Chrám bohyní 

 

Isis a Maat

 

na Hradu Střekově v Ústí nad Labem

k duchovní přeměně lidí

Bohyně Maat

Vítej v chrámu!

Je tu pro Tebe, aby Ti pomohl v době transformace, která nastala.


Jaká transformace?

Jde o přeměnu z role oběti k projevu božství.
Božství v nás a skrze nás.

Že to není lehké?

Obě bohyně přišly, aby nám se změnou pomohly.
Přejí si, aby lidé věděli, že na změnu není nikdo sám,  že se o ně mohou opřít a využít jejich pomoc.

Chrám vznikal vyšším, božským vedením mnoho let, aby nyní pomáhal.


 • Vstoupit můžeš kdykoliv v meditaci a meditovat si svým obvyklým způsobem
 • nebo se v běžném životě napojit vyslanou myšlenkou.
 • Můžeš se na chrám napojit a cvičit jógu.
 • Můžeš se zúčastnit společných meditací.
 • Můžeš se skrze chrám napojit na jednu z bohyní nebo na zlato-rubínový paprsek.
  Pomůžou Ti v duchovním růstu.
 • Při praktikování Reiki Ti nabízejí pomoc Arkturiáni - více níže. Rozdíl poznáš.
 • Také můžeš brouzdat těmito stránkami a nechat intuici, aby  Tě vedla k informaci, kterou potřebuješ
  Nechat promlouvat další bytosti, které se na stavbě chrámu podílely, historii chrámu (níže) nebo blog, zkrze nějž budou přicházet další zprávy, poselství a pomoc.
 • Nebo vše dohromady či jakkoliv jinak. Svoji cestu řídíš  Ty sám-sama.

Ať už zaměříš pozornost na jakoukoliv jednotlivost v chrámu, vnímej ji jako součást chrámu. Tím Ti síla chrámu bude nápomocna. Napojíš se na ni. Užij si pomoci. Je tu pro Tebe.

Jsi - li připraven (a)

    VSTUP   DÁLE  

S čím obě bohyně pomáhají?

 

Jaké vlastnosti nesou?

Bohyně   ISIS

 

"Naučím vás milovat sebe sama. Poznat království nebeské v sobě samém. To je to, oč tu jde. To je to tajemství dlouhověkosti, radosti, vlídnosti, laskavosti, vzájemné úcty a ohleduplnosti. To je to,
co potřebujete k vytvoření ráje na Zemi.
Pomohu vám. Podejte mi ruku a otevřte své srdce".
Přijala Iva Kukačková

Bohyně Isis je ztělesněním SVATÉ  PLANETY  ZEMĚ, kdy vše bylo ještě v harmonii a celé lidstvo existovalo ve vědomém spojení se Stvořitelem. Je skutečnou MATKOU  SVĚTA. Je vším, co z ní pramení i vším, co se k ní vrací zpět.

Mýtus: Egypťané ji nazývali „Královnou nebes“ nebo „největší z bohů a bohyní“.
Isis je bohyní důstojnosti, milosrdenství a bezpodmínečné lásky.

Vnáší lásku do světa i do rodiny. Je bohyní léčení, ochránkyní dětí a je bohyní přírody. Byla jí zasvěcena hvězda Sírius.

Se svým manželem bohem Osiridem Egyptu vládli spravedlivě a lidé je milovali.
Je symbolem dokonalé ženy pro své vlastnosti jako je: moudrost, manželská láska a věrnost, ušlechtilost a krása, mateřská péče a starostlivost o dítě, vnitřní síla a odvaha. Byla také obdařena kouzelnou mocí ke konání dobra a spravedlnosti.

Byla zobrazována v podobě krásné, mladé ženy, často s kravskými rohy, mezi kterými byl sluneční kotouč nebo koruna ve tvaru trůnu (překlad jejího jména znamená doslova trůn).

Později, se její energie projevily jako Panna Marie, matka Ježíše.
Pana Marie je ochránkyně rodiny, matek a dětí. Vede nás k něze, laskavosti, vlídnosti, odpuštění ... k bezpodmínečné lásce.

To je prostředí, ve kterém se všemu daří. Zdraví, tvořivosti, vztahům. Po takovém prostředí jsme intuitivně toužili, když jsme byli malí.

Atributem Bohyně Isis a Panny Marie je červená růže.

Zdroj: kniha El´Tat: "Karma ženy" a Ivana Prokopcová


Bohyně Maat

 

"Vytvořte si řád. Pomohu vám. Pravidla, řád, jasný cíl a láska k pravdě, jako nejvyšší hodnotě, je cesta ke smíru se sebou samým a se vším, co jest. Je to způsob, jak zístak vnitřní sílu a odhodlání na cestě životem k pochopení a celistvosti. Miluji vás. Společně to zvládneme. Podejte mi ruku, jsem
s vámi, milované lidské bytosti".
Přijala Iva Kukačková

Mýtus: Maat je bohyně ctnosti, pravdivosti a nekonečné moudrosti.
V Egyptě byla moudrou rádkyní v pozadí Královského mýtu. Je jí přisuzována role stvořitelky vesmíru a ochránkyně řádu, harmonie a spravedlnosti. 

Maat je základní pilíř, na němž mýtický Re (Slunce) později vystavěl vesmír. Proto je nazývána matkou vesmíru. Slabika "ma" se vyskytuje takřka ve všech jazycích světa a je spojena se slovem matka.

Co by se stalo, kdyby čtyři živly, voda, vzduch, oheň a země, nebyly podřízeny zákonu Maat? Kdyby byla voda hned studená a hned horká, země pevná a hned plynatá? Kdyby gravitační zákon nahodile působil opačným směrem? Všechno ve vesmíru by bylo chaotické, s životem neslučitelné.

Cokoliv, co narušuje vesmírné zákony řádu a harmonie, je v rozporu s Maat
a tím pádem odporuje přímo bohu. Všechno, co plodí neklid, podráždění
a chaos, ztěžuje svobodný duchovní rozvoj. Naopak vše, co je v souladu
s vesmírnými zákony, podporuje klidnou existenci, harmonii, spravedlnost
i opravdovost a napomáhá v rozvoji ducha, božského vědomí a duchovní moudrosti.

Bohyně Maat, bohyně řádu, ač neviditelná, je přítomná ve všem. Všechno, co hrdinové Královského mýtu dělají, činí kvůli ní, Maat, kvůli řádu a spravedlnosti.

A ona přichází znovu a znovu. Prostupuje vším a přináší duchovní sílu, poznání o uspořádání světa, lásku k pravdě a naději na štěstí.

Maat odhaluje hledajícímu ta nejposvátnější tajemství – v čem spočívá význam života a smrti. A člověk, který pozná pravdu, se smrti nebojí, protože si uvědomuje své pravé poslání na Zemi, vítězí nad zlem v sobě samém
a dosahuje nesmrtelnosti.

Atributem Bohyně Maat je pštrosí pírko, které symbolizuje jemnocit na misce vah odměřujících spravedlnost.
Zdroj: kniha El´Tat: "Karma ženy"

 

Místa, se kterými je Chrám bohyní Isis a Maat energeticky propojen:

 • Vyšehrad
  Praha, Čechy
 • Hora Říp
  Čechy
 • Sibiř
  Rusko
 • Egypt
 • Jezero Titicaca
  Peru
 • Medjugorje
  Bosna
 • Egejské moře
  Turecko
 • Rhodos
  Řecko
 • Německo
  celá země, smíření, odpuštění
 • Hora Blaník
  Čechy
 • Svatá Hora
  Příbram, Čechy
 • Panenský Týnec
  Čechy
 • Teplice - Doubravka
  Čechy
 • Milešovka
  České středohoří, Čechy
 • Klášterec nad Ohří - Šumná
  Čechy
 • Hazmburk
  vrch, Čechy
 • Hrad Ostrý
  Františkov nad Ploučnicí, Čechy
 • Indie
 • Posvátná hora Kailas
  Tibet
 • Posvátná hora Kurama
  Japonsko
 • Pyramida Slunce
  Bosna
 • Kukulkánova pyramida
  Mexiko
 • Lhasa
  Tibet

Pokud chceš být informován(a) o novém dění v chrámu, pošli mi svůj e-mail zde:

Odesláním potvrzuješ, že jsi se známil(a) se způsobem zpracování osobních údajů ZDE

Pokud máš spoluprací
s chrámem nějakou zkušenost nebo zážitek,
můžeš ji s námi sdílet. Energie tak budou proudit mezi námi, chrámem, prvotním zdrojem, bytosmi, které Ti pomohly a planetou Zemí, pro dobro všech zúčastněných.

Pro sdílení klikni na tlačítko:


Bohyněmi Isis a Maat nazvala dávná civilizace základní principy fungování vesmíru. Tyto principy
si nemusíme nutně nazývat bohyněmi, ale nutně o nich potřebujeme vědět, pokud chceme obstát v nové době.
Ať už je bohyněmi nazýváme nebo ne, ony si nepřejí, abychom k nim vzhlíželi z pozice, že my jsme malí a ony jsou víc. Z této pozice bychom totiž nikdy nemohli dosáhnout jejich kvalit. Ale to právě máme udělat!

Jeden praktický návod:
Kromě toho, že je třeba poznávat vesmírné duchovní zákony a v praktickém životě s nimi být souladu, je také víc než vhodné si zcela prakticky zorganizovat každodenní život. Vytvořit tzv. pozitivní stereotyp. Pokud např. každý den meditujeme ve stejnou dobu, naši duchovní průvodci s námi mohou lépe spolupracovat. Také mysl a tělo si zapamatují, co po nich chceme a v danou dobu už jsou na to připraveni.

Stejně je to s pravidelným časem jídla, pohybové aktivity, práce, odpočinku, spánku... Vše, co děláme každý den (nebo téměř), bychom měli dělat ve stejnou dobu. Pokud jíme, cvičíme a chodíme spát každý den
ve stejnou dobu, tělo i mysl si rytmus zapamatují a už nějaký čas před daným okamžikem automaticky spouštějí příslušné chemické procesy. Zklidnění v případě spánku, přípravu na trávení nebo přípravu
na fyzickou aktivitu.

Pozitivní stereotyp pozitivně působí i na imunitní systém a řadu dalších procesů v organismu. Tím, že si tělo procesy zautomatizuje, šetříme drahocennou životní energii, kterou potřebujeme pro transformaci fyzického těla- DNA. Používáme Maat.

K tomu, abychom se my lidé mohli navrátit k vědomému plnému spojení se Stvořitelem, tedy dosáhnout celistvosti - Isis, potřebujeme si uspořádat život. Potřebujeme Maat.

Samotný řád však není smyslem života. Řád slouží k dosažení vyššího cíle. Tím cílem je návrat ke Stvořiteli - Isis. 

A tak obě bohyně spolu spolupracují na celém běhu světa. Abychom mohli žít, potřebujeme Maat. Aby život stál za existenci, potřebujeme Isis. Abychom se mohli vyvíjet, potřebujeme Maat. Aby život měl směr, ke kterému směřujeme, potřebujeme Isis.
Pokud si zorganizujeme čas na meditaci, byli jsme ve spojení s Maat. Pokud meditujeme, jsme s Isis... atd.
Iva Kukačková


Egyptská kniha mrtvých:

"Isis - Maat na přídi sluneční lodi svými plány, příkazy a pokyny řídí celý běh světa.
Isis - Maat na přídi sluneční bárky neřídí jen nebeskou klenbu a světskou lodní plavbu, ale také životní proměnu lidí, a tak se také spojují sluneční běh světa a životní běh člověka".

 Zlato - rubínový paprsek

Chrámem Bohyní Isis a Maat prochází zlato - rubínový paprsek, který spojuje prvotní zdroj všeho bytí
se středem planety Země.

"Jsem ten, který vám božské přináší na Zem, do vás, vašich těl a životů.  Otevírám božské ve vás a vedu vás
k projevu božství pro lepší život na planetě Zemi. Jsem spojinicí mezi nebem a zemí. Jsem ten, kdo vám odhalí tajemství ovládnutí hmoty. Posvátná tajemství, která se zjevují hledajícímu tak, jak se zbavuje svých vlastních omezení. Jsem silný a mocný. Vítězím nad temnotou".
Přijala Iva Kukačková

Přináším záření nejčistší Boží lásky, která prostoupí všechny vaše city, pronikne vaší duší, rozpustí jakékoliv éterické nánosy a prozáří celou strukturu vašeho fyzického těla.

Umožním Ti rozvinout v sobě všechny schopnosti, které potřebuješ
k realizování svého božského já na Zemi:

Pomohu Ti:

 • cítit se být přijat, pocit, že smíš být takový (á) jaký (á) jsi
 • přijmout sebe sama se světlými i stinnými stránkami (tím přestanou být stinnými)
 • přijmout své vlastní tělo, sebe sama i druhé lidi láskyplně a bezpodmínečně
 • vyléčit nedostatek lásky a zranění v oblasti sexuality
 • otevřít se poznání krásy a prožitku, vychutnávat život všemy smysly, bystřím smyslové vnímání
 • rozvinout intuici a jemné vnímání (jemnocit, jasnovidectví, jasnosluch, jemnočich a jemnochuť)
 • podporuji nesobeckou lásku (protikladem je sobecká láska, egocentrismus a sebeklam)
 • pomohu zharmonizovat všechna Tvá těla (fyzické, emoční, mentální),
  Tvá mysl se tím stane klidná a vyrovnaná

ale také - pokud se otevřeš dalšímu duchovnímu vzestupu:

 • láska k pravdě se stane Tvoji nejvyšší hodnotou
 • působím na Tvé probouzející se Kristovo vědomí
 • povedu Tě v nočním mentálním putování do kosmických světelných míst, ve kterých se budeš
  vzdělávat, získáš poznání nezištné lásky a způsobu jejího projevu na Zemi v každodenním životě.

Zdroj: Ivana Prokopcová


Během společné meditace dne 22. 9. 2020 se podařilo zlato-rubínový paprsek propojit se středem planety Země. Vytvořil se tak koridor pro vstup vesmírné, bezpodmínečné lásky do naší planety za účelem pomoci
jí při vzestupu.
V ten okamžik se také energie Chrámu bohyní Isis a Maat rozprostřely prakticky na celé území České republiky. Chrám přestal být s energeticky silnými místy propojen paprskovitě, ale všechna
ta místa se propojila i mezi sebou navzájem.
Děkuji všem bytostem, lidským i jemnohmotným, kteří se na tomto, nejen v tento den, podílely!
Iva Kukačková

 Arkturiáni

S Chrámem bohyní Isis a Maat jsou spjatí také Arkturiáni, nejvyspělejší mimozemská civilizace v naší galaxii.

Jsou nejvyspělejší duchovně i svými technologiemi. Ochraňují nás a naši Zemi před temnými bytostmi, které naší galaxii stáje ještě obývají a vzestup planety Země a jejích obyvatel si nepřejí.

O Arkturiánech pravdivě informují Tom Kenyon + Judi Sion ve své knize "Arkturiáni, strážci Mléčné dráhy". Oba autoři jsou velmi čisté bytosti přijímající channelingem pravdivé zprávy. Tak je kniha napsána. Obsahuje zprávy od několika Arkturiánů. Jsou mezi nimi Ježíš, Marie Magdaléna a také Sanat Kumara, velitel ochranné mise.
Zdroj: Tom Kenyon + Judi Sion  "Arkturiáni, strážci Mléčné dráhy"


Posvátná hora Kurama

není důležitá jen pro Japonce, ale pro celý svět.
Před několika miliony let zde se svojí vesmírnou lodí přistál a energie Arkturiánů zanechal Sanat Kumara. Tyto energie celé místo stále prozařují. Nyní je toto místo energeticky propojeno i s Chrámem bohyní Isis a Maat na hradu Střekově v Ústí nad Labem.

V roce 2016 jsem posvátnou horu Kurama navštívila. Není to náhoda a jsem za to ráda. Když jsem ji dne
22. 9. 2020  s meditující skupinou lidí  energeticky propojovala s Chrámem bohyní Isis a Maat na hradu Střekově, vnímala jsem Arkturiány a cítila jsem, že je chci pozvat, aby přišli do chrámu a pomáhali nám. 
Stalo se.

Na hoře Kurama je spousta svatyň, lidé tam chodí meditovat a Japonci ji vnímají i jako duchovní ochranu blízkého města Kjóto, které dřív bývalo jejich hlavním městem. Přidávám pár obrázků z mé cesty:

Na hoře Kurama meditoval začátkem dvacátého století Mikao Usui. Chtěl poznat způsob, jakým léčil Ježíš.
Na dotaz Toma Kenyona a Judi Sion, zda byl u přenosu Reiki k Mikau Usuimu,  Sanat Kumara odpověděl,
že Reiki je arturiánská léčebná metoda, kterou on osobně, Mikau Usuimu v průběhu jeho meditace, předal.
Zdroj: Tom Kenyon + Judi Sion  "Arkturiáni, strážci Mléčné dráhy"

Všichni lidé, kteří se svými meditacemi na vzniku Chrámu bohyní Isis a Maat podíleli,

měli zasvěcení do Reiki.


Ptala jsem se Arkturiánů, jak oni vnímají Reiki:

Mikrokosmos člověka se dává do souladu s makrokosmem. Kde je harmonie, je Bůh - Stvořitel. Pomocí Reiki se připravujete k seberelizaci svého nejvyššího potenciálu, k projevu svého vyššího Já na Zemi v hmotném těle. Připravujete všechna svá těla (fyzické i jemnohmotná) na vzestup.

Ptají se:  "Jak byste chtěli směřovat k Bohu, k harmonii, kdybyste ji nepoznali, nepocítili? Reiki je pro vás důležité v této době přechodu do vyšších sfér více, než kdy jindy. Vše, co jste dosud zažívali byla příprava právě pro tento rozhodující krok".
Přijala Iva Kukačková

Citát ze závěru knihy "Arkturiáni-strážci mléčné dráhy":

"V tento okamžik jste takříkajíc na předbíhajícím dálničním pásu k vašemu vyššímu evolučnímu potenciálu. Žijete v přítomnosti, osvobozujete se od minulosti a tvoříte si úžasnou budoucnost - pokud si to zvolíte. Jestliže se nerozhodnete pro vyšší frekvence svého potenciálu, stane se vaše minulost vaším prokletím
a budete žít v budoucnosti, která za žití nestojí.

Výzvy jako tato Arkturiány neodradí. Inspirují nás k tomu, abychom "přerostli" sami sebe.

Vaše budoucnost bude hodna života a připraví vám osud, jenž bude zvěstován a oslavován napříč vesmírem".


Arkturiáni nám nabízejí pomoc:

Při předávání Reiki otevřte svá srdce,

napojte se na chrám  a na nás

Pomůžeme vám.


Osobně se moc těším, až se s Arkturiány v páté dimenzi potkám!

Jak to vše vznikalo

Chrám vznikl skrze Ivanu Prokopcovou. Dále byl, pod její patronací, 17 let tvořen,  velkou láskou, vytvalostí
a oddaností meditující skupinou lidí, za pomoci jemnohmotných bytostí.

Annavi Ivana Prokopcová

mistryně Reiki - učitel
zakladatelka chrámu.

Jas Iva Kukačková

mistryně Reiki - učitel
patronaci jsem převzala 22. 9. 2020.

Více o historii vzniku chrámu

V říjnu pak ke mně promluvili moji jemnohmotní průvodci: "chrám je hotov a má sloužit veřejně lidem".

Ivaně Prokopcové přišla informace, že další témata se budou týkat Vzestupu, hlavně spolupráce
s mimozemskými bratry a sestrami.

Již mě kontaktovali před nějakým časem Arkturiáni, při psaní textu k chrámu předali poselství (výše) a nám všem nabídli pomoc při používání Reiki. Začínájí mě kontaktovat bytosti ze Síria.

Nebojme se mimozemšťanů. Nejsou "mimo". To my, lidé jsme po mnoho tisíců let žili mimo své pravé místo ve vesmíru. Žili jsme v temnotě. Nyní se vracíme tam, kam patříme. Přichází zlatý věk lidstva!
Fyzicky se shledáme se svými bratry a sestrami, lásky plnými bytostmi.

Přechod však nebude snadný. Temnota poznamenala naše duše, naše životy. Je třeba minulost s láskou přijmout a s láskou k sobě a ke všemu co jest, bolestné přeměnit. To je transformace.

Chrám vznikl, aby nyní, v této náročné době POMÁHAL.

NAPOJUJTE SE NA CHRÁM. VYUŽÍVEJTE HO.

JE NAPOJEN NA NEKONEČNOU SÍLU, LÁSKU A MOUDROST!

Využívejte pomoc Maat. Vzpomeňte: A ona přichází znovu a znovu. Prostupuje vším a přináší duchovní sílu, poznání o uspořádání světa, lásku k pravdě a naději na štěstí.

A mějte před očima Isis: Naučím vás milovat sebe sama. Poznat království nebeské v sobě samém.


Chtěla jsem toto povídání o chrámu nějak hezky uzavřít. Intuitivně jsem napsala "Pravda vítězí"! Pak rozum řekl: "mělo by tam být- a láska". Připsala jsem "a láska". "Pravda a láska vítězí"! Něco uvnitř mě se příčilo. Umazala jsem "a láska" a sledovala, proč? Došlo mi to!

PRAVDA = LÁSKA.

Láska je v nás, mimo nás, je ve všem. Bezpodmínečká láska je životní esencí. Je to podstata Stvořitele, prvotního zdroje, ze kterého všechno vzešlo. Není nic, co z něho nevzešlo a není nic v čem by láska nebyla obsažena.
LÁSKA prostě JE. Je to stav Bytí.

My ji svými životy dáváme za pravdu nebo ne.

Pokud jednáme s láskou - b e z p o d m í n e č n o u  (ne podmíněnou zájmy ega - budu mít rád, když...),
jsme v souladu se stvořitelem a jsme celiství (Isis). Svým jednáním lásku potvrzujeme, jsme pravdiví. Nic neskrýváme, nic nehrajeme, za nic se neschováváme. Necháváme lásku proudit, projevovat srkze nás.

Pokud nejednáme pro nejvyšší dobro všech zúčastněných, jsme od bezpodmínečné lásky odděleni, jsme
ve falši, žijeme v omylu a ego si o životě vytváří iluzi. Iluzi o nespravedlivém světě, o roli oběti v něm.

Na to musí každá bytost přijít sama. Cesta není úplně snadná a každý na ni má tolik času, tolik životů, kolik potřebuje. (To je bezpodmínečná láska prvotního zdroje).

Já vím, řeknete si, co to ta Iva píše, že je láska všude kolem, když je na světě tolik zla a nepravostí.
Zlo je druhý protipól lásky a bude tady tak dlouho, dokud nám bude potřeba zrcadlit, že my sami ještě nejsme plně v lásce. V lásce k sobě, v lásce ke Stvořiteli a k veškerenstvu (Isis). Zlo je živo z lidského strachu. Až si všichni zpracujeme strachy ( a z něho pramenící další pocity, jako je pocit nedostatku, méněcennosti, žárlivosti, zášti, závisti atd.), až budeme žít v Pravdě, nebude mít zlo komu zrcadlit. A pak, i tyto duše, které
na sebe vzaly úkol vykonávat zlo, tvořit protiklad, aby ostatní mohli dojít k poznání, i ony se budou moci  otevřít lásce. Napojí se na bezpodmínečnou lásku Stvořitele, ze které i ony vzešly.

Tedy - na každém z nás záleží!

Každý z nás je spolutvůrcem celku. Každý nese svůj díl zodpovědnosti za to, zda dává pozornost temnotě
a cítí se být obětí nebo zda převezme zodpovědnost za svůj život a stává se spolutvůrcem Pravdy.

Doba temna skončila v roce 2012. Máme jedinečnou šanci osvobodit se od role oběti a začít žít život, který nám vždy náležel - život v lásce, sounáležitosti, svobodě a bezpečí. Jsme v procesu, který nemá
ve vesmíru obdoby!

Naše planeta a my s ní se posouváme blíže k prvotnímu zdroji, k bezpodmínečné lásce... a to je možné díky tomu, že ji spousta bytostí už našla sama v sobě a uvádí ji v život.  A další přibývají.
Co zvládli jedni, zvládnou i druzí...

Pravda  vítězí !

 Osobní zkušenosti

Pokud máš spoluprací s chrámem nějakou zkušenost, zážitek, můžeš ji s námi sdílet. Napiš mi ji a já ji zde zveřejním. Energie Tvého prožitku tak budou hezky proudit. Těšíme se!
Psát můžeš e-mailem na: ivakukackova@ivakukackova.cz nebo použij formulář, ke kterému se dostaneš kliknutím na tlačítko:

Dávala jsem reiki podle rady Arkturiánů a je velmi silné. Krásný zážitek pro oba, pro předávajícího i příjemce. Předávala jsem lidem, kteří sami jsou v reiki pokročilí, vlastně jsou to všechno mistři reiki a všichni jsme si sílu reiki užili.

Iva Kukačková

Také můžeš dostávat chrámové novinky. Stačí vložit email.

Odesláním potvrzuješ, že jsi se známil(a) se způsobem zpracování osobních údajů ZDE

O chrámu můžeš informovat své přátele:

Dění můžeš sledovat i na Facebooku: