čtvrtá generace žen, která ho nosí. Narozdíl od Ivany si ho budu muset nechat zmenšit :-).

V říjnu mi přišla informace: "chrám je hotov. Má sloužit všem".

Nechť informace o chrámu doputují ke každému, kdo je potřebuje!

V chrámu to bude žít!

Budou přicházet informace, které potřebujeme ke svému vzestupu, k procestu, který již začal.

Děkuji Bohu za tuto příležitost.  Vždy má pro mě překvapení, nové možnosti, výzvu, podporu, pomoc a lásku. Mým přáním je, aby takovou hojnost vnímaly všechny lidské bytosti.

Děkuji Annavi a všem lidem, kteří se na současné podobě chrámu s velkou láskou, oddaností a vytvalostí podíleli. Děkuji i jejich jemnohmotým průvodcům, kteří je provázeli a podporovali. Dílo má moji úctu.

Děkuji všem, kteří byli doposud součástí mého osobního a duchovního růstu, ať ve fyzickém světě nebo jemnohmotném. Zvláštní poděkování rodině, té původní, do které jsem se narodila i té nynější, ve které jsem měla čest přivítat své děti a vnuky.

Vděčná jsem i sobě, za svoji životní cestu.

A těším se na všechno, co přijde. Těším se na vás lidi a prosím, mluvte. Pište mi. Je to nová situace, kdy se chrám otvírá všem a já si moc přeji, aby naplnil účel, pro který vznikl

                                                    - pomohl nám do Zlatého věku lidstva.

 

S hluboukou láskou a úctou ke všemu, co jest

Iva Kukačková