Energetický chrám

je pomocí při duchovním vzestupu člověka i samotné 
planety Země se všemi obyvateli.

Chrám bohyní 

 

Isis, Maat,

 

Živy a dalších...

na Hradu Střekově v Ústí nad Labem

Bohyně Maat

Vítej !

Při každém naladění se na chrám dostaneš od bytostí chrámu požehnání.

Tvé jedinečné cestě žehnám i já

Jas Iva Kukačková - patronka.


O co jde?

Jde o přeměnu z role oběti k projevu božství.
Božství v nás a skrze nás.

Že to není lehké?

Bohyně a další bytosti přišly, aby nám se změnou pomohly.
Přejí si, aby lidé věděli, že na změnu není nikdo sám,  že se o ně mohou opřít a využít jejich pomoc. Energetický chrám vznikal vyšším, božským vedením mnoho let, aby nyní pomáhal.

 • Můžeš si v chrámu číst jako v knize a opětovně se k ní vracet.
  Objevíš nové souvislosti nebo si všimneš informace, která dříve zapadla. Nebo si čti jen tak, pro udržení pozitivní energie a vyšších vibrací. Pro lepší orientaci jsem text nově uspořádala, texty dala do kapitol a příspěvky jsou v Blogu.
 • Vstoupit můžeš kdykoliv v meditaci a meditovat si svým obvyklým způsobem
 • Můžeš se v běžném životě napojit vyslanou myšlenkou.
 • Můžeš se na chrám napojit a cvičit jógu.
 • Můžeš se zúčastnit společných meditací.
 • Můžeš se skrze chrám napojit na jednu z bytostí, zde působících
  nebo na zlato-rubínový paprsek. Pomůžou Ti v duchovním růstu.
 • Při praktikování Reiki Ti nabízejí pomoc Arkturiáni - více níže. Rozdíl poznáš.
 • Napoj se na chrám i při práci s léčivými krystaly. Obě bohyně žehnají také jim. Léčení bude silnější.
 • Nebo vše dohromady či jakkoliv jinak. Svoji cestu řídíš  Ty sám-sama.

Aktuality:

Meditace slunovrat 21. 12. 2021, info ZDE


Blog:

Probouzení léčivých krystalů ZDE

Co je Reiki a jeho úloha
v současnosti ZDE

Spojení Země s Centrálním sluncem ZDE

Libušino proroctví na Hradu Střekově ZDE

Vizualizace Nebe na Zemi ZDE

Božské tvoření ZDE

 

Vyber si:

v chrámu je celistvá pomoc pro každého jedinečného člověka
v každý jedinečný okamžik jeho života

Bohyně Isis

Bezpodmínečná, všeobjímající láska je perzonifikována
do Bohyně Isis.
S její pomocí se seznámíš ZDE

 

Arkturiáni

Arkturiáni jsou vysoce vyspělá mimozemská civilizace v naší galaxii a Reiki je jejich léčebná metoda... ZDE

 

Moudrost Lemurie ze Síria

Stáhni si do svého křišťálu moudrost z Lemurie a ze Síria  ZDE

 

Bohyně Maat

Láska k pravdě a naděje
na štěstí je perzonifikována
do Bohyně Maat. 
S její pomocí se seznámíš ZDE

 

Plejáďané

Plejáďané jsou další pomáhající mimozemskou civilizací. ZDE je od nich meditace na přeměnu vlastních stínů.

 

DNA, Neptun, Poseidón a moudrost Atlantidy

Očista DNA od omezujících energií, aby jimi mohla volně proudit energie Světla  ZDE

 

Zlato - rubínový paprsek

Umožní ti rozvinout v sobě všechny schopnosti, které potřebuješ k realizování svého božského já na Zemi... ZDE

 

Slovanská bohyně Živa

přišla pomoci ženám a celému národu Čechů a Moravanů při naplňování jejich poslání ... ZDE

 

Svatý Václav

Pomoc Sv. Václava mluvit
a vyjadřovat Pravdu. Ženám pomáhá realitovat jejich poslání ZDE

 

Jak to vše vznikalo

Chrám vznikl skrze Ivanu Prokopcovou. Dále byl, pod její patronací, 17 let tvořen,  velkou láskou, vytvalostí a oddaností meditující skupinou lidí, za pomoci jemnohmotných bytostí.

Annavi Ivana Prokopcová

mistryně Reiki - učitel
zakladatelka chrámu.

Jas Iva Kukačková

mistryně Reiki - učitel
patronaci jsem převzala 22. 9. 2020.

V říjnu pak ke mně promluvili moji jemnohmotní průvodci: "chrám je hotov a má sloužit veřejně lidem".

Ivaně Prokopcové přišla informace, že další témata se budou týkat Vzestupu, hlavně spolupráce
s mimozemskými bratry a sestrami.

Již mě kontaktovali před nějakým časem Arkturiáni, při psaní textu k chrámu předali poselství (výše) a nám všem nabídli pomoc při používání Reiki. Začínájí mě kontaktovat bytosti ze Síria.

Nebojme se mimozemšťanů. Nejsou "mimo". To my, lidé jsme po mnoho tisíců let žili mimo své pravé místo ve vesmíru. Žili jsme v temnotě. Nyní se vracíme tam, kam patříme. Přichází zlatý věk lidstva!
Fyzicky se shledáme se svými bratry a sestrami, lásky plnými bytostmi.

Přechod však nebude snadný. Temnota poznamenala duše, otisk je v DNA a podvědomé stereotypy jednání. Je třeba minulost s láskou přijmout a s láskou k sobě a ke všemu co jest, bolestné přeměnit. To je transformace.

Chrám vznikl, aby nyní, v této náročné době POMÁHAL.

NAPOJUJTE SE NA CHRÁM. VYUŽÍVEJTE HO.

JE NAPOJEN NA NEKONEČNOU SÍLU, LÁSKU A MOUDROST!

V  CHRÁMU  POMÁHÁ  ŘADA  DUCHOVNĚ  NEJVYSPĚLEJŠÍCH  BYTOSTÍ  NAŠEHO  VESMÍRU.

 

Využívejte pomoc Maat. Vzpomeňte: A ona přichází znovu a znovu. Prostupuje vším a přináší duchovní sílu, poznání o uspořádání světa, lásku k pravdě a naději na štěstí.

A mějte před očima Isis: Naučím vás milovat sebe sama. Poznat království nebeské v sobě samém.

Chtěla jsem toto povídání o chrámu nějak hezky uzavřít. Intuitivně jsem napsala "Pravda vítězí"! Pak rozum řekl: "mělo by tam být- a láska". Připsala jsem "a láska". "Pravda a láska vítězí"! Něco uvnitř mě se příčilo. Umazala jsem "a láska" a sledovala, proč? Došlo mi to!

PRAVDA = LÁSKA.

Láska je v nás, mimo nás, je ve všem. Bezpodmínečká láska je životní esencí. Je to podstata Stvořitele, prvotního zdroje, ze kterého všechno vzešlo. Není nic, co z něho nevzešlo a není nic v čem by láska nebyla obsažena.
LÁSKA prostě JE. Je to stav Bytí.

My ji svými životy dáváme za pravdu nebo ne.

Pokud jednáme s láskou - b e z p o d m í n e č n o u  (ne podmíněnou zájmy ega - budu mít rád, když...), jsme v souladu se stvořitelem a jsme celiství (Isis). Svým jednáním lásku potvrzujeme, jsme pravdiví. Nic neskrýváme, nic nehrajeme, za nic se neschováváme. Necháváme lásku proudit a projevovat se srkze nás.

Pokud nejednáme pro nejvyšší dobro všech zúčastněných, jsme od bezpodmínečné lásky odděleni, jsme ve falši, žijeme v omylu a ego si o životě vytváří iluzi. Iluzi o nespravedlivém světě, o roli oběti
v něm.

Na to musí každá bytost přijít sama. Cesta není úplně snadná a každý na ni má tolik času, tolik životů, kolik potřebuje. (To je bezpodmínečná láska prvotního zdroje).

Já vím, řeknete si, co to ta Iva píše, že je láska všude kolem, když je na světě tolik zla a nepravostí.
Zlo je druhý protipól lásky a bude tady tak dlouho, dokud nám bude potřeba zrcadlit, že my sami ještě nejsme plně v lásce. V lásce k sobě, v lásce ke Stvořiteli a k veškerenstvu (Isis). Zlo je živo z lidského strachu. Až si všichni zpracujeme strachy ( a z něho pramenící další pocity, jako je pocit nedostatku, méněcennosti, žárlivosti, zášti, závisti, potřeby manipulovat, ovládat atd.), až budeme žít v Pravdě, nebude mít zlo komu zrcadlit. A pak, i tyto duše, které na sebe vzaly úkol vykonávat zlo, tvořit protiklad, aby ostatní mohli dojít k poznání, i ony se budou moci  otevřít lásce. Napojí se na bezpodmínečnou lásku Stvořitele, ze které i ony vzešly.

Tedy - na každém z nás záleží!

Každý z nás je spolutvůrcem celku. Každý nese svůj díl zodpovědnosti za to, zda dává pozornost temnotě a cítí se být obětí nebo zda převezme zodpovědnost za svůj život a stává se spolutvůrcem Pravdy.

Doba temna skončila v roce 2012. Máme jedinečnou šanci osvobodit se od role oběti a začít žít život, který nám vždy náležel - život v lásce, sounáležitosti, svobodě a bezpečí. Jsme v procesu, který nemá ve vesmíru obdoby!

Naše planeta a my s ní se posouváme blíže k prvotnímu zdroji, k bezpodmínečné lásce... a to je možné díky tomu, že ji spousta bytostí už našla sama v sobě a uvádí ji v život.  A další přibývají.
Co zvládli jedni, zvládnou i druzí...

Pravda  vítězí !


Pokud chceš být informován(a) o novém dění v chrámu, pošli mi svůj e-mail:

Odesláním potvrzuješ, že jsi se známil(a) se způsobem zpracování osobních údajů ZDE

 

Sdílíme ve facebookové skupině, přidej se k nám: